Millennium

För andra betydelser, se Millennium (olika betydelser).

Millennium (årtusende) är en tidsperiod av ett tusen (1000) år. Ordet kommer av latinets mille (tusen) och annum (år).[1]

Millennieskifte

Övergången från ett årtusende till nästa – millennieskiftet – har ofta omgärdats med stor uppmärksamhet (på samma sätt som sekelskiften) och ibland oro.[1] Vid millennieskiftet 2000 var vissa ängsliga för att den moderna datortekniken inte var helt förberedd och att den helt enkelt skulle sluta fungera på grund av den så kallade millenniebuggen.[2] De faktiska datorproblemen blev dock mindre än befarat.[3]

De flesta människor firade millennieskiftet i början på år 2000 (då det så kallade tvåtusentalet började), medan vissa dock firade eller uppmärksammade "det riktiga millennieskiftet" i början på år 2001, med hänsyn till att det hade gått tvåtusen (och ett jämnt tusental) hela kalenderår i slutet på år 2000 (även om år 1999 var sista året på ettusentalet), varför det andra millenniet såväl som det tjugonde seklet ansågs upphöra år 2000 (liksom att det första millenniet ansågs upphöra år 1000) och det tredje millenniet börja år 2001.[4][5][6]

Årtusenden

Nedan listas de senaste 14 årtusendena.

Se vidare

Referenser