Malmbanan

Malmbanan
IORE beim Torneträsk.jpg
Ett IORE-draget malmtåg vid Torneträsk.
Allmänt
PlatsSverige
Norge
SträckaLuleåNarvik
Anslutande linjerOfotbanen
Svappavaarabanan
Inlandsbanan
Haparandabanan
Stambanan genom övre Norrland
Organisation
Invigd14 juli 1903
ÄgareSvenska staten
Infrastruktur­förvaltareTrafikverket
TrafikoperatörVy Tåg, Norrtåg (persontrafik)
LKAB Malmtrafik, Green Cargo (godstrafik)
BiljettoperatörVy Tåg, Norrtåg
Tekniska fakta
Längd473 kilometer
Antal spårenkelspår med mötesspår
Spårvidd1435 millimeter (normalspår)
Största tillåtna axellast32,5[1] ton
Största tillåtna vikt per meter12 ton/m
Största lutning10 - 15 
Minsta kurvradie300 meter
ATCJa
FjärrblockeringSystem H
Högsta hastighet135 km/h
ElektrifieradEldrift infördes 1915 på sträckan Kiruna–Riksgränsen (SJ:s första reguljära eldrift) och på hela Malmbanan 1923.
Tekniska fakta hämtade från [1]
Linjekarta
km  
Head station
473Narvik
Stop on track
Straumsnes
Stop on track
Langstrand
Stop on track
Rombak
Stop on track
Katterat
Stop on track
Søsterbekk
Stop on track
Bjørnfjell
Unknown BSicon "ZOLL"
NorgeSverige
Stop on track
433Riksgränsen
Stop on track
430Katterjåkk
Station on track
426Vassijaure585 m
Enter and exit short tunnel
Vassijauretunneln 165 m
Stop on track
423Låktatjåkka
Station on track
415Kopparåsen675 m
Enter and exit short tunnel
Tornehamnstunneln 586 m
Unknown BSicon "eHST"
Tornehamn
Unknown BSicon "eHST"
Tornehamns kyrkogård
Station on track
406Björkliden915 m
Enter and exit tunnel
Nuoljatunneln 1 430 m
Small bridge over water
Abiskojåkka
Stop on track
399Abisko turiststation
Station on track
397Abisko Östra545 m
Unknown BSicon "PSL"
388Stordalen774 m
Unknown BSicon "PSL"
375Kaisepakte547 m
Unknown BSicon "eHST"
Kaisaniemi
Unknown BSicon "PSL"
365Stenbacken853 m
Unknown BSicon "PSL"
355Torneträsk768 m
Unknown BSicon "PSL"
345Bergfors760 m
Unknown BSicon "PSL"
336Rensjön512 m
Unknown BSicon "PSL"
325Rautas802 m
Unknown BSicon "PSL"
315Krokvik904 m
Unknown BSicon "STRc2"Unknown BSicon "ABZg3"
309Peuravaara◄ Råtsi2012-
Unknown BSicon "vSTR+1-" + Unknown BSicon "vSTR+l-"
Unknown BSicon "ABZg+r" + Unknown BSicon "STRc4"
307Peuravaara◄ Råtsi2012-
Unknown BSicon "vSTR-" + Unknown BSicon "lENDE@Fq"
Unknown BSicon "ABZg+r"
Kiruna lokbangård
Unknown BSicon "vSTR-"Non-passenger station/depot on track
305Kiruna malmbangård
Unknown BSicon "vSTR-"Station on track
305Kiruna station2013-
Unknown BSicon "vSTR-" + Unknown BSicon "lENDE@Fq"
Unknown BSicon "xABZgr+xr"
Sjöbangården (Kiirunavaara, LKAB)
Unknown BSicon "vSTR-"Unknown BSicon "exBHF"
304Kiruna C-2013
Unknown BSicon "vSTR-"Unknown BSicon "exSTR"Unused track end start
Tuolluvaara1958-
Unknown BSicon "vSTR-"Unknown BSicon "exSTR"Unknown BSicon "exBST"
Västra industriområdet
Unknown BSicon "vSTR-"Unknown BSicon "exABZgl"Unknown BSicon "exSTRr"
