Nathan Söderblom

Ärkebiskop
Nathan Söderblom Mottagare av Nobels fredspris
LoKavKMO, LVA, HedLHA, LMA, HedLVS, HedLVVS, LHVS, LLHS
Nathan Soderblom.jpg
Ärkebiskop Nathan Söderblom.
KyrkaSvenska kyrkan

StiftUppsala stift, ärkebiskop
Period1914–1931
FöreträdareJohan August Ekman
EfterträdareErling Eidem

Prästvigd5 mars 1893 i Ersta kapell, Stockholm av Gottfrid Billing
Biskopsvigd8 november 1914 av Gottfrid Billing
Akademisk titelTeologie doktor 1901
Född15 januari 1866
Trönö
Död12 juli 1931 (65 år)
Uppsala

Lars Olof Jonathan (Nathan) Söderblom, född 15 januari 1866 i Trönö prästgård, Hälsingland, död 12 juli 1931 i Uppsala, var en svensk teolog och religionshistoriker som var Svenska kyrkans ärkebiskop 1914–1931. Han var ledamot i Svenska Akademien från 1921 och erhöll Nobels fredspris 1930 för sitt ekumeniska fredsarbete.

Biografi

Porträttfoto av Nathan Söderblom i 27-årsåldern. Fotograf: Alfred Dahlgren, Uppsala 1893.
Trönö prästgård
Den nordväst om det dåtida Uppsala belägna Stabby prästgård (idag i en park i ett av stadens bostadsområden), där Söderblom var bosatt 1901–1912. Den var bostad för kyrkoherden i Helga Trefaldighets församling, en befattning som var prebende kopplat till Söderbloms professur.
Byst av Nathan Söderblom i Kungsholms kyrka, Stockholm
Nathan Söderblom avbildad på ett västtyskt frimärke utgivet i samband med hundraårsminnet av hans födelse 1966. Söderblom avbildades även på ett svenskt frimärke samma år.
Monument över Nathan Söderblom i Söderhamn (2001). Konstnär: Thomas Qvarsebo. Svetsare: Tomas Hydling.

Nathan Söderblom föddes i Trönö prästgård i Norrala pastorat och växte upp i prästgården i Bjuråker som son till komministern, senare kyrkoherden i Norrala Jonas Söderblom (född 1823 i Söderala, död 1901)[1] och hans hustru Nikolina Sophie Blûme (född 1838 i Strömstad,[1] död 1913 i Uppsala[2]) som kom från Danmark. Släkten Söderblom härstammar från Söderala och namnet upptogs av Nathan Söderbloms far och farbröder. Farfadern Jon Olsson var kyrkvärd och riksdagsman i Orsta nr 3.

Barndomen präglades av faderns starka religiositet, delvis färgad av Rosenius och väckelserörelsen. Efter studentexamen vid högre allmänna läroverket i Hudiksvall 1883 inskrevs Nathan Söderblom vid Uppsala universitet och avlade där filosofie kandidatexamen 1886. Till en början tvekade han huruvida han skulle ägna sig åt klassisk filologi men beslutade sig så småningom för att bli präst. 1892, efter en resa till USA, tog han teologie kandidatexamen och prästvigdes året därefter av Gottfrid Billing. Hans första tjänst som präst var vid Uppsala hospital, vilket möjliggjorde vidare studier i teologi. Han var även under studietiden såväl vice ordförande som ordförande i Uppsala studentkår.

Han gifte sig 1894 med Anna Söderblom, född Forsell. Tillsammans fick paret 12 barn.

Religionsvetenskap och professor

Söderblom hade ett vitt intresseområde inom religionsvetenskapen. Dels var han inriktad på mission och praktisk teologi, dels var han mycket nyfiken på den iranska religionen. Han började studera den zoroastriska skriften Avesta, vilket kan ha bidragit till att han begav sig till Paris 1894, där det fanns helt andra möjligheter till fördjupning, Han fick där tjänst som pastor för den svenska kolonin, till vilken många svenska konstnärer hörde, och han var även sjömanspräst i Calais och Dunkerque. På uppdrag samlade Söderblom 1895 in pengar för att möjliggöra sjukhusvistelse för August Strindberg. Studierna fortsatte han parallellt med tjänsten, vid École pratique des Hautes Études, där han lärde sig iranska språk, i synnerhet avestiska, och fortsatte studierna av Avesta.

Som en parentes från tiden i Paris kan också nämnas att Alfred Nobel kom att rådfråga Söderblom om sina idéer till ett pris och om sin pjäs Nemesis, som utkom i tryck strax efter Nobels död. Anna Söderblom var orolig att det dramatiska och vågade innehållet skulle ge fel intryck av Nobel, och i samråd med dödsboet makulerade de upplagan sånär som på tre böcker efter Nobels död 1896.

År 1901 doktorerade han vid Sorbonne med ett arbete om zoroastrism, La Vie Future D'Après Le Mazdéisme, som väckte internationell uppmärksamhet. Samma år utnämndes han till professor i teologiska prenotioner och teologisk encyklopedi vid Uppsala universitet, och verkade vid sidan av den tjänsten som kyrkoherde i Helga Trefaldighets församling i Uppsala. År 1912 tillträdde han dessutom som professor i religionshistoria vid universitetet i Leipzig. I Tyskland var han särskilt beundrad för sina studier i den iranska religionen och för sina skrifter om protestantism. År 1914 utgav han sin samlade uppfattning om sin religionshistoriska ursprungsforskning i boken Gudstrons uppkomst. Hans studier i kristendom uttrycks bland annat i skrifterna Uppenbarelsereligion (1903/1930) och Religionsproblemet inom katolicism och protestantism i två band (1910), och han ägnade sig även åt forskning kring Martin Luthers religionssyn.

