NKI-skolan

NKI-skolan, Nordiska korrespondensinstitutet, ursprungligen Noréns korrespondensinstitut, grundades i Malmö 1910 och var en av Sveriges största skolor för korrespondensundervisning. Det slogs samman 1922 med Osby korrespondensinstitut som även hade grundats 1910.

1937 fanns kurser för gymnasiestadiet och från 1940 anordnades ingenjörsexamen där NKI-ingenjörer utexaminerades. De så kallade NKI-realskolorna startade 1941.

Skolan utgav ett känt uppslagsverk, NKI-skolans uppslagsbok, som såldes i 200 000 exemplar mellan 1937 och 1952.

NKI-skolan slogs samman med Hermods 1965.

Källor

  • Nordisk familjebok (1951–55 års upplaga)