Norrlandsterräng

Norrlandsterräng är en terrängtyp som dominerar i Norrlands och nordöstra Svealands barrskogsområden. Den sydliga gränsen för terrängtypen sammanfaller väl med den Biologiska norrlandsgränsen, som identifierades av Rutger Sernander. Terrängtypen domineras av bergkullsterräng och bergkullslätter. Topografin i terrängtypen har en relief om 50-400 meter.[1][2]

Se även

Källor

  1. ^ Sveriges Nationalatlas, Sveriges geografi, sidan 17-18, ISBN 91-87760-38-X
  2. ^ Nationalencyklopedin, uppslagsordet "norrlandsterräng"