Norr Mälarstrand

Norr Mälarstrand mot väst.

Norr Mälarstrand är en paradgata på Kungsholmen i Stockholm som löper längs den norra stranden av Riddarfjärden i Mälaren. Gatan anlades huvudsakligen på utfylld mark längs Riddarfjärden. Innan dess fanns här en mängd bryggor och industrier, några av de större var Eldkvarn på nuvarande Stockholms stadshus plats och S:t Eriks Bryggeri vid Kungsholms torg.

Bebyggelsen längs Norr Mälarstrand kom till i två faser. Den första östliga delen byggdes ut huvudsakligen kort före och efter sekelskiftet 1900, den andra västra delen uppstod på 1930- och 1940-talen. Den mest kända byggnaden är Stockholms stadshus, invigt 1923.

Från stadshuset i öst till Rålambshovsparken i väst är det cirka 1,6 kilometer. Längs gatans centrala och västliga del löper Norr Mälarstrands park som anlades åren 1941–1943.

Historik och byggnader

Norr Mälarstrand fick sitt namn vid namnrevisionen 1885 samtidigt med Söder Mälarstrand på Riddarfjärdens södra strand. Gatan planerades redan 1863–1864 och började mot slutet av 1880-talet anläggas framför dåvarande Karolinska Institutet och Kungliga Myntet. Midsommar 1923 invigdes Stockholms stadshus vid Norr Mälarstrands östra slut.

År 1930 antogs en ny stadsplan för den här delen av Kungsholmen och Norr Mälarstrand förvandlades till en paradgata. Nya huskroppar byggdes med kortsidorna ut mot Riddarfjärden av framstående arkitekter som T E Lindhberg, Nils Einar Eriksson, Björn Hedvall, Cyrillus Johansson, Birger Borgström och Ture Ryberg.[1]

Husen från 1930-talet utgör idag tillsammans med Stockholms stadshus Kungsholmens mest utpräglade signum. Fastigheterna Norr Mälarstrand 26 till 32 har gestaltats med höga trappstegsgavlar som pryds med bronsskulpturer skapade av Aron Sandberg, som tillsammans med sin bror Gustaf Sandberg även smyckade Stockholms stadshus med många skulpturer.

Skulpturer skapade av Aron och Gustaf Sandberg på trappgavlarna Norr Mälarstrand 28-30
Skulpturer skapade av Aron och Gustaf Sandberg på trappgavlarna Norr Mälarstrand 28-30


Strandpromenaden

Längs vattnet anlades 1941–1943 Norr Mälarstrands strandpromenad av dåvarande stadsträdgårdsmästaren Holger Blom och hans medarbetare Erik Glemme, i den då rådande funktionalistiska parkstilen, som blev känd under namnet Stockholmsstilen. Strandpromenaden är ett cirka 800 meter lång och omkring 20 meter brett parkstråk, som leder mot Rålambshovsparken. Stråket rustades upp år 2002–2003. Här finns lekparker och flera sommarcaféer.

Panorama över Kungsholmen och Norr Mälarstrand från Långholmen över Riddarfjärden i november. I bildmitt syns tornet av Stockholms rådhus och längst till höger Stockholms stadshus.
Panorama över Kungsholmen och Norr Mälarstrand från Långholmen över Riddarfjärden i november. I bildmitt syns tornet av Stockholms rådhus och längst till höger Stockholms stadshus.


Vandalisering av pilträd

Försommaren 2011 upptäcktes att sex av de fontänpilar som formar en allé från Kungsholms torg till Stadshuset utsatts för vandalisering. Under våren bar träden påtagligt mindre blad än normalt och många grenar var torra. Trädgårdsansvariga inom Stockholms stads trafikkontor bedömde att pilträden skulle komma att dö under sommaren. De sex träden hade en mängd små borrhål där man misstänker att gift sprutats in.[2][3]

I september 2011 sågades samtliga sex träden ner och i månadsskifte november/december samma år planterades sex nya, fullvuxna hängpilar som importerades från Tyskland. Enligt dåvarande trafikborgarrådet Ulla Hamilton kostade vandaliseringen stockholmarna 900 000 kronor. Hon låter ta fram en handlingsplan för att komma till rätta med olovliga trädfällningar.[4]

Kända boende

Bilder

Se även

Referenser

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Norr Malarstrand Stadshuset.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Norr Mälarstrand från Stockholms stadshusets torn
Norr Mälarstrand promenad 2006c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Norr Mälarstrands strandpromenad
Norr Malarstrand park 2009a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Norr Mälarastrands park, Stockholm, i bakgrunden syns Västerbron
Norr Mälarstrand från Långholmen.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Panorama Norr Mälarstrand, vy från Långholmen
Stockholm Marathon 2009a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Stockholm Marathon 2009, Norr Mälarstrand
Norr Mälarstarnd takskulpturer.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY 3.0
Takskultpurer av Gustaf och Aron Sandberg på Norr Mälarstrand 28-32
Norr Mälarstrand 1.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Kajen vid Norr Mälarstrand nr 1, Stockholm