Han var som professor 1908 delaktig i grundandet av och livet ut verksamhetsledare för den till Uppsala universitet knutna Olaus Petristiftelsen, med syfte att stödja teologiska studier och föreläsningar med internationell vidd. Själv påbörjade han senare en ambitiös serie föreläsningar i Edinburgh, The Gifford Lectures (Giffordföreläsningen) 1931, men hann bara med en första del, som postumt gavs ut i tryck på svenska 1933 som Den levande Guden.

Ärkebiskop och fredsarbete

Efter lottning inom en av valkorporationerna och under ecklesiastikminister Karl Gustaf Westmans statsrådstid blev Söderblom utnämnd till ärkebiskop den 20 maj 1914. I och med utnämningen blev han också prokansler för Uppsala universitet samt kyrkoherde i Bälinge församling i Uppsala stift. Avgörande för utnämningen var inte hans teologiska eller kyrkopolitiska ställningstaganden, utan att statsmakten önskade få en prokansler som inte skapade konflikt med universitetet. Man följde här universitetsprofessorernas önskan i valet. Han vigdes till ärkebiskop den 8 november 1914 (vilket blev första gången sedan 1670, som en ärkebiskopsvigning ägde rum; alla ärkebiskopar däremellan var redan biskopar vid utnämningen till ärkebiskop), innehade ämbetet intill sin död 1931.

Som ärkebiskop blev han en centralfigur i svensk (och internationell) kristenhet med stort engagemang i ungdomsfrågor och evangeliskt arbete. Han drev på skapandet av en ny psalmbok, handbok för kyrkorna och en evangeliebok. På ett nästan mystiskt vis såg han Svenska kyrkan som utvald för en viktig uppgift, och han engagerade sig mycket i det internationella samtalet, inspirerad av sin ungdomstid i KFUM, och han förrättade bland annat biskopsinvigningar i Estland, Lettland och Tjeckoslovakien.

Som författare och föreläsare var han oerhört produktiv. Nämnas kan t. ex. uppbyggelseverket När stunderna växla och skrida i fyra volymer (1909–21), den försoningsinriktade passionsboken Kristi pinas historia (1928), Svenskars fromhet i två volymer (postumt 1933–41).

Nathan Söderblom ägnade sig något åt komposition. Det är han som har komponerat den oftast sjungna melodin till psalmen "I denna ljuva sommartid". År 1919 den 29 oktober invaldes Söderblom som ledamot i Kungliga Musikaliska Akademien.

Han blev vida berömd för sitt fredsarbete, som var en reaktion på första världskriget. Vidare gjorde han mycket betydelsefulla insatser i ekumenik och samlade till den stora ekumeniska mötet i Stockholm 1925, där alla kyrkliga samfund, utom romersk-katolska kyrkan och pingströrelsen, sammanträffade. Som en kuriositet kan nämnas att när den svenska pingströrelsen och Lewi Pethrus skulle sända sina första missionärer till Belgiska Kongo krävde de belgiska myndigheterna en skriftlig rekommendation av myndighetsperson. Rekommendationen skrevs av ärkebiskopen Nathan Söderblom. Under hela tiden skrev han flera stora arbeten, varför han invaldes i Svenska Akademien 1921. Han blev även ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien 1925. 1930, året före sin död, erhöll han dessutom Nobels fredspris.[3]

Han var mycket språkkunnig, och kunde tala svenska, engelska, tyska, franska, italienska, latin, hebreiska, grekiska, arabiska och persiska.[4]

Sedan 1906 hade han lidit av klen hälsa, och var periodvis sjuk i kärlkramp och magbesvär. Efter resan till Giffordföreläsningen i Edinburgh 1931 försämrades hans tillstånd kraftigt. Hans sista ord lär ha varit: "Det finns en levande Gud, jag kan bevisa det genom religionshistorien."

Nathan Söderblom avled i Uppsala den 12 juli 1931 klockan 18.40 efter en hjärtattack. Han ligger begravd tillsammans med hustrun Anna Söderblom, född Forsell, nedanför en pelare i koret i Uppsala domkyrka, invid ärkebiskop Laurentius Petris gravplats.

Hedersbetygelser och Söderblom-sällskap

Under sitt liv fick Söderblom ett flertal erkännanden. Han var teologie hedersdoktor i Genève, Kristiania, St Andrews i Glasgow, Greifswald, Dublin, Dorpat, Sopron, och Köpenhamn, filosofie hedersdoktor i Uppsala 1917, i Bonn 1925, hedersdoktor i juridik i Berlin 1923. Doctor of Civil Law i Oxford 1923 samt hedersdoktor i medicin i Greifswald 1923. Söderblom blev hedersborgare i Wittenberg den 10 juli 1928, såsom en uppskattning av hans internationella betydelse som Lutherforskare och Lutherkännare. Priset överlämnades i ärkebiskopsgården i Uppsala[5].

Han grundade Uppsala Domkyrkas Gosskör 1920, var hederspresident i Sångsällskapet Orphei Drängar, hedersmedlem vid Wiens universitet, och ständig hederspresident i Lettlands evangeliska synod 1924. Inspektor för Gästrike-Hälsinge nation och för Uplands nation.

På 75-årsdagen av hans födelse bildades den vetenskapliga sammanslutningen Nathan Söderblom-sällskapet, som dock inte ägnar sig åt Söderbloms person, utan åt hans vetenskapsområden, religionshistoria och exegetik.