Unknown BSicon "vSTR2-" + Unknown BSicon "lDST"
Unknown BSicon "xSTR+c3"
Kirunavaara2013-
Unknown BSicon "STRc1"Unknown BSicon "xABZg+4"
Råtsi◄Kiruna/Narvik2012-
Junction both to and from leftUnknown BSicon "CONTfq"
Råtsi►Svappavaara
Unknown BSicon "PSL"
290Kalixfors544 m
Unknown BSicon "PSL"
283Gäddmyr537 m
Stop on track
276Sjisjka
Unknown BSicon "PSL"
272Lappberg683 m
Stop on track
265Kaitum
Station on track
262Fjällåsen539 m
Unknown BSicon "PSL"
249Harrå766 m
Unknown BSicon "PSL"
237Håmojåkk539 m
Unknown BSicon "PSL"
227Lina älv550? m
Unknown BSicon "PSL"
214Sikträsk545 m
Unknown BSicon "eABZg+l"Unknown BSicon "exCONTfq"
Gällivare-MalmbergetMalmberget
Junction both to and from leftUnknown BSicon "CONTfq"
Gällivare-KoskullskulleKoskullskulle
Unknown BSicon "CONTgq"Unknown BSicon "ABZg+r"
Inlandsbanan
Station on track
204Gällivare540?
Unknown BSicon "ABZg+l"Unknown BSicon "CONTfq"
Koijuvaara-Aitik2010
Small non-passenger station on track
193Koijuvaara
Unknown BSicon "PSL"
191Harrträsk531 m
Unknown BSicon "PSL"
184Ripats602 m
Unknown BSicon "PSL"
173Nuortikon519 m
Unknown BSicon "PSL"
166Kilvo1097 m
Station on track
156Nattavaara553 m
Unknown BSicon "PSL"
144Koskivaara566 m
Unknown BSicon "PSL"
134Polcirkeln770 m
Unknown BSicon "eHST"
Nuorttagievlle
Station on track
123Murjek609 m
Unknown BSicon "PSL"
114Tolikberget900 m
Unknown BSicon "PSL"
107Näsberg500 m
Unknown BSicon "PSL"
95Lakaträsk589 m
Unknown BSicon "PSL"
85Gullträsk550 m
Unknown BSicon "PSL"
75Sandträsk773 m
Unknown BSicon "PSL"
67Gransjö650 m
Unknown BSicon "PSL"
54Ljuså271 m
Unknown BSicon "PSL"
44Holmfors769 m
Unknown BSicon "ABZg+l"Unknown BSicon "CONTfq"
42Haparandabanan
Unknown BSicon "PSL"
40Buddbyn862 m
Unknown BSicon "KRWgl"Unknown BSicon "KRW+r"
►Malmspåret
Non-passenger station/depot on trackStraight track
Boden godsbangård
Station on trackStraight track
36Boden C
Unknown BSicon "CONTgq"Unknown BSicon "ABZgr"Straight track
Stambanan genom övre Norrland
Unknown BSicon "KRWg+l"Unknown BSicon "KRWr"
►Malmspåret
Unknown BSicon "exPSL" + Straight track
31Sävastklinten2000 m2012-
Unknown BSicon "PSL"
28Sävast505 m
Unknown BSicon "PSL"
19Norra Sunderbyn650 m
Station on track
14Sunderby sjukhus560 m
Non-passenger station/depot on track
9Gammelstad600 m
Unknown BSicon "KBSTaq"Unknown BSicon "ABZgr"
Gammelstadkombiterminal
Unknown BSicon "KRW+l"Unknown BSicon "KRWgr"
Gammelstad-Karlsvikshyttans Järnväg
Unknown BSicon "lDAMPF"Straight track
KarlsvikMalmbanans Vänner
Station on track
5Notviken575 m
Station on track
0Luleå C
Unknown BSicon "KRW+l"Unknown BSicon "KRWgr"
växlingsbangården Svartön
Track end end + Unknown BSicon "BS2c2"
Unknown BSicon "BS2lr"Unknown BSicon "BS2c3"
SSAB
Unknown BSicon "BS2c1"
Unknown BSicon "STR1h4h" + Unknown BSicon "lvBST-"
Unknown BSicon "BS2c4"
Luleå malmhamn
Teckenförklaring
Källor[2]
Karta över Malmbanans sträckning

