Melodi

Melodi, av senlatinets melodia, av grekiska melōidia 'sång', 'sjungande', av melos 'sång', 'melodi' och ōidē 'sång', 'dikt', är som musikvetenskaplig term en följd av organiserade toner. En melodi har tonhöjdsskillnader och en strukturerad rytm som är uppfattbara. Harmonik eller ackompanjerande figurer i andra stämmor kan försärka melodins pregnans.[1]

Se även

Källor

  1. ^ Lennart Hall. Melodi. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/melodi. Läst 10 januari 2016