Nyköping

För andra betydelser, se Nyköping (olika betydelser).
Nyköping
Tätort
Centralort
Residensstad
Nyköpingshus
Smeknamn: Nypan[1]
LandSverige Sverige
LandskapSödermanland
LänSödermanlands län
KommunNyköpings kommun
DistriktNyköpings Alla Helgona distrikt,
Nyköpings Sankt Nicolai distrikt,
Svärta distrikt
Höjdläge20 m ö.h.
Koordinater58°45′30″N 17°1′6″Ö / 58.75833°N 17.01833°Ö / 58.75833; 17.01833
Area
 - tätort1 830 hektar (2020)[4]
 - kommun2 066,41 km² (2019)[2]
Folkmängd
 - tätort38 780 (2020)[4]
 - kommun58 200 (2023)[3]
Befolkningstäthet
 - tätort21 inv./hektar
 - kommun28 inv./km²
Grundad[5]
TidszonCET (UTC+1)
 - sommartidCEST (UTC+2)
PostortNyköping
Postnummer611 XX
Riktnummer0155
TätortskodT0812[6]
Beb.områdeskod0480TC107 (1960–)[7]
Geonames2687700
Ortens läge i Södermanlands län
Ortens läge i Södermanlands län
Ortens läge i Södermanlands län
Wikimedia Commons: Nyköping
SCB:s bebyggelseområdesavgränsning
Redigera Wikidata

Nyköping är en tätort i Södermanland samt centralort i Nyköpings kommun, residensstad i Södermanlands län och näst största stad i länet, efter Eskilstuna. Nyköping ligger vid den sörmländska kusten där Nyköpingsån och Kilaån rinner ut i Stadsfjärden och Östersjön.

Svenska kyrkan har två kyrkor i stadens centrum, Sankt Nicolai kyrka och Alla Helgona kyrka. Båda har funnits sedan 1200-talet.

Historik

Etymologi

Innan staden fick sitt nuvarande namn tyder arkeologiska fynd som gjordes 1964 på att det ursprungliga namnet kan ha varit Aros, eller möjligen Södra Aros, vilket betyder åmynning. Vid utgrävningar i kvarteret Rådhuset har man funnit myntstampsavtryck på blyband, vilket burit namnet AROS, från tidigt 1200-tal. Att myntstampsavtrycket kommer ifrån Nyköping är troligt eftersom det är en avfallsprodukt som antagligen inte flyttats långt från tillverkningsplatsen.[8]

Namnet Nyköping nämns tidigast på ett mynt från 1230, NVCOPIE, varför man antar att Nyköping redan då var en ort av viss betydelse. Ordet köping tyder på att orten var en viktig handelsplats och med vissa särskilda rättigheter. Myntet påträffades 1961 vid en arkeologisk undersökning i Skänninge All Helgona kloster.

Det har präglats under Knut Långes regeringstid 1229–34. Myntprägling ägde rum i Nyköping så tidigt som under första hälften av 1200-talet. Myntningen vittnar om Nyköpings betydelse för handeln. Myntningen visar också på att Nyköping redan under 1200-talets första hälft haft en administrativ funktion.

Stenåldern

För ungefär 5 000 år sedan levde en fiskebefolkning på den sandiga sydsluttningen ovanför lasarettet. Havet stod då ungefär 25 meter högre än idag i Nyköpingstrakten. Arkeologerna kallar invånarna för gropkeramiker, eftersom de stora lerkrukor som tillverkades var dekorerade med gropar. Mest användes strandboplatserna under våren, och gropkeramikerna återkom dit år efter år för att fiska och jaga säl. Arkeologer har hittat mängder med matrester och krukskärvor som stenåldersmänniskorna lämnade efter sig.[9]

Under stenåldern ingick de högre belägna partierna omkring Nyköping i ett skärgårdslandskap. Vid Nyköpingsån har man funnit kvarlämningar som har daterats till cirka år 2000 f.Kr.

Platsen som är belägen vid mynningen av tre vattendrag – Nyköpingsån, Kilaån och Svärtaån – var särskilt betydelsefullt på den tid då längre transporter gjordes med båt. Mer än hälften av de sörmländska vattenvägarna mynnade ut just i staden.[10]

Järnåldern

I samband med utgrävningarna i kvarteret Åkroken 2010–2011 påträffades ett antal båthus från järnåldern som föregick den äldsta stadsbebyggelsen. Varför dessa uppförts här är oklart, och vilken koppling de har till tidigare aktivitet på platsen. Några järnålderfynd har påträffats inom stadsområdet. Vid utgrävningar i kvarteret Klädeshandlaren har även båtplankor från 900-talet påträffats. Vid Kråkbergets fot, alldeles i utkanten av den senmedeltida staden, fanns tidigare ett gravfält, som beskrivits i skrifter från 1700- och 1800-talet. De är dock inte längre synliga och förstördes troligen i samband med industriverksamhet på platsen i slutet av 1800-talet. I närheten av NK-villan påträffades 1844 en silverskatt omfattande 458 mynt från 900- och 1000-talen, de yngsta myntet härrör från 1042–1066. Vid en forskningundersökning inne på borggården till Nyköpingshus påträffades kulturlager från 1000-talet. På borgens område har även ett vikingatida rundspänne påträffats. I likaså finns enstaka äldre fynd från staden som ett mynt från tiden runt 1000, keramik från 1000-talet, en benplatta från 1000-talet och ett vikingatida ringspänne. I kvarteret Åkroken påträffades även ett dosformigt spänne av gotländsk typ, även det från 1000-talet. En runsten från 1000-talet, Södermanlands runinskrifter 51, finns inmurad i Allhelgonakyrkan i Nyköping.[11]

Äldre medeltiden

Under 1100-talet uppfördes två kastaler, en vid Nyköpingsåns utlopp i Stadsfjärden som senare kom att byggas ut till Nyköpingshus, och en vid Stora Kungsladugården, kallad Kilakastalen väster om Nyköping.

Orten tros ha fungerat som handelsplats redan under 1100-talet.[12] Det är också från den tid som den äldsta systematiska bebyggelsen härstammar ifrån.[13] Ett flertal vikingatida fynd, bland annat två båthus[14], gravfynd, en båt samt en silverskatt på platsen för den medeltida staden antyder dock att den haft betydelse som plats innan etableringen av en stadsbebyggelse.[15]

Nyköping bestod under medeltiden nästan uteslutande av träbebyggelse. Gatunätet var annorlunda och endast Vattugränd, som går diagonalt mellan två gator på Väster, kan idag sättas i samband med det medeltida gatunätet. Stadsbebyggelsen var koncentrerad till den västra sidan av ån. Öster om ån var bebyggelsen koncentrerad i området kring Allhelgonakyrkan som då kunde betraktade mer som en by, ej som stadsdel.

Nyköping var en av de få platser där importhandel bedrevs, bland annat med Lübeck. Bosatta tyskar utgjorde emellertid endast ett obetydligt inslag. Det är möjligen också förklaringen till att träbebyggelsen så länge kom att dominera Nyköping. Åmynningen var under medeltiden en av de viktigaste svenska Östersjöhamnarna över vilken exporterades en del av Bergslagens produkter.

