Nybrokajen

Nybrokajen i februari 2021.

Nybrokajen, tidigare Norra Blasieholmshamnen, Stockholm, är kajen och gatan utmed Nybrovikens södra sida på Blasieholmen. Nybrokajen gränsar till Berzelii park och Raoul Wallenbergs torg. Vid kajen ligger ett flertal fartyg från Strömma Kanalbolaget, exempelvis M/S Gustafsberg VII.

Historik

Nybrokajen i maj 2022.

I en skrivelse till drätselnämnden 1876 önskade en del privatpersoner och företag att det genom utfyllnader skapade gaturummet skulle heta Berzeliigatan, vilket tillstyrktes av nämnden. Men stadsfullmäktige tyckte annorlunda och gav kajen och gatan namnet Norra Blasieholmshamnen som pendang till Södra Blasieholmshamnen. År 1933 ändrades namnet till Nybrokajen.

Byggnader

Längs Nybrokajen finns ett antal intressanta byggnader:

Se även

Källor

  • Nils-Gustaf Stahre, Per Anders Fogelström m.fl. (1986). Stockholms gatunamn. Stockholm: Allmänna Förlaget. ISBN 91 38 90777 1 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Nybrokajen febr 2021.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Nybrokajen
Nybrokajen, maj 2022.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Nybrokajen, Stockholm
Bååtska palatset 2009.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Bååtska palatset på Blasieholmen i Stockholm