Familj

Nathan Söderblom gifte sig med Anna Forsell, syster till John Forsell, 29 april 1894 i Ersta kapell, Stockholm. Makarna fick följande barn:

 1. Helge Söderblom, född 8 januari 1896 i Paris, redaktör i TT, död 7 januari 1932. (Deras relation var inte okomplicerad.)[6]
 2. Brita Söderblom, född 31 december 1896 i Paris, död 16 januari 1989. Gift 1919 med ärkebiskopen Yngve Brilioth.
 3. Sven Söderblom, född 24 januari 1898 i Paris, affärsman i USA, död i maj 1976.
 4. Ingrid Söderblom, född 10 februari 1899 i Paris, död 23 oktober 1900.
 5. Staffan Söderblom, född 14 juli 1900 i Paris, envoyé, död 11 december 1985.
 6. Lucie Söderblom, född 16 januari 1902, död 10 december 2002. Gift 1924 med biskop Arvid Runestam. Mor till Eva Runestam och mormor till Tomas Riad.
 7. Yvonne Söderblom, född 30 oktober 1903, död 8 januari 1990. Gift 1929 med biskop Algot Anderberg.
 8. Jan Söderblom, född och död 24 januari 1905.
 9. Jon Olof Söderblom, född 27 juni 1906, handsekreterare hos statsministern, därefter förste kanslisekreterare i utrikesdepartementet, död 15 januari 1981.
 10. Carl Söderblom, född 7 april 1908, affärsman i Buenos Aires, död 15 februari 1967.
 11. Lag Söderblom, född 4 juni 1912, läroverksadjunkt vid Stockholms samgymnasium, död 14 mars 1989. Far till Staffan Söderblom.
 12. Gustaf Söderblom, född 6 juli 1914 i Leipzig, kapten vid Upplands regemente, därefter komminister i Bälinge och Åkerby, död 27 juni 1998.

Psalmer och musikintresse

Söderblom finns bland annat representerad i 1986 års psalmbok med originaltexten till ett verk (nummer 445), en översatt psalm (nummer 171) och den välbekanta tonsättningen till psalmen I denna ljuva sommartid som används till flera psalmer (nummer 198, 200, 304, 310 och 518).

Utöver engagemanget i Uppsala Domkyrkas Gosskör och Orphei Drängar (OD) var Söderblom också intresserad av svensk folkmusik och deltog som arrangör av spelmansstämmor.

Utmärkelser

Svenska utmärkelser

Utländska utmärkelser

Bibliografi

Fullständig bibliografi, med 669 titlar, upprättades av Sven Ågren och trycktes i boken Nathan Söderblom in memoriam, 1931.

