Norrströmstunneln

Norrströmstunneln är en pendeltågstunnel under Norrmalm i Stockholm. Norrströmstunneln är en del av Citybanan, vilken hade trafikstart år 2017. Inom detta tunnelavsnitt ligger också stationen Stockholm City. Tunneln har sitt namn efter vattendraget Norrström som rinner mellan Gamla stan/Helgeandsholmen och Norrmalm och är Mälarens primära utlopp i Östersjön.

Norrströmstunneln är det viktigaste tunnelavsnittet inom Citybanans sex kilometer långa sträckning genom Stockholms centrala delar. Avsnittet utgörs av en cirka 1,4 kilometer lång bergtunnel som sträcker sig mellan Riddarholmen i syd och området vid Gamla Brogatan och Kungsgatan i norr. I syd ansluter Norrströmstunneln till Söderströmstunneln och i norr till Norrmalmstunneln. Lägsta nivån har tunneln i avsnittet för stationen “Stockholm City”, här ligger tunnelbotten cirka 35-40 meter under markytan.

Entreprenör för tunnelbygget är NCC Construction Sverige och i deras uppdrag ingår även anläggningsarbetena av själva stationen “Stockholm City”. Stationen består av två stationstunnlar, två perronger och fyra spår. I arbetet ingick också tre uppgångar till markytan samt anslutningar till alla tre tunnelbanelinjerna. Uppdragsgivare är Trafikverket och ordervärdet uppgår till cirka 1600 MSEK.

Bilder

Norrströmstunneln den 19 oktober 2012.

Källor

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Citybanan Stockholm City spräng 2012a 02.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Citybanan, station Stockholm City, sprängning av Norrmalmstunneln
Citybanan Stockholm City pressvisning 2012 04.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Citybanan Stockholm City pressvisning 19 oktober 2012
Citybanan Stockholm City spräng 2012a 04.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Citybanan, station Stockholm City, sprängning av Norrmalmstunneln
Citybanan Stockholm City pressvisning 2012k.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Citybanan Stockholm City, Norrströmstunneln mot norr
Nyboda tunnel 2009a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Nyboda tunnel under Nybodaberget, södra Stockholm, tunnelöppning mot syd
Citybanan sprängning video 2012.ogv
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Video från en sprängning för Citybanans nya station "Stockholm City" 40 meter under Stockholms centralstation