Miljörörelsen

(c) Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0
Miljöaktivister utanför Barsebäcksverket 1986. På vägarna runt Barsebäcksverket sattes dessa skyltar upp några dagar efter att Tjernobylkatastrofen blev känd.
(c) Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0
Miljörörelsen "Stoppa Bron" vid en av många manifestationer vid Lernacken (brofästet) i Malmö våren 1993.
Den stora klimatdemonstrationen den 22 september 2023 i Stockholm med alla miljörörelser i tåget. (bild ur film)

Miljörörelsen är en samlande benämning på folkrörelser, miljöorganisationer och andra parter som företräder miljöintressen.

Viktiga miljöorganisationer i Sverige är Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Greenpeace och Fältbiologerna.

Internationellt kännetecknas miljörörelsen av den politiska ekofilosofin, djurrättsrörelsen, djupekologin, ekosofin, ekoanarkismen, anarkoprimitivismen, ekofeminismen och ekoteologin. Även New Age-rörelsen (och den däri inbegripna hippierörelsen) har varit en grogrund för miljörörelsen.

Den svenska miljörörelsen tog fart med publiceringen av Elin Wägners bok "Väckarklocka" 1941. I USA blev Rachel Carsons Tyst vår från 1962 ett tidigt inlägg. I slutet av 1960-talet och början av 1970-tal började allt fler länder införa lagar mot miljöförstöringen.[1]

Se även

Källor

Fotnoter

Media som används på denna webbplats

Climate demonstration in Stockholm 22 September 2023.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Klimatdemonstation på Mynttorget i Stockholm den 22 september 2023. Arrangerat av Fridays For Future Stockholm, Week of Action for Social and Climate Justice och Fridays For Future Sweden.
Miljöaktivister - Barsebäck-Sweden - 1986.jpg
(c) Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0
Miljöaktivister utanför Barsebäcksverket 1986. På vägarna runt Barsebäcksverket sattes dessa skyltar upp två veckor efter att Tjernobyl katastrofen blev känd.
Stoppa bron 1993.jpg
(c) Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0
Miljörörelsen "Stoppa Bron" vid en av många manifestationer vid det då planerade och sedan byggda brofästet Lernacken i Malmö våren 1993.