Folkungatiden

Bjärköarätten anses ha varit i bruk i Nyköping innan Magnus Erikssons stadslag infördes under mitten av 1300-talet.[16]

Obestyrkta uppgifter pekar ut 1260 som tidpunkten då Nyköping fick sina första stadsprivilegier. Då fanns i staden en kunglig borg, mynthus, kyrka (åtminstone från 1280 två) och franciskanerklostret Nyköpings konvent (sedan 1280). Detta innebar att stadsbefolkningen var starkt differentierad.[17]

Under 1200-talets slut och 1300-talet kom Nyköping att spela en viss rikspolitisk roll. Under medeltiden inträffade flera riksmöten och krigshändelser i staden. Nyköpingshus öden kom i politiskt-administrativt hänseende att i viss mån bli stadens.[16] Det är okänt när slottet Nyköpingshus uppfördes, men hertig Magnus Ladulås förde där de förhandlingar som innebar att svenska kronan fick kontroll över Visby. På slottet satt även Valdemar Birgersson fången och dog år 1302.

År 1317 inträffade det så kallade Nyköpings gästabud där hertigarna Erik Magnusson och Valdemar Magnusson fängslades av sin bror kung Birger och senare avled.

Under Albrekt av Mecklenburgs tid innehades slottet av den tyske riddaren Raven van Barnekow och senare Bo Jonsson (Grip). Bo Jonssons närvaro bidrog till att göra Nyköping till en av de viktigaste orterna i riket. Över huvud taget var det betydelsefullt för inrikespolitiken vem som innehade slottet och Nyköpings län, varför de styrande i riket hela tiden stämde efter att som länsherrar i Nyköping endast ha betrodda män ur sin egen krets.[18]

Kalmarunionen

Nyköpingshus undertecknades den 20 september 1396 Nyköpings recess vilket är en av de viktigaste historiska händelserna under medeltiden i Norden och var en förutsättning för bildandet av Kalmarunionen året efter. I början av 1400-talet var danskarna Niklis Jönsson Svarte Skåning, Arendt Styke, väpnaren Björn Pedersson och Albert Styke fogdar på slottet fram till Engelbrektsupproret. År 1516 stormades Nyköpingshus av Sten Sture den yngre och den 24 december 1521 intogs slottet av Gustav Vasa.

Nyköpings äldsta bevarade privilegiebrev härstammar från 1444 och gäller tillgång till öar i skärgården.

Äldre vasatiden

Anna Laaksonens byst av Karl IX utanför Sörmlands museum

Under den äldre vasatiden skedde inga större förändringar i Nyköping. Under Gustav Vasas tid satt det fogdar på Nyköpingshus. Gustav Vasa lät rusta upp slottet och lade också en flottstation i Nyköping.

År 1568 övertog hertig Karl skötseln av sitt hertigdöme. Hans förvaltning av hertigdömet följde den europeiska merkantilismens mönster. Han grundade nya städer och ivrade för deras blomstring. Särskilt gynnad var hans residensstad Nyköping. Han styrde ekonomin på sina slott och gårdar i detalj genom ett trettiotal fogdar, som hade att avlägga räkenskap inför kammaren i Nyköping. Kammaren var uppdelad som rikets kammare mellan räkne- och räntekammaren.

Den viktigaste tjänstemannen under hertigen var Karls kamrer i Nyköping, som 1568–85 var Nils Nilsson. Kammaren skötte de lokala finanserna och fungerade som en samlad kassa för hertigdömet. Hertig Karl följde Gustav Vasas modell med personligt ingripande i lokalförvaltningen.[19]

Hertigen lät inrätta flera industrier, främst inom järnframställning, men även för tillverkning av vapen, mässing, glas och kläde. Han anlade också ett skeppsvarv. Storhusfallen byggdes ut, sågar, kvarnar och smedjor anlades efter ån.[16] Sankt Anne masugn anlades 1594.[20]

År 1573 fanns det 81 borgare i Nyköping; år 1584 hade antalet borgare ökat till 168. Den totala befolkningen har beräknats till mellan 1 350 och 1 700 år 1582. Staden var störst i hertigdömet och administrativt centrum. Längst tid på året vistades hertig Karl i Nyköping fram till 1590, följt av Örebro och Gripsholms slott.[19]

Karl IX residerade på slottet som hertig och gifte sig med Kristina av Holstein-Gottorp där 1592. Under 1600-talet befästes slottet ytterligare. Söder om Allhelgonakyrkan låg slottets stora trädgårdar. Efter Karl IX:s död 1611 ärvdes hertigdömet av hans yngste son, den minderårige Karl Filip. Änkedrottningen Kristina kom att styra hertigdömet. Efter sonens och drottningens död återbördades hertigdömet och Nyköping till kronan 1625.

1600-talet

Nyköping 1690 ur Suecia antiqua et hodierna.

Några stenhus uppfördes i Nyköping under 1600-talet, bland annat Joachim Danckwardts hus (på nuvarande stadshusets plats). I Suecia antiqua et hodierna framgår tydligt slottets, kyrkornas och de få stenhusens överväldigande dominans i stadsbilden. Träbebyggelsen drabbades av brand 1632 och den 1 juli 1665; förstördes stadens båda kyrkor samt alla broar. Hela Vasatidens pompa förstördes då i Södermanlands största eldkatastrof.[21]

År 1665 brann även Nyköpingshus, som reparerades nödtorftigt, men delar av murarna revs och användes vid bygget av Stockholms slott.

Den äldre stadsplanen var mycket oregelbunden med krokiga gator och oregelmässiga torg. I det äldre gatusystemet ingick tre torgbildningar. Stadsplanen från 1665 är mycket regelbunden, dess enformighet bryts av den slingrande Nyköpingsån och den på sina ställen kuperade terrängen. Planen kännetecknas av en öst-västlig orientering genom Storgatan som skär rakt genom staden med Stora torget som centralpunkt.[22]

I en jordebok finns från 1674 (original förvaras på Lantmäteriet i Gävle) finns en förteckning över stadens invånare.[23]

Den äldsta kartan över Nyköping är från 1665–68.[24]

Under 1600–1700-talen gick stadens ställning som sjöfartsstad förlorad medan hantverket kom att spela en större roll.

1700-talet

Karta över Nyköping från 1790-talet

Efter anfallet av en rysk galärflotta den 24 juli 1719 brändes nästan hela staden ned. Det enda som stod kvar i västra stadsdelen var klockstapeln på Borgarberget, S:t Annae kvarn, Kungstornet vid Nyköpingshus samt en liten gård. På östra sidan om Nyköpingsån förstördes allt utom Alla Helgona kyrka och några gårdar i dess närhet samt den stora slottsträdgården.

Återuppbyggnaden skedde med statens hjälp; 1665 års stadsplan ändrades ej nämnvärt. Stenhus uppfördes, varav Westlingska gården i kvarteret Polisen vid Stora torgets östra del, hörnhuset Borgaren 12 vid Stora torgets västra del, Hellmanska gården, Rostadiusgården, Sörmlandsbanken 1 och Gripen 1, hörnet av Västra Storgatan och Trädgårdsgatan och fastigheten Gripen 20 ännu står kvar. Huvudparten av staden byggdes emellertid i trä.[25] Efter branden byggdes också ett länsresidens på gamla rester av slottsmurarna – Gamla Residenset. Det stod klart 1726 men användes bara som residens fram till 1760. Ett av husen som byggdes användes dock av landshövdingen fram till 1800-talet.

