Malmskillnadsgatan

Malmskillnadsgatan är en gata i stadsdelen Norrmalm i centrala Stockholm. Den löper uppe på Brunkebergsåsens krön i nordlig riktning från Brunkebergstorg till Johannes plan där den fortsätter i Döbelnsgatan. Gatan är 650 meter lång och fick sitt namn bekräftat vid gatunamnsreformen 1885. Innan dess förekom olika stavningar, bland annat Malm skillnadz gatun (1689), vilket torde bero på att den löpte på Brunkebergsåsens krön, som delade stadsdelen ("malmen") Norrmalm i två delar.

Malmskillnadsgatan 1946 och samma ställe år 2008, Kungstornen syns i bakgrunden.Malmskillnadsgatan 1946 och samma ställe år 2008, Kungstornen syns i bakgrunden.
Malmskillnadsgatan 1946 och samma ställe år 2008, Kungstornen syns i bakgrunden.

Malmskillnadsgatan har grävts av vid ett flertal tillfällen. När Kungsgatan sänktes till nuvarande nivå (1905–1911) tillkom Malmskillnadsbron. Malmskillnadstrappan ner till Kungsgatan tillkom i samband med bygget av Kungstornen (1924–1925) och vid Norrmalmsregleringen på 1950- och 60-talet tillkom bron över Hamngatan. Då förändrades Malmskillnadsgatans utseende på sträckan ner mot Brunkebergstorg komplett. Där kantas gatan nu av parkeringshus och bankpalats. Fram till 1953 låg här även Telefontornet. På Malmskillnadsgatan 33 låg tidigare August Hoffmanns Pianofabrik.

Sedan 1970-talet har Malmskillnadsgatan för många varit förknippad med prostitution.[källa behövs]

Utmed gatan återfinns Ernst Nordins skulptur Non Serviam.

Byggnader längs gatan

Bankkvarter utmed Malmskillnadsgatan

Källor

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Text document with red question mark.svg
A text document icon with a red question mark overlaid. This icon is intended to be used in e.g. "unverified content" templates on Wikipedia.
Malmskillnadsgatan 2008a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Malmskillnadsgatan i Stockholm
Malmskillnadsgatan 1946.jpg
Malmskillnadsgatan i Stockholm 1946, sedd mot syd, med Kungstornen på vänster sida.
Malmskillnadsgatan 2010.JPG
Författare/Upphovsman: I99pema, Licens: CC BY-SA 3.0
Malmskillnadsgatans bankkvarter