Mytologi

Religion
Världreligionerna symboler

Mytologi kan beteckna:

  1. Läran om myter och mytbildning samt tolkning av myter – ibland inom en religion.
  2. En samling myter från en kultur.
  3. Bruk av falska eller ogrundade föreställningar i allmänhet.

Mytforskning är ett användbart verktyg inom språkforskning och etnologi, till exempel för att pröva en uppfattning om urindoeuropéer.

I allmänhet är mytologi, i den andra betydelsen, muntligt traderade berättelser som bildar en gemensam världsbild i en kultur. Deras uppgift har varit att förklara universums och jordens tillkomst, naturliga fenomen eller andra företeelser ur intuitivt perspektiv. Myter utspelar sig i en dunkel urtid och involverar antropomorfa gudomar och övernaturliga krafter.

Nästan alla mytologier kan knytas till någon naturreligion, och många religiösa system involverar någon form av myter. Begreppen mytologi och myt brukar framför allt användas om religiösa system, som hör till utdöda eller främmande kulturer.[1]

Nya myter skapas ständigt inom rollspel och lajv med "föreställningen att de kan knappast kan hållas för sanna" (Robert Graves).[2]

Etymologi

Ordet "mytologi" kommer av grekiskans μῦθος (mýthos), "ord" eller "saga" och λογία (logía), "lärans".

Mytologier

Se även

Noter och referenser

  1. ^ Joseph Campbell: Myths from West to East. I: Alexander Eliot (Hrsg.): Myths. McGraw-Hill, New York (1976), spec sid. 31. ISBN 978-0070191938
  2. ^ Richard Aldington (Hrsg.): New Larousse Encyclopedia of Mythology. Putnam, New York (1968).
  • Joseph Campbell: Der Heros in tausend Gestalten. Insel, Frankfurt am Main (2005). ISBN 3-458-34256-7.
  • Wilhelm Vollmer: Wörterbuch der Mythologie aller Völker, mit über 300 Abbildungen. Digitale Bibliothek Band 17. Directmedia Publ., Berlin (2002). ISBN 3-89853-117-1.

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Religious syms.svg
Religious symbols from the top nine organised faiths of the world according to Major world religions

From left to right: