Länsväg 265

265

Länsväg 265, ofta kallad Häggviksleden och Norrortsleden, är en länsväg som går i Stockholms län mellan Häggvik och Rosenkälla via Täby kyrkby. Vägen förbinder E4 och E18.

Länsväg 265 är motorväg från E4 fram till Täby kyrkby och sedan 2+1-väg till trafikplats Rosenkälla. Hela sträckan öppnades för trafik 4 oktober 2008.

Beskrivning

Den första delen av länsväg 265 kallades Häggviksleden under planeringsstadiet och omfattar cirka 1,5 km motorväg mellan trafikplats Häggvik vid E4 och trafikplats Tunberget. Ungefär halva sträckan går i tunnel (Häggvikstunneln) för att minimera påverkan på södra Häggvik. Ett villaområde och ett företagsområde har skilts åt och förbinds enbart med en gång/cykeltunnel. Leden invigdes den 15 september 1998 och minskade då trycket på lokalvägarna i området. I samband med bygget av leden gjordes förberedande arbeten för en fjärrtågsstation ("Stockholm Nord") strax söder om Häggviks station.

Törnskogstunneln i färdigt skick 2009

Under projektnamnet Norrortsleden byggdes cirka 15 km ny väg från trafikplats Tunberget i Sollentuna kommun och trafikplats Rosenkälla vid E18 i Österåkers kommun. Den totala kostnaden blev 2,8 miljarder[1]. De första 8 km mellan Häggvik och Täby kyrkby är motorväg varav 2,1 km i tunnel. Tunneln heter Törnskogstunneln och består av 2 separata tunnelrör. Den invigdes 24 juni 2008.[2]

Den resterande sträckan mellan Täby kyrkby och Trafikplats Rosenkälla är mötesfri 2+1 väg varav cirka 1,1 km går i tunnel. Den tunneln heter Löttingetunneln, och består av 1+1 körfält, med en skiljevägg som gör att det inte blir någon mötande trafik. Sträckan är förberedd för att i framtiden kunna byggas ut till motorväg. Löttingetunneln och resten av vägen öppnades 4 oktober 2008.[2]

Yttre tvärleden

Häggviksleden och Norrortsleden ingick i Dennispaketets projekt Yttre tvärleden vilket var samlingsbenämningen på de utbyggnader av kringfartsleder som planerades i Stockholms ytterområden. Till Yttre tvärleden räknades E18 Söderhall-Rösa, länsväg 265 Norrortsleden och Häggviksleden, E4 Förbifart Stockholm (ny motorväg Häggvik-Skärholmen via Hjulsta och Ekerö), länsväg 259 Haningeleden (ny väg Masmo-Jordbro) och riksväg 73 Jordbro-Fors.

Lista över trafikplatser och korsningar

NrNamnSkyltning
Motorväg Motorväg Häggvik-Täby kyrkby, 9 km
173Trafikplats Häggvik E4 motorväg Stockholm, Sundsvall
Trafikplats TurebergNorrviken, Tureberg
Häggvikstunneln300 m
Trafikplats Tunberget262 Danderyd ...
Törnskogstunneln2100 m
Trafikplats HagbylundHagby
Trafikplats Täby kyrkbyTäby kyrkby, Täby
Löttingetunnelnca 1100 m
264 Vallentuna, Arninge
motorvägTrafikplats RosenkällaE18 motorväg Stockholm, motortrafikled Norrtälje, 276 Åkersberga

Referenser

  1. ^ Norrortsleden billigare än väntat och klar i tid Dagens Nyheter 6 april 2008
  2. ^ [a b] Törnskogstunneln – en del av Norrortsleden öppnas den 24 juni Arkiverad 3 oktober 2014 hämtat från the Wayback Machine. Vägverkets pressrelease 19 juni 2008

Media som används på denna webbplats

Coat of arms of Sweden.svg
Författare/Upphovsman: Sodacan, Licens: CC BY-SA 4.0
Lilla riksvapnet

Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen (riksdagen.se)

1 § Sverige har två riksvapen, stora riksvapnet, som också är statschefens personliga vapen, och lilla riksvapnet. Riksvapnen används som symboler för den svenska staten.
Stora riksvapnet bör endast när det finns särskilda skäl användas av andra än statschefen, riksdagen, regeringen, departementen, utrikesrepresentationen och försvarsmakten.
Statschefen kan ge andra medlemmar av det kungliga huset tillåtelse att som personligt vapen bruka stora riksvapnet med de ändringar och tillägg som statschefen bestämmer.

2 § Stora riksvapnet utgörs av en blå huvudsköld, kvadrerad genom ett kors av guld med utböjda armar, samt en hjärtsköld som innehåller det kungliga husets dynastivapen.

Huvudsköldens första och fjärde fält innehåller tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Huvudsköldens andra och tredje fält innehåller tre ginbalksvis gående strömmar av silver, överlagda med ett upprest, med öppen krona krönt lejon av guld med röd tunga samt röda tänder och klor.
Hjärtskölden är kluven. Första fältet innehåller Vasaättens vapen: ett i blått, silver och rött styckat fält, belagt med en vase av guld. Andra fältet innehåller ätten Bernadottes vapen: i blått fält en ur vatten uppskjutande bro med tre valv och två krenelerade torn, allt av silver, däröver en örn av guld med vänstervänt huvud och sänkta vingar gripande om en åskvigg av guld samt överst Karlavagnens stjärnbild av guld.
Huvudskölden är krönt med en kunglig krona och omges av Serafimer ordens insignier.
Sköldhållare är två tillbakaseende, med kunglig krona krönta lejon med kluvna svansar samt röda tungor, tänder och klor. Lejonen står på ett postament av guld.
Det hela omges av en med kunglig krona krönt hermelinsfodrad vapenmantel av purpur med frans av guld och uppknuten med tofsprydda snören av guld.
Stora riksvapnet får brukas även utan ordensinsignier, sköldhållare, postament eller vapenmantel.

3 § Lilla riksvapnet består av en med kunglig krona krönt blå sköld med tre öppna kronor av guld, ordnade två över en.

Skölden får omges av Serafimerordens insignier.
Såsom lilla riksvapnet skall också anses tre öppna kronor av guld, ordnade två över en, utan sköld och kunglig krona.
Myndigheter som använder lilla riksvapnet får till vapnet foga emblem som symboliserar deras verksamhet. Innan ett vapen med sådant tillägg tas i bruk, bör yttrande inhämtas från statens heraldiska nämnd.
6 - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Vänster - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Sweden road sign E3.svg
Svensk vägskylt för: Upplysningsmärken - Motortrafikled
Sweden road sign E1.svg
Svensk vägskylt för: Upplysningsmärken - Motorväg / Autostrada
Stockholm sydväst 1898.jpg
Stockholm från sydvöst. Den vita linjen är Södertäljevägen. Det ljusa område i föregrunden är utdikningen av Västertorp. Ballongfoto av Oscar Halldin 1898.
AB-Kreuz-blau.svg
Motorway Junction Icon (blue).
Höger - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Sweden road sign A29-1.svg
Varning för vägkorsning där förare av fordon på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt.
Törnskogstunneln2009.JPG
Författare/Upphovsman: Johannes Scherman, Licens: CC BY 3.0
Törnskogstunneln 2009
5 - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
2 - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Motorway Sweden, Switzerland and Italy.svg
Motorway mark in Sweden, Switzerland and Italy.
AB-Tunnel.svg
(Motorway) tunnel Icon. Drawing similar to Swiss road signs.
Sweden road sign A30.svg
Svensk vägskylt för: Varningsmärken - Cirkulationsplats