Malmbanan är en cirka 500 kilometer lång järnvägslinje som går mellan Narvik och Luleå (egentligen Riksgränsen-Boden) och är en av världens äldsta malmjärnvägar.[3] Den ägs och förvaltas av Trafikverket. Den del som går i Norge mellan Riksgränsen och Narvik heter officiellt inte Malmbanan utan Ofotbanen.

Delen mellan Boden och Luleå hör formellt inte heller till Malmbanan utan till Stambanan genom övre Norrland. Sträckan mellan Torneträsk och Riksgränsen har vid ett tillfälle (2006) utsetts till Sveriges vackraste järnvägssträcka.[4]

Trafik

Persontrafik

Norrtåg trafikerar delen Luleå-Kiruna med tre tågpar per dag. Vy Tåg trafikerar banan med nattåg Narvik/Luleå-Boden-Stockholm samt därvid även en dagförbindelse Luleå-Narvik. Sommartid går ytterligare ett dagtåg Kiruna-Narvik.

Tåget har fått det inofficiella namnet "Karven" som lär härstamma från det latinska namnet på kummin (Carum carvi), eftersom Kirunaborna åkte till Narvik för att inhandla kumminkryddat brännvin.[5] Karven är även namnet på medlemstidningen för den ideella föreningen Malmbanans Vänner.[6]

Malmtrafik

Gruvbolaget LKAB transporterar sin järnmalm från gruvorna i Kiruna och Malmberget längs banan till hamnarna i Narvik och Luleå för export. Enligt Sveriges officiella statistik fraktades 29 miljoner ton malm på Malmbanan under 2012, eller 44 procent av den sammanlagda godsmängden på alla järnvägar i Sverige. Räknat i tonkilometer på den svenska sidan var det 21 procent av godstransportarbetet i hela Sverige.[7] På sträckan mellan Kiruna och Narvik körs 17,7 milj. ton gods per år (mer än alla andra banor i Norge tillsammans).[8]

Containertrafik

Containertåg i konceptet Artic Rail Express (ARE) går flera gånger dagligen Oslo-Boden-Narvik.

Banstandard

Järnvägen tillåter en tågvikt på upp till 8 600 ton samt 30 tons axeltryck. Sedan 2017 klarar sträckan Malmberget (Vitåfors)–Luleå 9 400 ton samt 32,5 tons axeltryck. Båda axeltrycken är högre än någon annan järnväg i Europa.[9] Banan har max 10 ‰ uppförslutning i västlig riktning och max 15 ‰ i östlig riktning (endast väster om Kiruna). Det finns mellan Björkliden och gränsen samt på norska sidan snögallerier, vilket är tak och väggar över banan byggda av trä. De finns på utsatta ställen för att skydda mot snö som annars skulle driva in.

Historik

Ett av de största hindren för att utvinna järnmalm i Norrbottens län var transportproblemen. 1826 kom en riksdagskommitté med det första förslaget om att bygga en kombinerad kanal- och järnvägsled mellan Bottenviken och Gällivare för malmtransporter men fraktkostnaderna ansågs bli för höga och det blev inget av förslaget. Sedan följde flera liknande projekt som kom olika långt. 1882 godkändes en ny koncessionsansökan för banan och mellan 1882 och 1887 byggdes Gällivarebanan från Luleå till Gällivare av det privata företaget Sverige & Norges järnväg (The Swedish and Norwegian Railway)[10]. Det första malmtåget lämnade Gällivare 12 mars 1888 med 1000 ton malm, men därefter avstannade bygget av banan på grund av kapitalbrist. Regeringen gav då finansmannen K. A. Wallenberg i uppdrag att förhandla med bolaget och 1890 övertog staten Gällivarebanan som överlät den till SJ. Stegvis öppnades banan för trafik mellan 1891 och 1892. Dock var malmfyndigheterna i Kiirunavaara utan järnvägsförbindelser så SJ påbörjade 1898 bygget av Riksgränsbanan[11] mellan Gällivare och Riksgränsen via Kiruna, då en sådan bana ansågs ha riksintresse. Cirka 40 00 arbetare var involverade och banan öppnades för trafik 15 november 1902 men invigdes först 14 juli 1903 av Oscar II, då kungen inte ville resa dit under den mörka vintern.[3]

Malmbanan mellan Kiruna och Riksgränsen var den första längre järnväg i Sverige som elektrifierades, vilket skedde redan 1915. Elkraften producerades vid Porjus kraftverk. Elektrifieringen blev klar ända till Narvik 1923.

Malmbanan hade en avgörande betydelse under andra världskriget, eftersom Nazityskland var beroende av svensk järnmalm, och ockuperade Norge. Se vidare svensk järnmalm under andra världskriget.

