Officin

Apoteket Kronans officin på Skansen i Stockholm

Officin (från latinets officina, verkstad, arbetslokal med mera) är en äldre benämning på viss typ av lokal där verksamhet bedrivs, oftast använt som namn för inredning i ett apotek eller i namnet "tidningsofficin", vilket inrymmer allt från journalistik till tryckning.

Källor

Media som används på denna webbplats

Apoteket Kronan.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
"Apoteket Kronan" på Skansen, Stockholm. Inredningen flyttas till Skansen från Apotekshuset, Drottningholm.