Nationalskald

En nationalskald är en poet eller lyriker som är namnkunnig och nått bred popularitet inom sitt land eller språkområde, och vars diktning anses ha ett stort nationellt värde.

Utnämning till epitetet nationalskald är informell. Många nationalskalder var verksamma under, och kan kopplas till idéer inom, romantiken eller nationalromantiken, men också till en nations kamp för självständighet. Poetens diktning ansågs kunna representera "nationens röst". Nationalskaldsstatus kan också appliceras på poeter som tillmätts stor betydelse för språk, kultur och litteratur. I de sammanhangen anses ofta poeten vara viktig för ett folk eller en nations självmedvetenhet och identitet på en kollektiv nivå. Nationalskalden är vanligtvis avliden, ofta en historisk figur, men kan i yngre nationalstater vara en person som levde, eller lever, i modern tid.[1]

Lista över nationalskalder

Se även

Källor

 1. ^ Küchen, Maria (6 juni 2015). ”Vem vill väl vara nationalskald” (på svenska). Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/f0ca90a8-adaa-4236-8373-a5b110958f85/vem-vill-val-vara-nationalskald. Läst 16 november 2023. 
 2. ^ Johan Ludvig Runeberg i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 3. ^ Finland i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 4. ^ Louis Aragon i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 5. ^ Henrik Lund i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 6. ^ Dante Alighieri i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 7. ^ Giosuè Carducci i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 8. ^ Italien i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014. ("det enade Italiens nationalskald")
 9. ^ Kazakstan i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 10. ^ Maironis i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 11. ^ Litauen i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 12. ^ Milovan Djilas i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 13. ^ ossetiska i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 14. ^ Peru i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 15. ^ Adam Mickiewicz i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 16. ^ ”The Lusiads” (på engelska). World Digital Library. 1800-1882. http://www.wdl.org/en/item/11198/. Läst 2 september 2013. 
 17. ^ Antonio Tabucchi i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 18. ^ Octave Crémazie i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 19. ^ Mihai Eminescu i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 20. ^ Rumänien i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 21. ^ Vasile Alecsandri i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014. Formuleringen ger vid handen att Eminescu kan anses ha ersatt Alecsandrij som nationalskald.
 22. ^ Ryssland i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 23. ^ Schweiz i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 24. ^ Skottland i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 25. ^ France Prešeren i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 26. ^ Slovenien i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 27. ^ Alfred Tennyson i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 28. ^ Carl Michael Bellman i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 29. ^ nationalskald i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 30. ^ Esaias Tegnér i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 31. ^ Greider, Göran (6 augusti 2006). ”Dan Andersson lever och har hälsan” (på svenska). Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/kultur/a/zLAvOb/dan-andersson-lever-och-har-halsan. Läst 16 november 2023. 
 32. ^ ”Här bodde Dan Anderssons farmor - nu får Bränntjärnstorpet ny ägare”. P4 Dalarna. 1. https://sverigesradio.se/artikel/har-bodde-dan-anderssons-farmor-nu-far-branntjarnstorpet-ny-agare. Läst 16 november 2023. 
 33. ^ Johansson, Mattias (18 september 2020). ”"En spelman och en drömmare är död"” (på svenska). Västerbottens-Kuriren. https://www.vk.se/2020-09-18/en-spelman-och-en-drommare-ar-dod. Läst 16 november 2023. 
 34. ^ Tunisien i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 35. ^ [a b] Friedrich Schiller i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 36. ^ Ukraina i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 37. ^ Ungern i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.
 38. ^ Henry Wadsworth Longfellow i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014. ("Betraktades under sin tid som nationalskald")
 39. ^ Uzbekistan i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 juni 2014.