 • Det andliga nutidsläget och kyrkan: några inlägg / [inledningsord av ärkebiskop Nathan Söderblom]. – 1919 – 3. uppl.
 • Augustinus, Aurelius, helgon, 354–430. – Augustini Bekännelser / på svenska med en inledning af Nathan Söderblom. – 1905
 • Bergström, Thure, 1879–1921. – Medan själen skälver : syner och tankar i natten framburna av Gunnar Gran / Thure Bergström; med förord av Nathan Söderblom. – 1918
 • Bertrand, Ernest. – Ritschls åskådning af kristendomen : Ernest Bertrands Une nouvelle conception de la rédemption, livre premier / öfversatt och bearbetad af Nathan Söderblom. – 1893
 • Birgittaboken / Med bidrag av Yngve Brilioth, Carl Hamilton, Selma Lagerlöf, Andreas Lindblom, Erik Noreen och Nathan Söderblom. Utgiven av Birgittastiftelsen genom Andreas Lindblom. – 1954
 • Dokument till frågan om nattvardsgemenskap med Englands kyrka / av Nathan Söderblom[...]. – 1924
 • Emil Sjögren in memoriam / med bidrag av Sigrid Elmblad, Gunnar Norlén, W. Peterson-Berger, Helena Nyblom, Berta Sjögren och N. Söderblom. – 1918
 • Evangeliet och kyrkan: föredrag vid tionde Allmänna kyrkliga mötet i Stockholm 1920 / av Harald Hjärne, Anna Sörensen, Rob. Malmgren, J. Källander, C. A. Hedlund, Carl Sebardt, John Melander, Otto Centerwall, P. H. Sjöblom, Fabian Månsson, Nathan Söderblom, Gustav Thorsell, Viktor Rundgren och Manfred Björkquist. – 1920
 • Fries, Samuel Andreas, 1867–1914.. – Högtidstal vid Melanchtonsfesten i Storkyrkan den 16 febr. 1897 / S. A. Fries. Återblick på religiösa och kyrkliga frågor i Sverige 1896 / K. L. Bergström. Återblick på religiösa och kyrkliga frågor i utlandet 1896 / N. Söderblom. Den orientaliska kyrkofrågan / S. A. Fries. Meddelanden om religionsvetenskaplig kongress i Stockholm d. 31 aug.–4 sept. 1897. – 1897
 • Främmande religionsurkunder: i urval och öfversättning / utgiven af Nathan Söderblom. – 1908
 • Harnack, Adolf von, 1851–1930. – Kristendomens väsende : sexton populära föreläsningar hållna vid universitetet i Berlin / af Adolf Harnack ; öfversättning af A. F. Åkerberg ; med ett företal af Nathan Söderblom. – 1900
 • Humor och melankoli och andra lutherstudier. Stockholm. 1919. Libris 19214934. http://hdl.handle.net/2077/41759 
 • Jonson, Jonas: Jag är bara Nathan Söderblom satt till tjänst, Verbum, Stockholm 2014
 • Kyrkligt-teologiska mötet i Örebro 1910. 5, Uppenbarelse : föredrag / af Nathan Söderblom. – 1910
 • Lehmann, Edvard. – Enig kristendom / av Edv. Lehmann, Nathan Söderblom, K. B. Westman. – 1919
 • Levande svensk litteratur från äldsta tider till våra dagar. Vol. 22. – 1938
 • Minnesalbum över Nathan Söderblom: 15 jan. 1866–12 juli 1931. [Illustr.]. – 1931
 • Nathan Söderblom in memoriam / under redaktion av Nils Karlström. – 1931
 • Nutida missionsuppgifter: sex föreläsningar: på föranstaltande af Uppsala kristliga studentförbund hållna i universitetshuset i Uppsala H. T.1906 / Nathan Söderblom.... – 1906
 • Sabatier, Auguste, 1839–1901. – Utkast till en religionsfilosofi efter psykologin och historien / af Auguste Sabatier ; bemyndigad öfversättning af Nathan Söderblom. – 1898
 • Sandegren, Paul, 1887–1972. – Ekumeniska mötet i Stockholm : om dess uppkomst, idésammanhang och innehåll / med förord av Nathan Söderblom. – 1925
 • Singh, Sandhu Sundar. – Verklighet och religion : betraktelser om Gud, människan och naturen / med ett företal av Nathan Söderblom. – 1924
 • Skiljas – icke skiljas? / Skilsmässoproblemet belyst av Nathan Söderblom .... – 1931
 • S.S.U.H:s studiehandbok. 4, Rusdryckerna i religionens historia / Nathan Söderblom. Nykterhetsarbetet från etisk synpunkt / Otto Emil Lindberg. – 1914
 • Stadling, Jonas Jonsson, 1847–1935. – Shamanismen i norra Asien : några drag ur shamanväsendets utveckling bland naturfolken i Sibirien / af J. Stadling ; med inledande förord av professor Nathan Söderblom. – 1912
 • Sterzel, G.. – Predikan på nyårsafton 1899 / Sterzel, G.. Frestelseberättelserna om Gotama Buddha, Zarathushtra och Jesus Kristus / Söderblom, N.. Om de fem moseböckerna / Wadén, H.. Den andra religionsvetenskapliga kongressen i Paris 3–9 sept. 1900 / Fries, S. A.. – 1900
 • Svenska akademiens handlingar. Ifrån år 1886, D. 33, 1921. – 1923
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Den allmänna religionshistorien och den kyrkliga teologin : Inträdesföreläsning i Uppsala universitets aula 1901, jämte ord till de teologie studerande. – 1901
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Andakt under möda och farlighet : bibelspråk, psalmverser, sånger och böner : valda och särdeles de värnpliktige tillägnade. – 1914
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Betydelsen af Schleiermachers "Reden über die Religion" : ett hundraårsminne : profföreläsning hållen i Upsala d. 11 nov. 1899. – 1899
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Ett bidrag till den kristna uppenbarelsetrons tolkning.. – 1911
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Birgitta och reformationen föredrag i Vadstena kyrka. – 1916
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Dopet / av Nathan Söderblom. – 1930
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Den enskilde och kyrkan : föredrag/ av Nathan Söderblom. – 1909
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Fransk läsebok : sammanställd efter Bierbaum m. fl. "Fransk elementarbok I". – 1892
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Fransk språklära.. – 1892
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Från Geijers ungdom.. – 1906
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Från Upsala till Rock Island : en predikofärd i nya världen / av Nathan Söderblom. – 1924
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Gudstrons uppkomst : studier / af Nathan Söderblom. – 1914
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Gå vi mot religionens förnyelse : föredrag i Engelbrektskyrkan annandag påsk 1919, dessförinnan i huvudsak hållet på studenthuset. – 1919
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Hedendomen i helgedomen : Ett ord till E. D. Heüman i anledn. af hans skrift "Ritschlianismen och församlingen eller hedendomen i helgedomen" / af Nathan Söderblom. – 1895
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Helighet och kultur.. – 1913
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Hemma i Hälsingland / av Nathan Söderblom. – 1981
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Henric Schartau.. – År?
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Herdabref till prästerskapet och församlingarna i Uppsala ärkestift / från Nathan Söderblom. – 1914
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Humor och melankoli och andra lutherstudier / av Nathan Söderblom. – 1919
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Humor och melankoli och andra Lutherstudier / Nathan Söderblom. – 1983 – 2., kompl. uppl. / med förord av Hjalmar Sundén. – ISBN 91–7118–433–3
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Hunger och törst efter rättfärdighet : Universitetspredikan i Upsala d. 5 nov. 1899. – 1899
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – I Ansgars spår : pilgrimsfärder / av Nathan Söderblom. – 1930
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Idrottens dygder och faror.. – 1929
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Inbjudning till teologie doktorspromotion vid Upsala universitet onsdagen den 31 maj 1911 i Upsala domkyrka / af promotor Nathan Söderblom. – 1911
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Jesu bärgspredikan och vår tid : en undersökning / af Nathan Söderblom. – 1898
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Jesu bergspredikan förklarad.. – 1921
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Jesu undervisning om Guds rike.. – 1931
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Jesus nasareern : betraktelse öfver Matt. 2: 19–23. – 1893
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Kristus i folkens samliv : Trenne föredrag av Nathan Söderblom, Natanael Beskow, John Gullberg. – 1931
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Kristendomen och religionerna : en överblick. – 1904
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Kristenhetensmöte i Stockholm augusti nittonhundratjugufem : [Allmänkyrkl.världskongr.för liv o.arbete]. Historik aktstycken,grundtankar,personligheter,eftermäle skärskådade och återgivna. – 1926
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Kristi pinas historia : vår Herres Jesu Kristi lidande : en passionsbok för stilla veckan och andra veckor / av Nathan Söderblom. – 1928
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Kristi pinas historia / Nathan Söderblom. – 1989. – ISBN 91-87716-00-3
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – De kristnas enhet : kyrkan och de frireligiösa i vårt land/ Nathan Söderblom. – 1922
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Kristus i folkens samliv : trenne föredrag. – 1931
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Kristusbilden i Oscar Wildes De profundis.. - År?
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Kyrka, teologi, prästkall/ Nathan Söderblom, Axel Lutteman. – 1924
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Kyrkan i Sverige : För skola och nattvardsläsning : Tillägg till Levnaden, tron och bönen. – 1923
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Kyrkan och alkoholfrågan : med ett tillägg om nykterhetsfrågan hos reformatorerna / Nathan Söderblom. – 1930
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Kyrkan och freden / av Nathan Söderblom. – 1930
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Kyrkans fredsplikt, dess vägar och mål : Nobel-föredrag samt tal vid Nobelprisets utdelning i Oslo den 10 dec. 1930 / av Nathan Söderblom. – 1931
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Kyrkans uppgift i fredsarbetet : föredrag i Helga Trefaldighet i Uppsala midsommarafton 1917 vid Allmänna svenska fredskongressen. – 1917
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Kyrkliga samarbetet i Norden.. – År?
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Kyrkobyggnaders omvårdnad och restaurering.. – 1927
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Den levande Guden : grundformer av personlig religion / av Nathan Söderblom. – 1932 – 2 uppl.
 • Söderblom, Nathan 1866–1931. – Levnaden, tron och bönen : ur Bibeln och Psalmboken : i anslutning till Martin Luther / framställda av Nathan Söderblom. – 1919 – 1–2 uppl.
