Odengatan

För Odengatan i Jönköping, se Odengatan, Jönköping

Odengatan, vy västerut (mot Odenplan) i höjd med Verdandigatan.

Odengatan är en gata i stadsdelarna Vasastaden och Östermalm i Stockholms innerstad som löper från Valhallavägen vid Stockholms östra, förbi bland annat Stockholms stadsbibliotek, Odenplan och Vasaparken upp till Sankt Eriksplan. Gatan är cirka 30 meter bred, och 1850 meter lång.

Historia

Gatans utformning och sträckning är ett resultat av Lindhagenplanen från 1866, som bland annat reglerade gatunät och kvarter i norra Norrmalm, alltså norr om det vid tiden bebyggda Stockholm. I gaturegleringens planeringsstadiet kallades den öst-västliga esplanaden för "Odinsgatan". Vid namnrevisionen i Stockholm 1885 fastställdes namnet "Odengatan" i kategori "den nordiska gudaläran" och uppkallat efter den fornnordiska gudavärldens överhuvud Oden. Ett tidigare förslag var "Rörstrandsboulevarden".[1] Delar av Odengatan anlades som en trädkantad allé. De första lindarna planterades 1908.

Byggnader längs gatan (urval)

Tofslärkan 7, Odengatan 3. Till vänster ansluter Tofslärkan 8 och till höger Tofslärkan 6, oktober 2022.
Lindquists konditori på Odengatan 27, juli 2023.
F.d. Vasa högre flickskola, byggd 1931.

Referenser

  1. ^ Stahre, Nils-Gustaf; Fogelström, Per Anders (1986). Stockholms gatunamn: innerstaden. Monografier utgivna av Stockholms stad (återtryck av del av 1:a upplagan). Stockholm: Liber/Allmänna förlaget. sid. 254. Libris 7269073. ISBN 91-38-90777-1 
  2. ^ RAÄ:s bebyggelseregister: TRASTEN 2 (Sankt Georgios kyrka)
  3. ^ Stugart, Martin (2004). Fråga om Stockholm – Känt och okänt om huvudstaden. Stockholm: Bokförlaget DN. ISBN 91-7588-510-7 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Tofslärkan 7, Odengatan 3, okr 2022.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Tofslärkan 7, Odengatan 3, Nybyggnadsår 1909 - 1910, Folke Zettervall (Byggherre) Folke Zettervall (Arkitekt), Frithiof Dahl (Byggmästare)
Resedan 5, 2014.JPG
Författare/Upphovsman: I99pema, Licens: CC BY-SA 3.0
Resedan 5, Hälsingegatan 2, Odengatan 80, Nybyggnadsår 1929 - 1931 som Vasa högre flickskola,

Upphovsman Axel Ax:n Lindqvist (Byggherre) L. E. Hellstedt AB (Byggmästare)

Ragnar Östberg (Arkitekt)
Lindquists konditori 01.jpg
Författare/Upphovsman: Sinikka Halme, Licens: CC BY-SA 4.0
Lindquists konditori, Odengatan 27, Stockholm, Sweden. Linquist bakery and cafeteria was established in 1915.
Odengatan 2010.JPG
Författare/Upphovsman: I99pema, Licens: CC BY-SA 3.0
Odengatan väster ut, från Verdandigatan