Nykantianism

Immanuel Kant.

Nykantianism var en heterogen grupp av filosofiska riktningar i Tyskland från mitten av 1800-talet, vilka i något avseende anknöt till Immanuel Kant och hans epistemologi.

Man riktade sin kritik främst mot den Schelling-Hegelska metafysiken, gentemot vilken man sökte känning med den exakta naturvetenskapen; å andra sidan mot den naturvetenskapen åberopande materialismen. Senare sökte nykantianerna på egna vägar systematiskt vidareutveckla den kantska filosofin men klövs samtidigt i två riktningar genom utbrytning av den så kallade Marburgskolan. I början av 1900-talet gick den nykantianka filosofin tillbaka genom ett nyväckt intresse för metafysik.[1]

Bland nykantianerna återfinns Friedrich Albert Lange, Otto Liebmann, Eduard Zeller, Hermann von Helmholtz, Hermann Cohen, Paul Natorp, Ernst Troeltsch, Nicolai Hartmann, Ernst Cassirer och John Hick.

I Frankrike kan Charles Renouvier ses som företrädare för tankar mycket snarlika nykantianernas.[2]

Referenser

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, Neukantianismus, 18 december 2013.

Noter

  1. ^ Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 20. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 379–380 
  2. ^ Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 20. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 380 

Tryckta källor

  • Höffe, Otfried (2004). Immanuel Kant. Stockholm: Thales. sid. 285–289. ISBN 91-7235-036-9 

Media som används på denna webbplats

Immanuel Kant portrait c1790.jpg
Immanuel Kant, painted portrait, c1790. Kant (1724-1804) was a German philosopher and one of the central Enlightenment thinkers.