Nyköpings utveckling under 1700-talet kännetecknas av ett industriellt uppsving, allt medan handeln gick kräftgång. Pappersbruk, klädesmanufaktur, stoff- och silkesmanufaktur, tobaks- och snusfabriker och sockerbruk etablerades. Arbetskraften utgjordes av inflyttade tyskar. Vid 1760-talets mitt upplevde manufaktur en kraftig nedgång. Den dominerande gruppen bland Nyköpings borgerskap utgjordes av hantverkarna, särskilt under byggnadsperioderna efter rysshärjningarna. År 1749 hade staden 2 200 invånare.[26]

1800-talet

Stora torget. Gravyr av Elias Martin (1840)

Under 1800-talets första decennier florerade industrin åter. På 1830-talet var Nyköping en av få städer i Sverige där fabriksarbetarnas antal översteg borgarnas. Textil- och pappersproduktionen samt stångjärnsbruken var ledande. År 1831 grundades en mekanisk verkstad i anslutning till bruket. Nyköpings Bruks- och Faktoribolag utvecklade sig till en storindustri.

År 1860 var invånarantalet uppe i 4 784 personer. År 1866 lades bruket ner, varefter även invånarantalet minskade. Verksamheten vid bruket och den tillfälliga folkökningen hann aldrig påverka bebyggelsen nämnvärt, såsom nybyggnation.

På grund av landhöjningen har hamnen och infartsleden blivit allt grundare, och sedan Oxelösund-Flen-Västmanlands järnväg stod färdig 1877 har Oxelösund till stor del övertagit den roll av hamn och malmexportort som Nyköping förut spelade.[27]

Nyköping började snart expandera igen, 1872 grundas AB Periodens bomullsspinneri, Wedholms AB började sin tillverkning av mjölkkannor år 1879, följt av AB Fors ullspinneri (1886) och AB Skandinaviska Glödlampsfabriken (1897).

År 1877 anslöts Nyköping till järnvägslinjen EskilstunaFlenOxelösund. Statsbanelinjen Nyköpingsbanan drogs 1913–1915 via Nyköping och vidare söderut mot Norrköping.

Karta över centrala Nyköping från 1888

1900-talet

Karta över Nyköping, ur Nordisk familjebok 1914.

I och med industrialiseringen under 1800-talets slut kom Nyköping att expandera, men det var först på 1950-talet som bebyggelsen till slut kom att överskrida den ram som 1665 års stadsplan utgjort. Stora bostadsområden tillkom i stadens ytterkanter.[16]

I Nyköping grundades NK:s verkstäder år 1904 och år 1910 hade staden 9 810 invånare. Detta ledde till bostadsbehov; i nordvästra delen av Nyköping började man byggnation. I början av 1910-talet byggdes Järna–Norrköpings järnväg med station i Nyköping,[28] idag en del av södra stambanan. Vid 1900-talets början anlades det första egnahemsområdet.[29]

År 1920 livnärde sig 53,7 procent av Nyköpings befolkning av industri och hantverk, 20,8 procent av handel och samfärdsel, 7,9 procent av allmän tjänst och fria yrken, 5,4 procent av husligt arbete och 3,5 procent av jordbruk och binäringar.

År 1937 bildades Aktiebolaget Nyköpings Automobilfabrik (ANA) som ett dotterbolag till Nordiska Kompaniet (NK).[30] Industriföretaget Wedholms AB flyttade 1948 från Kungsgatan till sina nuvarande lokaler på Blommenhovsvägen norr om järnvägen.

Under 1950-talets början anlade AB Atomenergi en anläggning med flera kärnkraftsreaktorer för forskningsändamål i Studsvik utanför Nyköping. Den första reaktorn att tas i drift var R0 (reaktor) den 25 september 1959. Företaget har sedermera bytt namn och är nu känt som Studsvik AB.[31]

Nyköpings Stadshus som ligger vid Stora Torget mitt i centrum uppfördes 1962–1969. Byggnaden ritades av Jean-Jacques Baruël och Paul Niepoort.

År 1987 firade staden 800-årsjubileum. Detta uppmärksammades bland annat med en uppsättning av baletten "Nyköpings Gästabud – Kampen om kungakronan" av den kända dansösen och koreografen Birgit Cullberg.

Flottiljstaden

Mellan 1941 och 1980 fanns Södermanlands flygflottilj (F 11) förlagd till Nyköping, vilken var Sveriges enda renodlade spaningsflygflottilj. Den var grupperad på Skavsta. Dessutom fanns från 1963 Artilleriflygskolan (senare Arméflygskolan), ursprungligen lokaliserad till Brandholmens flygplats, 1984 flyttad till Skavsta, och ett par år senare flyttad till Malmens flygplats med det nya namnet Östgöta arméflygbataljon (AF 2).

FörbandskodFörbandsnamnAktivtKommentar
ArtflygSArtilleriflygskolan1963-1980Omorganiserades 1980 till Arméflygskolan.
ArméflygSArméflygskolan1980–1985Verksamheten överfördes 1985 till Malmens flygplats.
F 11Södermanlands flygflottilj1941-1980Avvecklades i samband med försvarsbeslutet 1977
FV UndSFlygvapnets underrättelseskola1973-1981Omlokaliserades 1981 till Bråvalla flygflottilj

2000-talet

Arkeologiska utgrävningar i kvarteret Åkroken, 2010

Den 5–6 maj 2001 arrangerades i Nyköping ett EU-toppmöte av dåvarande utrikesministern Anna Lindh.

Under 2010 och 2011 utfördes arkeologiska utgrävningar i kvarteret Åkroken med anledning av att kommunen planerar för ny bebyggelse inom området. Tidigare undersökningar har visat att platsen innehåller omfattande lämningar från medeltiden. Bearbetningen och analysen av materialet pågick fram till 2013. Undersökningarna har koncentrerats på perioden från den stora stadsbranden 1665 och bakåt i tiden.[32] Första etappen av byggnationen beräknas bli klart under våren 2015.[33]

År 2017 firade staden 700 år sedan Nyköpings gästabud och detta uppmärksammades som Gästabudsåret 2017 med ett stort antal evenemang. Bland annat arrangerades Scandinavian Street Music Festival, Swedish Beach Tour och Nyköping Pride. Nyköpings Festdagar utökades även till en hel vecka.

Administration

Karta över centrala Nyköping från 1870
Nyköpingshus vid Nyköpingsån med Fiskbron (Återbärsbron) till höger

Nyköpings stad ombildades vid kommunreformen 1862 till en stadskommun. Bebyggelsen kom att också sträcka sig in i den angränsande socknen Sankt Nicolai socken. 1950 delades denna socken och landskommun där delar sedan 1952 uppgick i stadskommunen. 1969 införlivades också Svärta socken/landskommun. 1971 uppgick stadskommunen i Nyköpings kommun med Nyköping som centralort.[34]

Orten ingick till 1971 i domkretsen för Nyköpings rådhusrätt. Sedan 1971 ingår Nyköping i Nyköpings tingsrätts domsaga.[35]

I kyrkligt hänseende har Nyköping historisk hört till Nyköpings östra församling, Nyköpings västra församling och Nikolai församling där de två senare 1953 bildade Nyköpings Sankt Nicolai församling. Nyköpings östra församling uppgick 1989 i Nyköpings Alla Helgona församling.[36] Församlingarna sammanlades 2014 i Nyköpings församling.[37]

Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen i Nyköping 1950–2020[38][39]
ÅrFolkmängdAreal (ha)
1950
  
18 310
1960
  
19 947
1965
  
24 315
1970
  
30 943
1975
  
30 352
1980
  
28 046
1990
  
26 3841 215
1995
  
26 8691 226
2000
  
27 1641 230
2005
  
27 7201 231
2010
  
29 8911 343
2015
  
32 2241 490
2020
  
38 7801 830
Anm.: Sammanvuxen med Oppeby 1970 och Arnö 2020.

