Ornament (konst)

Ornament på pelare.

Ornament (latin: ornare, pryda) är dekorativa element som saknar konstruktiv funktion och är avsedda att pryda andra föremål. Ornamenten kan uppfattas som det tidigaste uttrycket för människans inneboende strävan efter skönhet. Från stenåldern har människan, i alla kulturer och utan synbar praktisk anledning, valt att dekorera både sig själva och bruksföremål med enkla och repetitiva geometriska mönster. Trots denna universialitet i behovet att ornera och ge fantasin stoff för sin verksamhet har varje epok och kultur haft sin säregna ornament.

Under historisk tid i och kring Europa har ornamenten i första hand haft dekorativa syften. De symboliska och religiösa betydelser som tidigare kan ha givit upphov till de ornamentikens grundformer som vi känner idag, förblir dolda i ett historiskt dunkel. Vi kan spekulera kring de betydelser ornamenten tillskrevs, men vi kommer förmodligen aldrig att kunna till fullo förstå dessa.

Exempel på ornamentik

A

B

D

  • djurfris
  • drôleri

E

  • entrelacs

F

G

K

L

M

N

P

R

S

  • schackbrädemönster
  • sexpass
  • skivmönster
  • solfjädersrosett
  • sågtandsfris

T

V

Z

  • zigzagfris

Ä

Ö

  • öronmusselstil

Se även

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Kapitälband Klinte kyrka, Gotland.jpg
Författare/Upphovsman: Helen Simonsson, Licens: CC BY-SA 2.0
Capitals, Klinte Church, Gotland