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Levnaden, tron och bönen : ur bibeln och psalmboken : i anslutning till Martin Luther / framställda av Nathan Söderblom. – 1925 – 5., genomsedda och tillökade uppl.
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Liten lärobok i religionshistoria för skolan.. – 1919
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Luthers religion.. – 1893
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Den lutherska reformationens grundtankar.. – 1893
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Lutherska reformationens uppkomst / Nathan Söderblom. – 1893
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Martin Luthers lilla katekes / belyst av Nathan Söderblom. – 1929
 • Söderblom, Nathan 1866–1931. – Minnen från åttio- och nittiotalen / av Nathan Söderblom. - 1926
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Missionen såsom fridens budbärarinna / Nathan Söderblom. – 1925
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Mysterieceremonier och deras ursprung / af Nathan Söderblom. – 1906 (Artiklar i Ymer)
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Naturlig religion och religionshistoria : en historik och ett program / af Nathan Söderblom. – 1914
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Neutral egenrättfärdighet : Botdagspredikan. – 1916
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – När stunderna växla och skrida. Samling 1, Den inre gästen, kallet och andra betraktelser. – 1909
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – När stunderna växla och skrida. Samling 2, Teckningar, undersökningar och betraktelser. – 1910
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – När stunderna växla och skrida. Samling 3, Betraktelser, uppsatser och tal. – 1915
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – När stunderna växla och skrida. Fjärde och sista samlingen. – 1921
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Nöden, kriget, mammon : tal / av Nathan Söderblom. – 1917
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Om den svenska kyrkogärningen i Paris : utdrag ur postors vid svenska kyrkan i Paris årsberättelser för åren 1895 och 1896. – 1897
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Om Kristendomen och Rom : bidrag till förföljelsernas historia och uppenbarelsebokens tolkning. – 1893
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Om religionsurkunder / Nathan Söderblom. – 1954 – [Ny uppl.]
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Om studiet av religionen / Nathan Söderblom ; med inledning av professor Erland Ehnmark. – 1951
 • Söderblom, Nathan 1866–1931. – Om undervisningen i kristendom : till frågan om katekesen : föredrag / av Nathan Söderblom. – 1915
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Om ärkestiftets tillstånd 1915.. – 1916
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Om årkestiftets tillstånd : Berättelse till 1927 års prästmöte. – 1928
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – "Outsägliga suckar".. – 1911
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Religionen och staten / av Nathan Söderblom. – 1918
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Religionsproblemet inom katolicism och protestantism. 1. – 1910
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Religionsproblemet inom katolicism och protestantism. 2. – 1910
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Rus och religion / Nathan Söderblom. – 1968
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Rusdryckerna i religionens historia : Föredrag i studenternas Helnykterhetssällskap den 14 februari 1906 på studentkårens lokal. – 1907
 • Söderblom, Nathan 1866–1931. – Rätt, kärlek, ödmjukhet : predikan på botdagen 1914 / af Nathan Söderblom. – 1914
 • Söderblom, Nathan 1866–1931. – S.A.Fries och fjärde evangeliet / av Nathan Söderblom. – 1925
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Sommarminnen / Utg. av Anna Söderblom. – 1941
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Studiet av religionen.. – 1907
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Sundar Singhs budskap / utgivet och belyst av Nathan Söderblom. – 1923
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Svenska kyrkans kropp och själ / av Nathan Söderblom. – 1916
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Svenskars fromhet / Nathan Söderblom ; med förord av Anna Söderblom. – 1933–1941
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Sveriges kyrka / af Nathan Söderblom. – 1908
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Tal av Ärkebiskop Söderblom vid Hjalmar Söderbergs 70-årsdag den 9 november 1929.. – 1931
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Tal och essayer / Nathan Söderblom ; inledning och urval av Sven Stolpe. – 1974. – ISBN 91-29-42615-4
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Tal och skrifter. 1, Predikningar. – 1933
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Tal och skrifter. 2, Predikningar. – 1933
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Tal och skrifter. 3, Tal. – 1933
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Tal och skrifter. 4, Tal. – 1933
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Tal och skrifter. 5, Ekumeniskt. – 1933
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Tal och skrifter. D. 1, Predikningar. – 1929
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Tal och skrifter. D. 2, Predikningar och Sjutton årsskiften. – 1930
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Tal och skrifter. D. 3–4, Tal. – 1930
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Tal och skrifter. D. 5, Uppsatser och föredrag. – 1930
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Tal och skrifter. D. 6, Jesu bergspredikan och vår tid. – 1930
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Tal till unga. / av Nathan Söderblom. – 1934
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Tegnér och religionen : Med 1 bild. – 1911
 • Söderblom, Nathan 1866–1931. – Tidens tecken. / av Nathan Söderblom. – 1921
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Tidsläget och ungdomen : föredrag vid C. S. A:s konferens för ungdomsvård i Stockholm den 5–6 april 1918 / av Nathan Söderblom. – 1918
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Till mystikens belysning : två skrifter med förnyad aktualitet / Nathan Söderblom ; med inl. av Hans Åkerberg. – 1980[1975] – 2. tr.. – ISBN 91-44-12371-X
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Tre heliga veckor.. – 1911
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Tre livsformer : mystik (Sundar Singh), förtröstan, vetenskap / av Nathan Söderblom. – 1922
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Treenighet / av Nathan Söderblom. – 1903
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – De två gudarne.. – 1914
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Den unge Augustinus.. – 1905
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Uppenbarelse : Föredrag. – 1911
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Uppenbarelsereligion : några synpunkter i anledning af Babel-Bibeldiskussionen / af Nathan Söderblom. – 1903
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Uppenbarelsereligion / av Nathan Söderblom. – 1930 – 2., genomsedda och tillök. uppl.
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Ur religionens historia / av Nathan Söderblom. – 1915
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Vad vill Stockholmsmötet i augusti? : [Allmänkyrkl.världskongr.för liv o.arbete]. – 1925
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Vaksamhet. / av Nathan Söderblom. – 1918
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Vetenskapen såsom mänsklig livsform : Föredrag för Köpenhamns studenter den 5.3.1920. – 1920
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Vid Alida Gezelius jordfästning å Upsala kyrkogård den 28 oktober 1909.. – 1909
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Vid Elsa Schück-Gezelius bår i Helga Trefaldighets kyrka den 10 oktober 1909.. – 1909
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Vid Gustaf Frödings bår. Stockholm. 1911. Libris 1225268. http://hdl.handle.net/2077/34163 
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Vid Margaretha Berlings jordfästning i Helga Trefaldighetskyrkan i Upsala den 11 januari 1903.. – 1903
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Vid Pehr Ehrenheims jordfästning i Hedvig Eleonora kyrka den 27 mars 1918.. – 1918
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Vår kristna lösen : predikan på nyårsdagen 1909 i Helga trefaldighets kyrka i Uppsala / af Nathan Söderblom. – 1909
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Välsignelsen.. – 1926
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Waldemar Rudins inre liv / tecknat av Nathan Söderblom. – 1923
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Ett år : ord för varje dag / samlade ur Nathan Söderbloms skrifter av Anna Söderblom. – 1931
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Äktenskap och skilsmässa : predikan i Sancta Clara kyrka...1929 / av Nathan Söderblom. – 1929
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Är fredstanken en illusion? : föredrag / hållet av Nathan Söderblom i Engelbrektskyrkan den 11 november 1930. – 1930
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Ärkebiskop Nathan Söderbloms tal vid Karl Staaffs jordfästning i Stockholm den 10 oktober 1915.. – 1915
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Ärkebiskop Stefans invigning i katedralen i Sens år 1164 : till 750-årsminnet / af Nathan Söderblom. – 1914
 • Söderblom, Nathan, 1866–1931. – Översikt av allmänna religionshistorien : med bilder, religionskarta och statistik. – 1912
 • Thomas Simonsson, biskop av Strängnäs, ca 1380–1443. – Svenska frihetsvisan / ord av biskop Thomas (d. 1443), melodi av ärkebiskop Nathan Söderblom. – 1917
 • Till minnet av Nathan Söderblom av 42 författare : Under red av Sven Thulin. [Illustr.]. – 1934
 • Till minnet av Nathan Söderblom av 70 utländska författare : Under red.av Sven Thulin. [Illustr.]. – 1933
 • Till ärkebiskop Söderbloms sextioårsdag 15/1 1926.. – 1926
 • Youngert, Sven Gustaf. – Waller-släktens genealogi : en genealogi över familjen Waller från Åmots bruk, Sverige, och Kewanee, Illinois / under medverkan av Herman Ferdinand Södersteen och Nathan Söderblom. – 1960
 • Ärkebiskop Nathan Söderblom 15-1-1866–12-7-1931 : [Illustr.]. – 1931