Stadsdelar

Nyköping är indelat i 17 stadsdelar och omkring 40 delområden.[40]

NrStadsdelDelområdenBefolkningBeskrivning
01VästerVäster3791Väster är en av centrumstadsdelarna i Nyköping. Här finns gångstråket Storgatan med gallerior, hotell, restauranger och krogar. Bebyggelsen domineras av stenhus från sent 1800-tal och framåt. Här ligger också Stora Torget med Stadshuset, Nicolaikyrkan, Nicolaiskolan och gamla rådhuset. Teaterparken med gamla teatern och busstationen är också belägen i stadsdelen Väster. Nyköpingsån utgör gränsen mellan stadsdelarna Väster och Öster.
02ÖsterÖster, Östra villastaden4574Stadsdelen Öster domineras av flerfamiljshus från sekelskiftet (det förra) och framåt. Här ligger också det spektakulära Sparbankshuset från 1898 precis vid Nyköpingsån. I stadsdelen ligger Östra villastaden – en villastad med likartade hus byggda runt 1920, där variationen främst består i skillnader i färg och mindre skillnader i utformning. Området bebyggdes till stor del av anställda på Nordiska Kompaniets verkstäder. Den internationellt kände arkitekten Erik Gunnar Asplund har ritat Villa Sturegården som uppfördes här 1913.
03ArnöHerrhagen, Långsätter, Kanntorp, Strandstuguviken3413Arnö är den till ytan största stadsdelen, belägen cirka fyra kilometer sydost om centrum på andra sidan Stadsfjärden. Blandad bebyggelse med strövområden och nära till vattnet.
04HögbrunnHögbrunn, Hemgården, Gumsbacken, Idbäcken1134Högbrunn domineras av 1940-talshus i tre våningar och ett större industriområde. I området finns också radhus och villor från 1940-talet. I Gumsbacken finns ett köpcentrum nära västra utfarten vid E4.
05FågelboFågelbo1956Bebyggelsen är en blandning av villor, radhus och lägenheter från 1930-talet till nyproduktion. Området är centralt i närheten av Rosvalla, hamnen och centrum. Här finns även gymnasieskolan Tessinskolan och kanotstadion med den 1,5 kilometer långa bryggan.
06IsaksdalIsaksdal, Höglunda1376Blandad bebyggelse med villor och hyresrätter.
07BrandkärrBrandkärr, Marieberg, Gustavsberg4540Ett bostadsområde i tätortens norra del, vid E4. Tidstypisk bebyggelse från 1960-talet nära strövområden och affärscentra.
08StenkullaStenkulla, Rosenkälla3640Bebyggelse med flerbostadshus och enfamiljshus, radhus och friliggande villor från tidigt 60-tal cirka två kilometer öster om centrum.

Vid platsen för gamla Rosenkälla gård, ligger idag Franciscuskapellet, invigt 1972. Rosenkälla gård hade anor från 1600-talet och namnet kommer från den springkälla omgärdad av rosenbuskar som då var en av Nyköping vattentäkter och varifrån vattnet rann ett par kilometer genom urborrade trästammar.

09OppebyOppeby, Oppeby Gård2407Oppeby är bebyggt med radhus och flerfamiljshus, från 40-talet och framåt. Oppeby gård byggdes på 60-talet med loftgångshus. Nyköpingsån flyter förbi Oppeby och det var här Nyköping en gång började. Vid ån finns två runstenar resta och där finns hällristningar från bronsåldern. Oppeby är indelat i två delar; gamla Oppeby och Oppeby gård, uppkallat efter herrgården som ligger i området.
10HargHarg, Krikonbacken, Hagalund2009Harg - Villaområde, nära Nyköpingsån, cirka tre kilometer nordväst om Nyköpings centrum. Bebyggt från 1930-talet.
11BryngelstorpBryngelstorp, Ängstugan, Tjuvholmen2200Villaområde i huvudsak byggt på 1970-talet. Gränsar mot naturreservatet Labro ängar.
12StenbroStenbro, Oxbacken, Påljungshage403Villaområden tre kilometer nordväst om centrum, byggt från 1930-talet och framåt. Det sägs att namnet Oxbacken kommer sig av att landsvägen hade en så brant backe att hästar inte orkade dra vagnarna, utan man fick spänna för oxar i stället.

Nyköpings nordligaste stadsdel belägen vid Europaväg (E4). Stadsdelen utgörs mest av äldre villor och Pål Jungs Hage handelscenter. De första butikerna öppnade hösten 2008.

13BrandholmenBrandholmen, Rosvalla713Stadsdel vid Stadsfjärden cirka tre kilometer öster om centrum. Blandad bebyggelse med parhus och flerfamiljshus och småbåtshamn. På Brandholmen låg tidigare Nyge flygfält med bland annat Arméflygskolan (ArméflygS) som 1984 flyttade till Skavsta flygplats (tidigare F 11 Nyköping) och 1985 till Malmens flygplats i Linköping. Rosvalla Eventcenter är också beläget på Brandholmen.
14HålletHållet, Nöthagen, Blommenhov, Anderslund, Perioden546Stadsdelar, belägna strax norr om centrum. Här ligger Nyköpings lasarett. Inom stadsdelen finns även naturreservatet Hållet. Rakt genom naturreservatet rinner Nyköpingsån. Här finns också torpstugorna Fåfängan – två små stugor uppförda 1798 för arbetare vid Periodens pappersbruk.
15EkensbergEkensberg, Pettersberg411Villaområde och friluftsområde drygt två kilometer nordost om centrum.
16MalmbryggshagenMalmbryggshagen309Ett av Nyköpings senaste villaområden cirka tre kilometer öster om centrum.
17HamnenSpelhagen, Kungshagen189Stadsdel en kilometer söder om centrum, med en del av hamnen och småbåtshamn.

Kommunikationer

Vägar

Europaväg E4

Vid Nyköping passerar motorvägen E4:an. Ett karaktäristiskt inslag på denna motorväg utgörs av rastplatsen Nyköpingsbro som ligger strax väster om Nyköping och som består av en broliknande byggnad som är byggd över själva motorvägen. Motorvägen är den huvudsakliga vägen för att ta sig till Stockholm, Södertälje och Norrköping, medan det finns avfarter till mindre vägar som leder till Trosa, Gnesta och Kolmården längs vägen.

En viktig väg till/från Nyköping är Riksväg 53 mellan Oxelösund och Eskilstuna. Den består av motorväg mellan Nyköping och Oxelösund, men håller lägre standard mellan Nyköping och Eskilstuna, en sträcka som är cirka åtta mil.

Riksväg 52 går från Nyköping till Örebro via Katrineholm. Det är cirka 14 mil mellan Nyköping och Örebro, där Katrineholm passeras efter sex mil. För att komma till Flen finns en avfart strax efter kommungränsen nära tre mil norr om Nyköping, där 52:an delar sig i två. Sträckan mellan Nyköping och Vrena i kommunens norra del, nära 25 km norr om centrum, har en bred vägmarginal och lämpar sig väl för landsvägscykling. Det finns även officiella cykelvägar med belysning till såväl Oxelösund som tätorterna Enstaberga och Sjösa, en mil respektive fem kilometer ifrån Nyköping.

