Nya smedjegården

Planritning över Nya Smedjegården. Rum 1-4 är fängelserum med markant tjockare väggar vilket skulle omöjliggöra rymningar från fängelset.

Nya smedjegården var ett fängelse som var inrymt i det barn- och tukthus som började byggas 1636 i kvarteret Barnhuset mellan nuvarande Drottninggatan och Torsgatan i Stockholm. Där fanns den beryktade tortyrkammaren Rosenkammaren.

Från 1664 förvarades i Stockholm dödsdömda fångar endast i detta fängelse. För övrigt förvarades där i otillräckliga lokaler vatten- och brödfångar av båda könen, oftast i samma rum. I början av 1700-talet användes Nya smedjegården även som Kronans rannsakningsfängelse samt mot slutet av århundradet även som fängelse för staden och länet. Efter cellfängelsereformens genomförande på 1840-talet blev Nya smedjegården 1849 fängelse för kvinnor i form av "Tvångsarbetsanstalten å Norrmalm", vilket upphörde först under senare hälften av 1890-talet, varefter byggnaden 1896 revs och Folkets hus uppfördes på platsen.

Se även

Källor

Media som används på denna webbplats

Smedjegården 1729-1748.jpg
planritning över Smedjegården. 1-4 är arrestrum
Rannsakningsfängelset, fasadritning.jpg
Rannsakningsfängelset vid Myntgatan, fasadritning Objektidentitet:SE/SSA/0085/GS/12:34