Se även

Referenser

 1. ^ [a b] Sveriges befolkning 1890, (CD-ROM) Riksarkivet 2003
 2. ^ Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/ULA/11632/A II aa/30 (1906–1924)
 3. ^ ”Söderblomspelet”. Arkiverad från originalet den 19 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131019180210/http://hem.passagen.se/tronodal/soderblomspelet/nathan.htm. Läst 22 april 2020. 
 4. ^ https://www.dn.se/kultur-noje/bokrecensioner/den-hyllade-arkebiskopen-hade-en-mork-hemlighet/
 5. ^ Hvar 8 dag : illustreradt magasin, 29:e årgången [2 oktober 1927–30 september 1928], D F Bonnier, Göteborg 1928, s. 682
 6. ^ Dagens Nyheter 8 november 2013, "Den hyllade ärkebiskopen hade en mörk hemlighet" Arkiverad 13 april 2016 hämtat från the Wayback Machine..
 7. ^ ”7 (Sveriges statskalender / 1931. Bihang)”. runeberg.org. https://runeberg.org/statskal/1931bih/0007.html. Läst 26 juni 2019. 
 8. ^ ”842 (Sveriges statskalender / 1921)”. runeberg.org. https://runeberg.org/statskal/1921/0842.html. Läst 26 juni 2019. 
 9. ^ ”764 (Sveriges statskalender / 1915)”. runeberg.org. https://runeberg.org/statskal/1915/0764.html. Läst 26 juni 2019. 
 10. ^ [a b] ”509 (Sveriges statskalender / 1925)”. runeberg.org. https://runeberg.org/statskal/1925/0516.html. Läst 26 juni 2019. 
 11. ^ [a b c] ”559 (Sveriges statskalender / 1931)”. runeberg.org. https://runeberg.org/statskal/1931/0559.html. Läst 26 juni 2019. 
 12. ^ ”493 (Sveriges statskalender / 1921)”. runeberg.org. https://runeberg.org/statskal/1921/0493.html. Läst 26 juni 2019. 
 13. ^ [a b] ”349 (Sveriges statskalender / 1905)”. runeberg.org. https://runeberg.org/statskal/1905/0373.html. Läst 26 juni 2019. 