Bland övriga vägar finns den gamla E4:an som går längs Kilaån genom kommunens västra delar förbi Jönåker, samt öster om Nyköping igenom skogen i riktning Tystberga. Dessutom är vägen till Nävekvarn och Bråviken noterbar, samt vägen mellan Nyköping och Mariefred som passerar Runtuna i kommunens nordliga delar samt kustvägen till Trosa som passerar Sjösa och naturreservatet Stendörren.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Nyköping bedrivs av Sörmlands kollektivtrafikmyndighet under namnet Sörmlandstrafiken. Stadstrafiken består av 3 stycken stamlinjer och 4 stycken servicelinjer.

LinjeSträcka
1Harg-Bussterminalen-Bryngelstorp
2Brandkärr-Bussterminalen-Arnö
3Bussterminalen-Brandholmen

Järnväg

Nyköpings järnvägsstation

Järnvägsstationen vid Nyköpingsbanan är belägen i stadens nordvästra hörn. Arkitekten Per-Olof Hallman upprättade ett stadsplaneförslag för stadsdelen, vilken bearbetades av Ragnar Östberg. En gata skulle löpa diagonalt från järnvägsstationen till Stora torget. Men planen genomfördes aldrig till fullo; nuvarande Borgargatan som stannar vid Gamla tingshuset (ritad av Carl Westman) är allt som kom till stånd av diagonalgatan. Huvudparten av området bebyggdes på 1930-talet.[41]

Ett nytt Resecentrum planeras strax öster om den nuvarande stationsbyggnaden, intill korsningen Brunnsgatan / Södra bangårdsgatan.[42]

Ostlänken är en planerad snabbjärnväg som ska byggas från Järna, via Vagnhärad, Nyköping och Skavsta, vidare mot Norrköping och Linköping.

Flygplats

foto av Skavsta flygplats entré
Stockholm Skavsta Airport

Det före detta flygflottiljsområdet tillhörande Södermanlands flygflottilj (F 11) har sedan 1984 omvandlats till Stockholm Skavsta Flygplats. Flygplatsen är belägen cirka 7 km från Nyköpings centrum och cirka 10 mil från Stockholm och räknas som en av Stockholms fyra flygplatser vid sidan om Arlanda, Bromma och Västerås.

Näringsliv

Bankväsende

Nyköpings sparbank grundades 1832. Den gick samman med Oppunda härads sparbank år 1991 under namnet Sörmlands Sparbank och verkar fortfarande som en fristående sparbank.

Södermanlands enskilda bank grundades i Nyköping år 1867 och tog då över Filialbankens i Nyköping, som grundat 1858. Redan innan denna bank grundades hade Mälareprovinsernas enskilda bank ett avdelningskontor i Nyköping.[43] Under 1900-talet tillkom kontor för Östgöta enskilda bank och Kreditbanken/PKbanken. Sörmlandsbanken tog över av Skandinaviska banken år 1945 och blev senare en del av SEB. De andra bankerna uppgick i Handelsbanken, Danske Bank respektive Nordea.

Danske Bank lade ner kontoret den 1 mars 2017.[44] Därefter fanns SEB, Handelsbanken, Nordea och sparbanken kvar i staden.

Utbildning

Västra skolan.
Östra skolan invigdes 1909.

Förteckningen gäller kommunala skolor och friskolor i Nyköpings tätort.

Grundskolor

SkolaÅrskurserRegi
BrandkärrsskolanF-6Kommunal
BryngelstorpsskolanF-6Kommunal
FokusskolanF-9Friskola
Kunskapsskolan4-9Friskola
HerrhagsskolanF-6Kommunal
LångbergsskolanF-9Kommunal
LångsättersskolanF-6Kommunal
MikaeliskolanF-9Friskola
Nyköpings enskilda grundskola7-9Friskola
Nyköpings friskolaF-9Friskola
Nyköpings högstadium7-9Kommunal
RosenkällaskolanF-6Kommunal
SläbroskolanF-6Kommunal
StenkullaskolanF-6Kommunal
Vittra KungshagenF-9Friskola
Västra skolanF-3Kommunal
Östra skolanF-6Kommunal

Gymnasier

GymnasiumRegi
Elteknikbranschens gymnasiumFriskola
Flygteknik Technical trainingKommunal
FramtidsgymnasietFriskola
Ljud och BildskolanFriskola
Nyköpings gymnasiumKommunal
Nyköpings enskilda gymnasiumFriskola
Nyköpingsstrand utbildningscentrumFriskola
Nyköpings kanotgymnasiumKommunal
RealgymnasietFriskola

Vuxenutbildning

SkolaRegi
Campus NyköpingKommunal
Nyköpings folkhögskolaFriskola
Flygteknik technical trainingKommunal

Kultur

Culturum med konsertsal och stadsbibliotek

För offentliga konstverk, se lista över offentlig konst i Nyköpings kommun.

Nyköpings teater

Sevärdheter

Det finns många olika typer av sevärdheter i och kring Nyköping. Här listas några efter kategori.

SevärdhetKategoriInformation
Alla Helgona KyrkaKyrkaKyrka med medeltida anor som omnämns i skrift redan på 1200-talet.
Anna Lindhs platsParkPlats till minne av Sveriges tidigare utrikesminister Anna Lindh.
Ask och EmblaKonsten träskulptur vid Folkungabron.
CulturumKulturhusKulturhus innehållande bibliotek och konsertsal med 538 platser.
F11 MuseumMuseumEtt flygmuseum som speglar flygvapnets utveckling under F 11-epoken, från 1941 till flottiljens nedläggning 1980.
Gamla TingshusetTingshusByggnaden uppfördes 1909-1910 för dåvarande Jönåkers och Rönö tingslag och Hölebo härads tingslag.
Gripes modellteatermuseumMuseumEn modellteatersamling som i huvudsak består av konstnären Harald Gripes samling.
Hållet-Marieberg-StenbroNaturreservatEtt kommunalt naturreservat beläget drygt en kilometer nordost om Nyköpings centrum
NK-villanPaviljongNK-villan ritades som utställningspaviljong åt Nordiska Kompaniet 1906.
Nyköpings hamnHamnHamnen ligger i stadsfjärden, där Nyköpingsån mynnar ut i Östersjön och är ett populärt turistmål.
Nyköpings TeaterTeaterRitad av arkitekten G E Westermark och invigdes den 30 augusti 1884.
NyköpingshusSlottNyköpings slott, är ursprungligen en medeltida borg, nu delvis lagd i ruiner.
NyköpingsånVattendragEn å som huvudsakligen flyter igenom Södermanland.
Nynäs slottSlottEn slottsliknande herrgård och ett tidigare säteri vid Rundbosjön mellan Trosa och Nyköping.
Prosten Pihls gårdPrästgårdByggdes 1726 som bostad till kyrkoherden Andreas Phil i Alla Helgona församling.
RådhusetRådhusByggdes 1723 och är en stenbyggnad i två våningar med säteritak klätt med tegel.
Sankt Anne kvarnKvarnEn medeltida byggnad belägen på en halvö vid Forsfallet i Nyköpingsån.
Sankt Nicolai KyrkaKyrkaFörsamlingskyrka med medeltida med anor från 1200-talet.
Sankta Anna Katolska KyrkaKyrkaRomersk-katolsk kyrkobyggnad i Nyköping invigd den 18 december 1988.
SläbroFornlämningarEtt område rikt på hällristningar, runstenar, gravplatser och andra fornlämningar.
StadshusetStadshusSäte för Nyköpings kommuns politiska ledning och administration. Invigdes i december 1969.
Stendörrens naturreservatNaturreservatOmrådet blev naturreservat 1972 för att säkerställa möjligheter för ett rörligt friluftsliv i den sörmländska skärgården.
StorhusfalletVattenfallVattenfall i Nyköpingsån. Fallet är mer än fyra meter högt och har utnyttjats som kraftkälla sedan medeltiden.
Svanviken-Lindbacke naturreservatNaturreservatOmrådet blev naturreservat 1963 i syfte att bevara och vårda platsens natur och kulturvärden.
Sörmlands museumMuseumEtt regionalt museum med kulturhistorisk inriktning.

