Militär

NATO-trupp i Pabradė i Litauen, november 2014

Militär är den eller det som tillhör en stats organiserade krigsmakt och som av regeringen givits i uppdrag att använda vapen för att försvara landets gränser eller intressen, vare sig det är ett verkligt hot eller vad som uppfattas som hot om våld.

Militären fungerar ofta som ett samhälle i samhället, med egna områden, industrier, skolor, sjukvård och andra funktioner i ett samhälle.

Soldatbegreppet går längre tillbaka än vad som finns dokumenterat. Några av de mest välbevarade bilderna av antikens historia visar just de dåtida militära ledarnas bragder. Slaget vid Kadesh, sannolikt utkämpat 1299 eller 1285 f.Kr. vid Nahr al-Asi mellan de egyptiska trupperna ledda av farao Ramses II och de hettistiska under kung Muwatalli II, skildras i en relief på ett av Ramses monument. Tusen år senare var den förste kejsaren av Kina, Qin Shi Huangdi, så fast besluten att imponera på gudarna med sin militära makt att han begravdes med en armé av terrakottasoldater. Det romerska riket byggde stora delar av sitt välstånd på militära operationer, något som än idag kan ses i monument från tiden.

I modern tid har världskrig och ett oräkneligt antal större konflikter ändrat användningen av militär på ett sätt som antikens folk inte skulle känna igen. Riken har kommit och gått, stater har växt och gått under. Stora förändringar har skett även på det sociala planet, men militärmakt fortsätter att dominera internationell politik. Den militära betydelsen i ett lands politik, nationellt och internationellt, är lika stor som den alltid varit.

Etymologi

Ordet militär härstammar från latinets militarius, från miles (genitiv militis) som betyder "soldat". Det finns en teori om att ordet miles kommer från milium, som betyder "hirs" på svenska, på grund av att soldater ofta blev utfodrade med just hirs.

Definition

Begreppet militär kan referera till vilken beväpnad styrka som helst, men normalt sett menas en permanent styrka av soldater. Det kan även syfta på gerilla - temporära styrkor tränade för krigföring, men som skiljer sig från en sanktionerad militär. Även otränade medborgargarden, som kallas in som reservstyrka när nationen mobiliseras för anfallskrig eller försvar, kan referas till. Ofta syftar begreppet militär på en armé.

Militärhistoria

En gammal grekisk krigare från cirka 450 f.Kr.

Militären har under historien varierat i organisation och utseende. Tidiga arméer bestod troligtvis av män beväpnade med vässade stavar och stenar. Genom historien har de utvecklats med till exempel beridna soldater, vapen av metall, pil och båge, vapen för belägring, stigbygeln, samt utvecklingen av musköten och senare geväret som är grunden till dagens beväpnade styrkor i de flesta länder. Under modern tid använder militären sig av motorfordon och eldvapen.

Organisation

Militären är i allmänhet hierarkiskt organiserad i en linjeorganisation med officerare som ger order till lägre officerare eller underbefäl och vidare till meniga soldater.

Militären och samhället

En doktrin där militären i ett samhälle står högst kallas för militarism.

Se även

Referenser

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.


Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
141113-A-QS211-509 - Soldiers of the 1st Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division, and 2nd Cavalry Regiment participate in the closing ceremony for Iron Sword 2014.jpg
Soldiers of the 1st Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division, and 2nd Cavalry Regiment participate in the closing ceremony for Iron Sword 2014 in Pabrade, Lithuania, Nov. 13, 2014. More than 2,500 troops from nine NATO countries, including U.S. Army Soldiers of the 1st Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division and 2nd Cavalry Regiment, participated in the two-week multinational exercise, aimed at enhancing interoperability and demonstrating U.S. commitment to its NATO allies. (U.S. Army photo by Sgt. David Turner)
Riace bronzes - Statue A- Ancient Greek warrior.jpg
Författare/Upphovsman: Luca Galli, Licens: CC BY 2.0
Riace bronzes - Statue A - National Archaeological Museum of Magna Graecia in Reggio Calabria - Italy - 14 Aug. 2014