Naturkatastrof

Naturkatastrof är en händelse orsakad av naturkrafter som har stora negativa konsekvenser för den omgivande miljön och de organismer som lever där. Exempel på naturkatastrofer är vulkanutbrott, jordbävningar, långvarig torka, orkaner och översvämningar.

Typer av naturkatastrofer

LavinMt. Timpanogos, Utah

Landrörelser

Laviner

Laviner är skred av snö nedför en bergssida.

Jordbävning

Kan också kallas för jordskalv

En by på Sumatra som totalförstörts av den tsunami som efterföljde jordbävningen i Indiska oceanen 2004.

En jordbävning är skakningar eller vibrationer i jordskorpan. Dessa vibrationer utlöses på grund av spänningar i jordskorpan. Den punkt där vibrationerna härstammar ifrån kallas fokus och punkten direkt ovanför fokus kallas epicentrum. Jordbävningar kan variera mycket i mängden energi som frigörs, och därför beskrivs de i en logaritmisk skala, Richterskalan. Jordbävningar i sig skadar sällan människor eller djur, utan det är bieffekter såsom kollapsande byggnader, bränder och tsunamis som är farliga.

Några av de mer betydande jordbävningarna på senare år är:

Ett skred i Japan 2005 med lite grövre massa.

Jord-, ler- och slamskred

Jordskred och lerskred inträffar ofta i geotekniskt svaga områden såsom erosionsutsatta strandbankar, eller slänter, vanligen i kombination med intensivt regnande eller belastning av jorden. Slamskred utlöses av vulkaner. Göta älv-dalen är särskilt skredutsatt där Tuveraset 1977 är ett av de allvarligaste med 9 dödade.

Vulkanutbrott

Pu'u 'Ō'ō, en del av KilaueavulkanenHawaii
  • Ett vulkanutbrott kan i sig utgöra en katastrof eftersom det ofta orsakar explosioner och flygande stenar, men det finns flera bieffekter som också kan vara farliga.
  • Lava, smält berg, kan släppas ut vid ett utbrott. Lavaflöden är mycket varma och bränner både byggnader och människor som de träffar på.
  • Vulkanisk aska kan bilda stora moln och falla ned i tjocka lager i närheten av vulkanen. Om stora mängder av aska faller ned på hustak kan de kollapsa under tyngden. Men även små mängder aska kan vara skadligt för lungorna.
  • Pyroklastiskt flöde består av ett moln het aska som stiger ovanför vulkanen tills det kollapsar under sin egen tyngd och strämmar ned längs berget och bränner allt i sin väg.
  • Klimatpåverkan: vid stora vulkanutbrott kan mängden aska som blir kvar i atmosfären orsaka kallare klimat det närmaste året, exempel är året utan sommar 1816 och klimatavvikelsen 535–536.

Vattenkatastrofer

Översvämningar

Floden Limpopo, i södra Moçambique, vid översvämningen 2000

En översvämning inträffar när flödet i en flod är större än vad flodfåran klarar att transportera. Höga flöden kan bero på intensivt regnfall uppströms, isavsmältning eller kollapsade dammbyggnader.

Några betydande översvämningar är:

Tropisk cykloner kan resultera i stora översvämningar, något som inträffat:

Tsunamin som orsakades av Jordbävningen i Indiska oceanen 2004 slår in över Ao Nang, Thailand.

Tsunamier

Animering av Tsunami i Indiska oceanen 2004

Tsunamier är jättelika svallvågor som kan orsakas av jordbävningar på havets botten, som den i Ao Nang, Thailand eller av jordskred som den som inträffade vid Lituya Bay, Alaska 1953.

Stormar och väder

Orkanen Katrina

Snöstormar

Snöstormar inträffar när snö faller samtidigt som det blåser.

Cykloner

Cyclon, tropisk cyclon, orkan och tyfon är olika namn på samma fenomen: en cyklonisk storm som bildas över havet. Den orkan som skördat mest liv var Cyklonen Bhola 1970.

Torka

Välkända torkperioder i historien är:

  • 1900 i Indien, som dödade mellan 250 000 och 3 250 000 människor.
  • 1921-22 i Sovjetunionen under vilken mer än 5 miljoner människor svalt ihjäl.
  • 1928-30 i nordvästra Kina där över 3 miljoner människor dog av svält.
  • 1936 and 1941 Sichuaanprovinsen i Kina, vilka resulterade i 5 miljoner och 2,5 miljoner dödsfall.

Värmeböljor

En av Europas värsta naturkatastrofer i modern tid var Värmeböljan 2003.

Tromber

En tornado (tromb)

Tromber är kraftiga virvelvindar som bildar en nästan lodrätt stigande luftvirvel med en diameter på 100 meter upp till 1 kilometer för kraftiga tornador. Tromberna uppstår vid kraftiga åskväder, det är vanligt att en horisontell molnrulle bildas på åskvädrets bylinje, denna kan sedan vrida sig vertikalt och nå marken som en tromb. Karaktäristiskt för en tromb är då den molnslang eller rep som bildas mellan moln och mark i trombens inre del.

Eld

En skogsbrand i USA.

Skogsbränder är okontrollerad eld i naturen. Vanliga orsaker för skogsbrand är blixtnedslag och torka, men de kan också bero på människor som avsiktligt eller oavsiktligt tänder eldar som sprider sig.

Hälsa och sjukdomar

Epidemier

H5N1 viruset, som orsakar Fågelinfluensa

En epidemi är ett utbrott av en smittsam sjukdom som sprider sig snabbt bland människor. Om epidemin sprider sig globalt kallas den pandemi, i historien förekommer många epidemier, till exempel digerdöden

Betydande pandemier de senaste hundra åren:

Svält

I modern tid har svält slagit hårdast mot subsahariska Afrika, även om fler människor dog av svältkatastroferna i Asien i början på 1900-talet.