Vidare läsning

 • Kajsa Ahlstrand, "Nathan Söderblom och American Fundamentalism." i: Arkiv Fakultet Kyrka. Festskrift till Ingmar Brohed. (Studia historico-ecclesiastica Lundensis 48.) Lund 2004.
 • Tor Andræ, Nathan Söderblom. Uppsala 1931.
 • Oloph Bexell, "Varför blev Nathan Söderblom ärkebiskop?" i: Ecclesiologica & alia. Studia in honorem Sven-Erik-Brodd. (Bibliotheca teologiae practicae 96.) Skellefteå 2015.
 • Oloph Bexell. "Protestantismens påve, den nye Absalon, en charmerande entrepenör. Eftermälets bild av Nathan Söderblom." Religion och bibel. Nathan Söderblom-Sällskapets årsbok LXXIII-LXXV (2014–2016).
 • C.J. Curtis, Nathan Söderblom. Theologian of Revelation. Chicago 1966.
 • C.J. Curtis. Söderblom. Ecumenical Pionieer. Augsburg Publishing House 1967.
 • Sam Dahlgren, red. Nathan Söderblom as an European. Uppsala 1993.
 • Macarie Drăgoi: Artisan of Christian Unity between North and East. Nathan Söderblom. His correspondence with Orthodox personalities (1896–1931). Edited by His Grace Macarie Drăgoi, Romanian Bishop of Northern Europe. Foreword by His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church. Stockholm 2014.
 • Elof Ehnmark, Religionsproblemet hos Nathan Söderblom, Lund 1949.
 • Sigfrid Estborn, Under Guds grepp. En studie i Nathan Söderbloms förkunnelse. Stockholm 1944.
 • Sara Gehlin, "Nathan Söderblom, freden och ekumeniken." Kyrkohistorisk årsskrift 108 (2008),
 • Carl F Hallencreutz & Öyvind Sjöholm, red. Nathan Söderblom. Präst, professor, ärkebiskop. Sju föreläsningar. Uppsala 2000.
 • Klas Hansson, Svenska kyrkans primas. Ärkebiskopsämbetet i förändring 1914–1990. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historico Ecclesiastica, Uppsala 2014
 • Klas Hansson, "Nathan Söderblom's ecumenical cope, i Studia Theologica. Nordic Joournal of Theology 1 2012
 • Folke Holmström, Uppenbarelsereligion och mystik. En undersökning av Nathan Söderbloms teologi. Stockholm 1937.
 • Jonson, Jonas (2014). Jag är bara Nathan Söderblom satt till tjänst – en biografi. Stockholm: Verbum. Libris 16741650. ISBN 9789152635889 
 • Jonas Jonson, "Birgitta Birgersdotter bland helgon, hjältar och snillen i Nathan Söderbloms värld" i Birgittastiftelsen Inför nya utmaningar. Red. av Olle Ferm i samarbete med Kjell Blückert och Cecilia Lindheimer. 2022, s. 88–105.
 • Nils Karlström, Kristna samförståndssträvanden under världskriget 1914–1918 med särskild hänsyn till Nathan Söderbloms insats. Stockholm 1947.
 • Nils Karlström, Ekumeniska preludier. Nathan Söderbloms utveckling till internationell kyrkoledare. Stockholm 1949
 • Peter Katz, Nathan Söderblom. A Prophet of Christian Unity. London 19325.
 • Bernhard Kupfer: Lexikon der Nobelpreisträger. Patmos-Verlag, Düsseldorf 2001, ISBN 3-491-72451-1.
 • Dietz Lange: Nathan Söderblom und seine Zeit. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 2011, ISBN 978-3-525-57012-8.
 • Dietz Lange: Nathan Söderblom och hans tid. Övers. av Erik Aurelius och Ludvig Berggren. Artos, Skellefteå 2014. ISBN 978-91-7580-655-6.
 • Anders Mogård: Förtröstans hermeneutik. Nathan Söderbloms lutheranvändning och traditionsbearbetningens problematik. Skellefteå 2012.
 • Herman Neander: Med Nathan Söderblom. Kringsfångevård och ekumenisk gärning. Stockholm 1932.
 • Olle Nystedt, Nathan Söderblom. Kort levnadsteckning. Stockholm 1931.
 • Nathan Söderblom in memoriam Av Tor Andræ, Gustaf Aulén mfl. Stockholm 1931, 458 sid.
 • Stina Palmborg, Nathan Söderblom. Stockholm 1948.
 • Sölve Richter: "Nathan Södebloms sista stunder." Från ådala och fjäll 1950
 • Axel Runestam m.fl. Nathan Söderblom och Stabby prästgård. Karlstad 1985.
 • Staffan Runestam, Söderblomstudier. (Studia missionalia Suecana 94.) Uppsala 2004.
 • Staffan Runestam: "Kyrkans uppgift. Ur Nathan Söderbloms efterkrigsrogram 1918–1919." Kyrkohistorisk årsskrift 108 (2008)
 • Staffan Runestam: I kärlekens tjänst. Från Nathan och Anna Söderbloms humanitära verksamhet. Uppsala 2013.
 • Friedrich Siegmund-Schultze: Nathan Söderblom. Briefe und Botschaften an einen deutschen Mitarbeiter. Gedächtnisschrift zum hunderten Geburtstag des schwedischen Erzbischofs. Marburg a.d. Lahn 1966.
 • Eric J. Sharpe, Nathan Söderblom and the Study of Religion, 1990
 • Eric J Sharpe: Nathan Söderblom and His Contribution to thje Study of Religion. Essays in Commemoration of the 50th Anniversary of his Death. Uppsala 1984.
 • Björn Skogar: "Nathan Söderblom som teolog och religionsvetare." Sällskapet. Tro och vetande i 1900-talets Sverige. red av Susanne Olsson. Stockholm 2013.
 • Bengt Sundkler, Nathan Söderblom. His Life and Work. Almqvist & Wiksell 1968.
 • Bengt Sundkler, Nathan Söderblom och hans möten. Gummessons 1975. ISBN 91-7070-452-X
 • Omi Söderblom: I skuggan av Nathan – texter av Helge Söderblom, Verbum, Stockholm 2011, ISBN 9789152634639
 • Lars Thunberg: Nathan Söderblom. I: Martin Greschat (Hrsg.): Gestalten der Kirchengeschichte. Band 10, 1: Die neueste Zeit. Teil 3. Kohlhammer, Stuttgart u.a. 1985, ISBN 3-17-009014-3, S. 214–234.
 • Hans Åkerberg, Omvändelse och kamp. En empirisk religionspsykologisk undersökning av den unge Nathan Söderbloms religiösa utveckling 1866–1894. Lund 1975.
 • Lars Österlin, Nathan Söderbloms initiativ för missione i Asien." i: Arkiv Fakultet Kyrka. Festskrift till Ingmar Brohed. (Studia historico-ecclesiastica Lundensis 48.) Lund 2004.

