Nytorgsgatan

Nytorgsgatan 5 i december 2010, ett av stadens minsta bostadshus.[1]

Nytorgsgatan är en gata på nordöstra Södermalm i Stockholm. Gatan sträcker sig från Glasbruksgatan i norr till Nytorget och Sofiagatan i syd. Gatan fick sitt nuvarande namn i samband med namnrevisionen i Stockholm 1885. På sommaren förvandlas Nytorgsgatans södra del till en av Stockholms sommargågator.

Historik

Tidigare namn var Stadsträdgårdsgatan för den del som ligger norr om Nytorget, den södra delen kallades Vermdögatan. Längs Nytorgsgatans norra del finns lite av den äldre trähusbebyggelsen från 1700-talet kvar som blandas med murade bostadshus från 1800-talet.

I samband med Katarinabranden 1723 förstördes samtliga hus i gatans omgivning, ända ner till varvet vid Tegelviken. Trots att man därefter förbjöd byggandet av trähus uppfördes några hus av trä. Exempel härför är fastigheten Terrassen 16 med Nytorgsgatan 5 där en liten rest av ett falurött trähus är hopbyggd med ett putsat stenhus. Trähuset härrör från 1720-talet och är idag ett av Stockholms minsta bostadshus. Stenhuset byggdes 1781. Båda är q-märkta i gällande stadsplan.

Vid Nytorgsgatan 6 ligger Rutenbeckska gården med bebyggelse från 1700-talet. Vid Nytorgsgatan 7, även det ett q-märkt trähus, finns en liten park och en utsiktsplats som öppnar en storartad panoramablick över Saltsjön och Stockholms inlopp. Nytorgsgatan 5 och 7 (fastigheten Terrassen 16) samt Rutenbeckska gården är blåmärkta av Stadsmuseet i Stockholm, vilket innebär att de utgör "synnerligen höga kulturhistoriska värden".[2] Bebyggelsen längs Nytorgsgatans mellersta och södra del härrör huvudsakligen från 1930-talet med undantag för Törnquistska slaktargården (i hörnet Tjärhovsgatan) som uppfördes mellan 1727 och 1733. Bland 1930-talshusen finns Tegelslagaren 12 som också är blåmärkt.

Bilder

Källor

Noter

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Nytorgsgatan juni 2019.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Nytorgsgatans södra del som sommargågata
Kvarteret Dihlströms september 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Ankara, Licens: CC BY-SA 3.0
Kvarteret Dihlströms sett från Nytorgsgatan. Tidigare fanns här den Dihlströmska arbetsinrättningen
Nytorgsgatan 5, 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Nytorgsgatan 5, Södermalm
Rutenbeckska gården, juni 2019e.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Rutenbeckska gården, fasad mot Nytorgsgatan
Nytorgsgatan 7, mars 2019.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Nytorgsgatan 7
Nytorgsgatan 5A, dec 2010a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Nytorgsgatan 5A