Gallerier och utställningar

 • Anna-Stina Åberg Design – silversmide
 • Bryggeriet – kulturcentrum med konsthantverkare och konstnärer
 • Galleri Fiskhuset – konstutställningar
 • Galleri Saxen – utställningar och frisersalong
 • Galleri Sjöhästen – konstutställningar
 • Handmade – konstutställningar
 • Hantverksgruppen Sörmland
 • Kulturstråket längs Nyköpingsån
 • Lusthuset – Café med uteservering, handelsbodsmuseum

Kända Nyköpingsprofiler

Sport och fritid

Rosvalla Eventcenter.

Vandringsleder

Idrottsanläggningar

 • Nyköpings Arenor, Rosvalla. En sportanläggning med multihall, bowlinghall, fotbollsplaner, ishockeyrinkar, baseballplan, skyttebanor med mera. Invigdes 2004.
 • Folkungavallen, en idrottsarena för fotboll och friidrott. Invigdes 1914.
 • Hjortensbergsbadet, en bad- och träningsanläggning med bland annat vågbassäng, varmvattenbassäng och träningsredskap.

Sportklubbar

KlubbSportGrundad
IFK NyköpingFotboll, Friidrott, Handboll, Bowling1904
Nyköpings KKKanot1933
GriparnaSpeedway1949
Nyköpings GKGolf1951
Nyköpings OKOrientering1958
Nyköpings BISFotboll, Friidrott1965
Nyköping Baltic BeastsAmerikansk fotboll1989
Onyx InnebandyInnebandy2004
Nyköpings SKIshockey2017
Nyköping BasketBasket2011
Nyköpings AIKIshockey1914

Vänorter

Nyköping har ett aktivt vänortssamarbete med Ōarai, Ibarakii prefektur i Japan.[45]

Vänortsavtalet, ett så kallat Rainbow City Agreement, skrevs under den 23: maj 2006 i Ōarai och innebär att städerna ska ha ett kunskapsutbyte om respektive lands kultur, ett utbytesprogram för skolungdomar, utbyta erfarenheter inom vård och omsorg och underlätta för företag att etablera kontakter på respektive ort. Samarbetet mellan städerna har sitt ursprung i ett affärsavtal mellan Studsvik Nuclear AB och företaget JAEA (Japan Atomic Enegry Association).[46]

Galleri

Se även

Källor

Noter

 1. ^ https://nykopingsguiden.se/se-och-gora/inspiration/rikssvenska/
 2. ^ Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp. År 2012–2019, Statistiska centralbyrån, 21 februari 2019, läs online.[källa från Wikidata]
 3. ^ Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2023 och befolkningsförändringar 1 oktober - 31 december 2023, Statistiska centralbyrån, 22 februari 2024, läs online.[källa från Wikidata]
 4. ^ [a b c] Statistiska tätorter 2020, befolkning, landareal, befolkningstäthet per tätort, Statistiska centralbyrån, 24 november 2021, läs online.[källa från Wikidata]
 5. ^ hämtat från: ryskspråkiga Wikipedia.[källa från Wikidata]
 6. ^ Befolkning i tätorter 1960-2010, Statistiska centralbyrån, läs online, läst: 17 september 2013.[källa från Wikidata]
 7. ^ Kodnyckel för SCB:s statistiska tätorter och småorter - Koppling mellan gammalt och nytt kodsystem, Statistiska centralbyrån, 11 november 2021, läs online.[källa från Wikidata]
 8. ^ Yumpu.com. ”Södra Aros blir”. yumpu.com. https://www.yumpu.com/sv/document/view/20333072/arkeologin-berattar-om-nykoping-sormlands-museum/5. Läst 15 september 2017. 
 9. ^ ”Länsstyrelsen Södermanland - Fornitdsvandringar i Brandkärr-Hållet”. https://www.lansstyrelsen.se/download/18.728c0e316219da813524fe/1526067918520/Brandk%C3%A4rr-forntidsvandering-n%C3%A4ra-stan.pdf. Läst 25 juli 2018. 
 10. ^ Ivar Schnell, Vägvisare genom Södermanland. En studiehandbok i hembygdskunskap. Sörmlands museum. Nyköping 1981, s. 79
 11. ^ Ett aros bir en köping - arkeologi i Åkroken och Nyköping, red. Lars Norberg
 12. ^ Nyköping. Medeltidsstaden 13, sid. 10
 13. ^ ”Det medeltida bostadshuset”. Sörmlands Museum. Arkiverad från originalet den 18 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140318053003/http://www.sormlandsmuseum.se/Sormlandsmuseum/kunskap-och-radgivning/Arkeologi/kulturmiljonytt/Det-medeltida-bostadshuset/. Läst 18 mars 2014. 
 14. ^ ”Fortsättning på båthusen”. Sörmlands Museum. Arkiverad från originalet den 18 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140318052042/http://www.sormlandsmuseum.se/Sormlandsmuseum/kunskap-och-radgivning/Arkeologi/kulturmiljonytt/Fortsattning-pa-bathusen/. Läst 18 mars 2014. 
 15. ^ Det medeltida Sörmland, Johan Anund & Linda Qviström, s 137.
 16. ^ [a b c d] Nyköping. Medeltidsstaden 13, sid. 8
 17. ^ Nyköping. Kulturhistorisk byggnadsinventering, sid. 11
 18. ^ Nyköping. Kulturhistorisk byggnadsinventering, sid. 12
 19. ^ [a b] Erik Petersson, Den skoningslöse. En biografi över Karl IX. Natur och kultur: Stockholm 2009, s. 46ff
 20. ^ Schnell, Ivar (1963). Sörmlandsbygden. Nyköping: Sörmlands hembygds- och museiförbund. sid. 11 
 21. ^ Ivar Schnell, Vägvisare genom Södermanland. En studiehandbok i hembygdskunskap. Sörmlands museum. Nyköping 1981, s. 69
 22. ^ Nyköping. Medeltidsstaden 13, sid. 10, 15
 23. ^ Nyköping. Medeltidsstaden 13, sid. 12
 24. ^ ”Historiska kartor”. Nyköpings kommun. http://nykoping.se/Kultur--Fritid/Nykopings-Stadsarkiv/historiska_kartor/. Läst 15 september 2017. 
 25. ^ Nyköping. Kulturhistorisk byggnadsinventering, sid. 17
 26. ^ Nyköping. Kulturhistorisk byggnadsinventering, sid. 18
 27. ^ Svensk uppslagsbok, 20. Malmö 1935
 28. ^ Järna–Norrköpings järnväg i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1910)
 29. ^ Nyköping. Kulturhistorisk byggnadsinventering, sid. 20
 30. ^ Svensk uppslagsbok, 20. Malmö 1935
 31. ^ ”Studsvik AB - Historia”. 19 augusti 2010. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100819071813/http://www.studsvik.se/index.php?p=about&s=history&afw_lang=sv. Läst 18 augusti 2018. 
 32. ^ ”Sörmlands Museum, 500 år och 580 kubik”. Arkiverad från originalet den 21 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100821042927/http://www.sormlandsmuseum.se/Sormlandsmuseum/Arkeologi/Nyhetsarkiv/Kvarteret-Akroken/. Läst 21 november 2010. 
 33. ^ ”Nyköpings kommun - Planerade Byggprojekt - Kvarteret Åkroken”. Arkiverad från originalet den 19 mars 2015. https://web.archive.org/web/20150319145013/http://nykoping.se/Bo-bygga-och-miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/Planerade-byggprojekt/Kvarteret-Akroken/. Läst 19 januari 2015. 
 34. ^ Andersson, Per (1993). Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjölby: Draking. Libris 7766806. ISBN 91-87784-05-X 
 35. ^ Elsa Trolle Önnerfors: Domsagohistorik - Nyköpings tingsrätt (del av Riksantikvarieämbetets Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007)
 36. ^ ”Förteckning (Sveriges församlingar genom tiderna)”. Skatteverket. 1989. http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/omfolkbokforing/folkbokforingigaridag/sverigesforsamlingargenomtiderna/forteckning.4.18e1b10334ebe8bc80003999.html. Läst 17 december 2013. 
 37. ^ ”Församlingar”. Statistiska centralbyrån. https://www.scb.se/hitta-statistik/regional-statistik-och-kartor/regionala-indelningar/forsamlingar/. Läst 30 december 2022. 
 38. ^ ”Statistiska centralbyrån - Folkmängd i tätorter 1960-2005”. Arkiverad från originalet den 23 juni 2011. https://www.webcitation.org/5zewoamwt?url=http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2005A01x/MI0810_2005A01x_SM_MI38SM0703.pdf. Läst 13 december 2010. 
 39. ^ ”Folkräkningen den 31 december 1950, totala räkningen folkmängd efter ålder och kön i kommuner, församlingar och tätorter, statistiska centralbyrån 1954”. Arkiverad från originalet den 23 juni 2011. https://www.webcitation.org/5zewoamwt?url=http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2005A01x/MI0810_2005A01x_SM_MI38SM0703.pdf. Läst 1 februari 2014. 
 40. ^ ”Stadsdelar”. Nyköpings kommun. http://nykoping.se/Boinykoping/Bo/Stadsdelar1/. Läst 15 september 2017. 
 41. ^ Nyköping. Kulturhistorisk byggnadsinventering, sid. 24
 42. ^ ”Nyköpings kommun - Resecentrum”. https://nykoping.se/resecentrum. Läst 25 juli 2017. 
 43. ^ 1856-1860 Södermanlands län … BISOS H. Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser. Ny följd. 1. Landshövdingeämbetets uti Södermanlands län underdåniga berättelse för åren 1856-1860, p. 16
 44. ^ Bank stänger Nyköpingskontor Arkiverad 10 augusti 2021 hämtat från the Wayback Machine., Södermanlands Nyheter, 20 december 2016
 45. ^ ”Vänorter”. skl.se. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2018. https://web.archive.org/web/20180818214654/https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/internationellasamarbeten/vanorter.1550.html. Läst 18 augusti 2018. 
 46. ^ ”Besök från Japan”. Nyköpings kommun. https://nykoping.se/Nykopings-gymnasium/Om-skolan/Nyheter-/Nyheter1/Besok-fran-Japan-/. Läst 18 augusti 2018. 

