Nordkalottrådet

Nordkalotterådet i Norge, Sverige och Finland.

Nordkalottrådet är en gränsregional samarbetsorganisation på Nordkalotten i norra Norden. Verksamheten finansieras till stor del av Nordiska ministerrådet som bildade Nordkalottrådet 1971.[1]

Ingående organisationer

Norge
Sverige
Finland

Verksamhet

Nordkalottrådet arbetar med att:

  • Generera och initiera nya projektverksamheter
  • Informera och utöva rådgivning
  • Bevilja medfinansiering till gränsöverskridande samarbetsprojekt
  • Fungera i begränsad omfattning som projektägare i sådana strategiskt viktiga projekt som saknar naturliga huvudmän

Verksamhet bedrivs i projektform, och vid behov tillsätts arbetsgrupper för tidsbegränsade uppdrag. För kultur- och miljösamarbetet har Nordkalottrådet bildat två nätverksgrupper, Nordkalottens kulturråd och Nordkalottens miljöråd.

Historia

Rådets historia börjar 1967, då arbetsmarknadsministrarna i Finland, Sverige och Norge tillsatte Nordkalottkommittén. År 1973 fick kommittén status som nordisk ämbetsmannakommitté, och efter en omorganisation av verksamheten 1997 bytte kommittén namn till Nordkalottrådet.

Se även

Externa länkar

Källor

  • [www.nordkalottradet.nu ”Om Nordkalottrådet”]. www.nordkalottradet.nu. Läst 8 mars 2015. 

Noter

Media som används på denna webbplats

Nordkalotterådet.svg
Författare/Upphovsman: Fenn-O-maniC, Licens: CC BY-SA 4.0
Nordkalotterådet i Norge, Sverige och Finland.