Näckström

Blasieholmen med Näckström 1642

Näckström (eller Näckströmmen) var namnet på det vatten i Stockholm som ännu in på 1600-talet skilde Norrmalm från Blasieholmen. Vattnet korsades sedan medeltiden av Näckströmsbron i nordväst.[1]

Under Slaget vid Brunkeberg 1471 flydde de slagna danskarna över Näckströmsbron mot sina skepp som låg för ankar vid dåvarande Käpplingeholmen (Blasieholmen). Bron hade delvis förstörts av svenska borgare och den brast under den flyende fienden, varvid många drunknade.[2]

Under de följande århundradena slammades vattendraget upp. Inför uppförandet av det Wachtmeisterska huset på Blasieholmen begärde Hans Wachtmeister 1687 om tillstånd att få flytta ut grundvalen till huset 2-3 alnar "uti grafen för Blasieholmen, som kallas Näckström". Strömmen var då så igengrodd, att den "för publico intet vidare är nyttig och nödig"[3] och började bebyggas. Vattnet i Packaretorgsviken vid Packaretorget (nuvarande Norrmalmstorg) blev härmed allt mer stillastående, och förvandlades till den stinkande vattensamling som i folkmun kallades för Katthavet[4], där katt är ett gammalt ord för gyttjig vattensamling (se även kvarteret Katthavet). Kvarteren Näckström och Näckebro vid Kungsträdgården påminner fortfarande i dag om detta vattendrag och bron.

Referenser

Noter

Tryckta källor

Media som används på denna webbplats

Tegnergatan kv Lindanseren cropped.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Tegnérgatan i Stockholm, gamla och nya gatuskylten i kvateret Lindansaren
Bååtska palatset 2009.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Bååtska palatset på Blasieholmen i Stockholm
Stockholm karta 1642, detalj.jpg
Stockholms 1642, detalj