Tryckta källor

 • Nyköpings stads historia (2 delar, 1973), delarna omfattar 1. medeltiden-1622 och 2. 1700-1915
 • Broberg, Birgitta (1979). Nyköping. Rapport / Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Medeltidsstaden, 99-0158680-1 ; 13. Stockholm: Riksantikvarieämbetet och Statens historiska mus. Libris 7618883. ISBN 91-7192-417-5 
 • Nyköping. Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979), Södermanlands museum. Rapport 3
 • Håkan Norén (med flera), Nyköpings historia (del 1, 2004), Nyköpings hembygdsförening, ISBN 91-631-6238-5
 • Wikborg, J & Wikell, R. 2010. Skynda att fynda! Arkeologiska undersökningar vid Påljungshage. Sörmlandsbygden 2010.
 • Riksantikvarieämbetets webbplats

Vidare läsning

 • Svensson, Conny (2016). Plaskdammen som försvann : folkhemsminnen. Stockholm: Carlssons. Libris 19373230. ISBN 978-91-7331-799-3 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Red pog.svg
Shiny red button/marker widget. Used to mark the location of something such as a tourist attraction.
Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Map-icon.svg
Författare/Upphovsman: Loginname, Licens: CC BY-SA 3.0
Map icon
Great coat of arms of Sweden.svg
Stora riksvapnet

Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen (riksdagen.se)

1 § Sverige har två riksvapen, stora riksvapnet, som också är statschefens personliga vapen, och lilla riksvapnet. Riksvapnen används som symboler för den svenska staten.
Stora riksvapnet bör endast när det finns särskilda skäl användas av andra än statschefen, riksdagen, regeringen, departementen, utrikesrepresentationen och försvarsmakten.
Statschefen kan ge andra medlemmar av det kungliga huset tillåtelse att som personligt vapen bruka stora riksvapnet med de ändringar och tillägg som statschefen bestämmer.

2 § Stora riksvapnet utgörs av en blå huvudsköld, kvadrerad genom ett kors av guld med utböjda armar, samt en hjärtsköld som innehåller det kungliga husets dynastivapen.

Huvudsköldens första och fjärde fält innehåller tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Huvudsköldens andra och tredje fält innehåller tre ginbalksvis gående strömmar av silver, överlagda med ett upprest, med öppen krona krönt lejon av guld med röd tunga samt röda tänder och klor.
Hjärtskölden är kluven. Första fältet innehåller Vasaättens vapen: ett i blått, silver och rött styckat fält, belagt med en vase av guld. Andra fältet innehåller ätten Bernadottes vapen: i blått fält en ur vatten uppskjutande bro med tre valv och två krenelerade torn, allt av silver, däröver en örn av guld med vänstervänt huvud och sänkta vingar gripande om en åskvigg av guld samt överst Karlavagnens stjärnbild av guld.
Huvudskölden är krönt med en kunglig krona och omges av Serafimer ordens insignier.
Sköldhållare är två tillbakaseende, med kunglig krona krönta lejon med kluvna svansar samt röda tungor, tänder och klor. Lejonen står på ett postament av guld.
Det hela omges av en med kunglig krona krönt hermelinsfodrad vapenmantel av purpur med frans av guld och uppknuten med tofsprydda snören av guld.
Stora riksvapnet får brukas även utan ordensinsignier, sköldhållare, postament eller vapenmantel.

3 § Lilla riksvapnet består av en med kunglig krona krönt blå sköld med tre öppna kronor av guld, ordnade två över en.