Större händelser

1500-talet

1556: Jordbävningen i Shaanxi, Kina

1700-talet

1755: Jordbävningen i Lissabon 1755, Portugal
1796: Översvämning i Ragunda Gedungsen, Sverige

1800-talet

1872: Stormfloden i Skandinavien
1883: Krakataus utbrott i Sundasundet

1900-talet

1902: Julorkanen i södra Sverige
1904: Oslofjordskalvet i Norge och Sverige
1906: Jordbävningen i San Francisco, USA
1908: Tunguska-händelsen i Sibirien
1923: Stora Kanto-jordbävningen i Japan
1960: Jordbävningen i Chile
1964: Långfredagsskalvet i Alaska, USA
1967: Orkanen Lena över Sverige
1976: Jordbävningen i Tangshan, Kina
1977: Tuveraset i Göteborg, Sverige
1980: Jordbävningen i Irpinia, Italien

2000-talet

2004: Jordbävningen som orsakade Tsunamikatastrofen
2005: Orkanen Gudrun över norra Europa, Jordbävningen utanför Sumatra, Orkanen Katrina över Amerika, Jordbävningen i Kashmir
2006: Naturkatastrofen i Sidoarjo, Java, Jordbävningen utanför Java maj 2006, Jordbävningen utanför Java juli 2006
2007: Orkanen Per över Sverige
2008: Cyklonen i Burma, Jordbävningen i Kina
2009: Skogsbränderna i Australien 2009
2010: Jordbävningen i Haiti 2010, Jordbävningen utanför Chile 2010, Vulkanutbrottet på Island
2011: Jordbävningen vid Tōhoku 2011

Referenser

Se även

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
2004 Indonesia Tsunami Complete.gif
Animation of 2004 Indonesia tsunami

Source: National Oceanic and Atmospheri Adme video

Animation provided by Vasily V. Titov, Associate Director, Tsunami Inundation Mapping Efforts (TIME), NOAA/PMEL - UW/JISAO, USA.
US Navy 050102-N-9593M-040 A village near the coast of Sumatra lays in ruin after the Tsunami that struck South East Asia.jpg
Indian Ocean (Jan. 2, 2005) – A village near the coast of Sumatra lies in ruins after the Tsunami that struck South East Asia. Helicopters assigned to Carrier Air Wing Two (CVW-2) and Sailors from USS Abraham Lincoln (CVN 72) are conducting humanitarian operations in the wake of the Tsunami that struck South East Asia. The Abraham Lincoln Carrier Strike Group is currently operating in the Indian Ocean off the waters of Indonesia and Thailand. (South-West suburb of Banda Aceh, Indonesia. Village of Lampisang is visible in the upper-right corner) U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class Philip A. McDaniel (RELEASED)
Tornade002.jpg
Tornado in action
Hurricane Katrina August 28 2005 NASA.jpg

Katrina is comparable in intensity to Hurricane Camille of 1969, only larger,” warned the National Hurricane Center on Sunday, August 28, 2005. By this time, Hurricane Katrina was set to become one of the most powerful storms to strike the United States, with winds of 257 kilometers per hour (160 miles per hour) and stronger gusts. The air pressure, another indicator of hurricane strength, at the center of this Category 5 storm measured 902 millibars, the fourth lowest air pressure on record for an Atlantic storm. The lower the air pressure, the more powerful the storm.

Two hours after the National Hurricane Center issued their warning, the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) captured this image from NASA’s Terra satellite at 1:00 p.m. Eastern Daylight Savings Time. The massive storm covers much of the Gulf of Mexico, spanning from the U.S. coast to the Yucatan Peninsula.
Timpavalanche.jpg
Författare/Upphovsman: Greg L. Wright, Licens: CC BY-SA 3.0
Avalanche on Mt. Timpanogos Utah
Colorized transmission electron micrograph of Avian influenza A H5N1 viruses.jpg
Infärgad bild från ett elektronmikroskop av H5N1 (guld) som odlats i den etablerade cellinjen, Madin-Darby canine kidney (MDCK) (grön). Källa: C. Goldsmith, J. Katz and S. Zaki. Centers for Disease Control & Prevention Public Health Image Library. Image #1841.
Fukuoka Earthquake 20050605 Shikanoshima.jpg
Författare/Upphovsman: Lc055a, Licens: CC BY-SA 3.0
The landslide upon the surrounding road of Shikanoshima, Fukuoka following the earthquakes on March 20 and April 20, 2005.
Limpopo.jpg
The original finding aid described this photograph as: [Complete] Scene Caption: Aerial view, extreme long shot, looking down as the Limpopo River winds its way through Southern Mozambique, where it recently crested its banks and sent floodwaters rushing through towns and farmland, forcing people from their homes and wreaking havoc with the countries infrastructure. Even though waters have receded over the past week, heavy rains seen in the distance, continue to threaten the region with more flooding. C-130 aircraft (not shown), assigned to the 37th Airlift Squadron at Ramstein Air Base, Germany, fly daily Keen Sage aerial surveillance missions over Mozambique to help find stranded flood victims and survey flood levels and damage caused by the flooding in Southern Africa. The 37th Airlift Squadron C-130 aircraft, are deployed to Hoedspruit Air Force Base, South Africa, as part of the United States Operation Atlas Response, humanitarian relief efforts. Subject Operation/Series: ATLAS RESPONSE Base: Hoedspruit Air Force Base Country: South Africa (ZAF) Scene Camera Operator: TSGT Cary Humphries Release Status: Released to Public