Externa länkar

Lutherdomstitlar
Företräddes av
Johan August Ekman
 Ärkebiskop i Uppsala
1914–1931
Efterträddes av
Erling Eidem
Akademiska titlar
Företräddes av
Hugo Blomberg
 Inspektor för Gästrike-Hälsinge nation
1909–1914
Efterträddes av
Otto von Friesen
Företräddes av
Tycho Tullberg
 Inspektor för Uplands nation
1907–1910
Efterträddes av
Carl Thore Mörner
Kulturtitlar
Företräddes av
Waldemar Rudin
 Stol nummer 16 i Svenska Akademien
1921–1931
Efterträddes av
Tor Andræ

Media som används på denna webbplats

Flag of Greece (1822-1978).svg
Flagga Grekland (1822-1969) och (1974-1978), Årsdag flagga Grekland (1978 - )
Flag of Norway (ef2b2d for red & 002868 for blue).svg
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
Nobel prize medal.svg
Författare/Upphovsman: User:Gusme (it:Utente:Gusme), Licens: CC BY-SA 3.0
Vector image of the Nobel prize medal
Faravahar.svg
Författare/Upphovsman: The original uploader was Ploxhoiengelska Wikipedia., Licens: CC BY-SA 3.0
Author: Kevin McCormick
Luth-Uppsala-Arms.png
Sveriges ärkebiskopsvapnet .
Nobelmedalj.svg
Författare/Upphovsman: Namkrap, Licens: CC BY-SA 4.0
Nobelmedalj
Nathan söderblom bust.jpg
Författare/Upphovsman: Ella Lagerman (1889-1946), Swedish sculptor;, Licens: CC BY-SA 3.0
Bust of Nathan Söderblom, (15 January 1866 – 12 July 1931), Swedish clergyman, Archbishop of Uppsala in the Church of Sweden, and recipient of the 1930 Nobel Peace Prize. Bust placed in Kungsholms church in Stockholm, Sweden.
Seraphimerorden ribbon.svg
Författare/Upphovsman: Borodun, Licens: CC BY 3.0
Släpspänne för Serafimerorden.
LVA Order of the Three Stars - Commander BAR.png
Order of the Three Stars - Commander
DNK Order of Danebrog Grand Cross BAR.png
Order of Danebrog Grand Cross
ETH Order of the Star of Ethiopia - Grand Cross BAR.png
Order of the Star of Ethiopia - Grand Cross
Söderblomgården.jpg
Författare/Upphovsman: Annika64, Licens: CC BY-SA 3.0
Söderblomgården Trönö
GRE Order Redeemer 1Class.png
Ribbon Order Redeemer 1Class (Greece)
Nathan Söderblom 1893 Uppsala.jpg
Författare/Upphovsman: Alfred Dahlgren, Licens: CC0
Ett porträttfoto av Lars Olof Jonathan (Nathan) Söderblom, sedermera professor vid Uppsala universitet, ärkebiskop, ledamot av Svenska Akademin och Nobelpristagare. Fotograferat år 1893 av fotograf Alfred Dahlgren, Uppsala.
St. Olavs Orden stripe.svg
Författare/Upphovsman: Ordensherre, Licens: CC BY-SA 3.0
Ribbon of knight of the Order of St. Olav, Norwegian: Ridder av St. Olavs Orden. Note: The ribbon bar is identical to that of the St. Olavsmedaljen, which is a separate award.
St Olavs Orden storkors stripe.svg
Författare/Upphovsman: Ordensherre, Licens: CC BY-SA 3.0
Ribbon of Grand Cross of the Order of St. Olav, Norwegian: Stripe for storkors av St. Olavs Orden.
Söderblom Söderhamn.jpg
Författare/Upphovsman: Annika64, Licens: CC BY-SA 3.0
Monument över Nathan Söderblom i Söderhamn
Stabby prästgård (själva prästgården).jpg
Författare/Upphovsman: Hjortron, Licens: CC BY-SA 3.0
Stabby prästgård utanför Uppsala. Prästgården var boställe för kyrkoherden i Helga Trefaldighets (Bondkyrko) församling, en befattning som utgjorde prebende för en av professorerna i teologi vid universitetet. Här bodde Nathan Söderblom med familj åren 1901-1912. Gården ägs nu (2015) av Bondkyrko hembygdsförening. Denna bild föreställer huvudbyggnaden eller "sätesbyggningen" som den kallas på en karta från 1890-talet, d.v.s. prästens egen bostad.
FIN Order of the White Rose Grand Cross BAR.png
Order of the White Rose Grand Cross