Skölden får omges av Serafimerordens insignier.
Såsom lilla riksvapnet skall också anses tre öppna kronor av guld, ordnade två över en, utan sköld och kunglig krona.
Myndigheter som använder lilla riksvapnet får till vapnet foga emblem som symboliserar deras verksamhet. Innan ett vapen med sådant tillägg tas i bruk, bör yttrande inhämtas från statens heraldiska nämnd.
Rådhuset Nyköping juli 2011.jpg
Författare/Upphovsman: TS Eriksson, Licens: CC BY 3.0
Rådhuset i Nyköping
StockholmSkavsta2004.jpg
Författare/Upphovsman: Svens Welt, Licens: CC BY-SA 2.5
Stockholm Skavsta Flygplats (IATA: NYO, ICAO: ESKN, tidigare kallad Nyköping-Oxelösunds flygplats och Nyköpings flygplats) är en internationell flygplats i Nyköpings kommun. Den ligger 7 km nordväst om Nyköping, och ca 10 mil sydsydväst om Stockholm.
Östra kyrkogatan 8 Nyköping.jpg
Författare/Upphovsman: TS Eriksson, Licens: CC BY 3.0
Schottegården, Östra kyrkogatan 8 i Nyköping
Sunlight Hemgården Nyköping.jpg
Författare/Upphovsman: Sören T Eriksson, Licens: CC BY-SA 3.0
Aktiebolaget Sunlight gamla kontor, Nyköping.
Sola Allhelgonavägen Stackebergsgatan Nyköping.jpg
Författare/Upphovsman: TS Eriksson, Licens: CC BY 3.0
Korsningen Allhelgonavägen och Stackebergsgatan vid "Sola" i Nyköping
Nyköpings Arenor Rosvalla.jpg
Författare/Upphovsman: TS Eriksson, Licens: CC BY-SA 4.0
Entré Nyköpings Arenor Rosvalla.
Nyköping ugglan.png
Karta över Nyköping, enligt Nordisk familjebok (1914).

Situationsplan af Nyköping. 1. Ruinerna af Nyköpings hus, det forna slottet. – 2. S:t Nikolai kyrka. – 3. Allhelgonakyrkan. – 4. Landshöfdingresidens. – 5. Rådhus. – 6. Högre allmänt läroverk. – 7. Elementarskola för flickor. – 8. Folkskolor. – 9. Postkontor med telegrafstation och riksbankskontor. – 10. Länslasarett (det hittillsvarande). – 11. Hospital. – 12. Epidemisjukhus. – 13. Länscellfängelse. – 14. Tingshus. – 15. Gasverk. – 16. Elektricitetsverk. – 17. Vattenledningsreservoar. – 18. Teater. – 19. Stora hotellet. – 20. Stadshotellet. – 21. Periodens bomullsspinneri. – 22. Fors’ ullspinneri. – 23. Nordiska kompaniets verkstäder. – 24. Stora torget. – 25. Järnvägstorget. – 26. Östra torget. – 27. Oxelösund-Flen-Västmanlands järnvägsstation. – 28. Statens järnvägsstation. – 29. Idrottsplats. –

30. Klockstapeln på Borgarberget.
Stora torget, Nyköping. Att förnya gammal bygd. Södertälje 1974. Gravyr E. Fr. Martin 1840.JPG
Stora torget i Nyköping, avfotograferad gravyr utförd av Elias Martin på 1840-talet.
Sankta Katarina kyrka Arnö2 sept 2010.jpg
Författare/Upphovsman: TS Eriksson, Licens: CC BY-SA 3.0
Sankta Katarina kyrka i Nyköpings kommun
Prosten Phils gård i Nyköping.jpg
Författare/Upphovsman: TS Eriksson, Licens: CC BY 3.0
Prosten Phils gård i Nyköping
Nyköping, Östra bergen.JPG
Foto av byggnad på Östra bergen i Nyköping
Silon, Nyköpings högsta byggnad.jpg
Författare/Upphovsman: TS Eriksson, Licens: CC BY-SA 3.0
Silon 17 våningar. Nyköpings högsta byggnad 2013-
Spelhagen Nyköping sept 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Kavelgrisen, Licens: CC BY-SA 3.0
Stadsdelen Stadshagen i Nyköpings tätort
Karta över Nyköping 1888.tif
Detaljerad plan över Nyköping (skala 1:2000) med Nyköpingsån, kvarterens gränser och olika typer av byggnader i stadskärnan. Undertecknad av Adolf (Ferdinand) Helander (1820-1905), förste lantmätare i Södermanlands län.
Nyköping Castle 2013.jpg
Castle Nyköping, as released by image creator Ristesson History
Place: Nyköping, Sweden
Culturum i Nyköping.jpg
Culturum i Nyköping
Sankta Anna kyrka i Nyköping.jpg
Författare/Upphovsman: Sören T Eriksson, Licens: CC BY-SA 3.0
Catholic Church in Nyköping
Åkroken, Nyköping.JPG
Foto av arkeologiska utgrävningar i Nyköping (Åkroken)
Östra Skolan Nyköping juli 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Sören Eriksson, Licens: CC BY-SA 3.0
Östra skolan i Nyköping.
Hjortensbergskyrkan Nyköping.jpg
Författare/Upphovsman: TS Eriksson, Licens: CC BY-SA 3.0
Hjortensbergskyrkan i Nyköping
Nyköping, Borgareberget.JPG
Foto av byggnad på Borgareberget i Nyköping
Sweden Södermanland location map.svg
Författare/Upphovsman: Erik Frohne, Licens: CC BY 3.0
Location map of Södermanland county in Sweden

Equirectangular projection, N/S stretching 195 %. Geographic limits of the map:

 • N: 59.60° N
 • S: 58.50° N
 • W: 15.50° E
 • E: 17.80° E
Stenblomman - Tummelisa, Östra kyrkogatan 14, Nyköping.jpg
Författare/Upphovsman: TS Eriksson, Licens: CC BY-SA 3.0
Stenblomman - Tummelisa, Östra kyrkogatan 14, Nyköping.
Plankarta över Nyköping 1870.tif
Detaljerad plan över Nyköping med Nyköpingsån, tomtgränserna och olika typer av byggnader i stadskärnan.
Westerlingska gården.JPG
Foto av Westerlingska gården i Nyköping
Karl IX.Nyköping.JPG
Foto av byst av Karl IX i Nyköping
Teatertorget Nyköping DSC 7600.jpg
Författare/Upphovsman: TS Eriksson, Licens: CC BY-SA 4.0
Nya Teatertorget i Nyköping med skulpturen Tillsammans av Tapio Haapala.
Tornhusen Rosvalla Nyköping aug 2010.jpg
Författare/Upphovsman: TS Eriksson, Licens: CC BY-SA 3.0
Tornhusen vid Rosvalla i Nyköpings kommun.
Västra Skolan, Nyköping.JPG
Foto av Västra skolan i Nyköping
NyköpingJärnvägsstation.JPG
Foto av Nyköpings järnvägsstation
Nyköpings teater.JPG
Författare/Upphovsman: Bengt Oberger, Licens: CC BY-SA 3.0
Nyköpings teater
Folkungabron Nyköping.jpg
Författare/Upphovsman: TS Eriksson, Licens: CC BY 3.0
Folkungabron i Nyköping
Stadshuset Nyköping aug 2011.jpg
Författare/Upphovsman: TS Eriksson, Licens: CC BY 3.0
Stadshuset i Nyköping
18th century map of Nyköping, Sweden.jpg
Handritad 1700-tals karta över Nyköping