Före 1984 fanns ingen genomgående väg mellan Kiruna och Narvik, endast järnväg. Innan nuvarande E10 blev klar åkte biltrafiken på biltåg över gränsen och det förekom kuriösa spårfordon som till exempel en ambulansdressin som införskaffades 1959.[12] Det behövdes många hållplatser när ingen väg fanns, och de finns kvar än idag. År 1965 höjdes axeltrycket på norra delen av Malmbanan till 25 ton.

En mötesstation, klar våren 2011, har anlagts vid Sunderby sjukhus mellan Luleå och Boden.

En ny sträcka har byggts förbi Kiruna, eftersom malmbrytningen orsakar svåra sättningar i marken. Den nya sträckan är cirka 15 km lång och går väster om Kiirunavaara. Den blev klar 2012[13] och kostnaden för sträckan var cirka 2 miljarder kronor.[14]

På kvällen söndagen den 17 december 2023 spårade ett fullastat malmtåg från Kiruna på väg mot Narvik ur vid Vassijaure station, nära gränsen till Norge. Som en följd av detta var banan mellan Kiruna och Narvik helt stängd i 65 dagar, vilket orsakade stora förluster för LKAB.[15][16] Den 24 februari 2024 spårade ett annat godståg ur i närheten av samma plats, och banan fick åter stängas för obestämd tid.[17]

Framtid

Flera projekt pågår utmed Malmbanan:

 • Förlängning av mötesstationer. Godstrafiken körs uteslutande med 750 meter långa godståg men avsaknaden av tillräckligt många mötesspår som kan ta emot så långa tåg gör att förseningar sker rätt så ofta. Därför håller trafikverket på med förlängning av ett flertal mötesstationer.[18]
  • Ombyggnation av Abisko Östra station blev klar 2012. Trafikverket byggde om bangården för att klara 750 meter långa malmtåg med 30 tons största tillåtna axellast där bland annat en ny mellanplattform och nytt stationshus ingick. Utöver detta stängdes befintliga plankorsningar och ersattes med en vägport vid stationshuset för bil-, gång- och cykeltrafik.[19]
  • Förlängning av mötesstationerna i Rensjön, Kaisepakte och Kopparåsen. Mötesstationen i Kopparåsen beräknas vara klar år 2011, och i Rensjön planeras för genomförande år 2016-2021.[Uppdatering behövs] Mötesstationen i Kaisepakte är för närvarande[när?] ej tidsplanerad då den inte finns med i nationella transportplanen.[20]
  • Förlängning av mötesspåret i Gammelstad (förstudie).[21]
 • Notviken bangårdsombyggnad. En ny mötesstation med resandeutbyte anläggs i Notviken, cirka 1 km från Luleå tekniska universitet. Blev klart i oktober 2010.[22]
 • Godsspår har byggts till Aitikgruvan, Järnvägen Koijuvaara-Aitik, klart i slutet av 2010.[23]
 • Ökning av vikten per axel till 32,5 ton. Detta infördes mellan Koskullskulle och Luleå 2017 och Kiruna–Narvik 2019. Vissa broar har fått byggas om.[1]

På längre sikt, ej ännu beslutat:

 • Trafikverket arbetar med ett förslag till dubbelspår mellan Kiruna och Riksgränsen.[24]
 • Det finns önskemål från Kiruna kommun om att dra järnvägen via Kirunas nya centrum (under planering), med en ny station där istället för i nuvarande läge.[25] Det är 5 km mellan stationen och det nya centrumet.

Lok

För att klara av de mycket tunga malmtransporterna fick man först införskaffa Sveriges starkaste ånglok och sedan mycket starka ellok, varav det mest kända är det tredelade koppelstångsloket Dm+Dm3+Dm, numera betecknat Dm3. År 2000 började ett nya tvådelade malmtågslok, IORE, gå i trafik för LKAB:s transportbolag MTAB, och dessa lok har successivt efterträtt Dm3. Även en variant på det vanliga Rc-loket har använts på Malmbanan. Varianten, som hade högre dragkraft och i övrigt var anpassad till Malmbanan fick littera Rm, byggdes i sex exemplar och kördes tre och tre, men lösningen blev inte långvarig. Man behövde färre lok och Rc-loken kunde användas på andra håll. Malmbanan är populär bland järnvägs- och lokfantaster, och de mäktiga Dm3-loken, som länge var den starkaste permanent sammansatta dragenheten i världen, lockar fotografer från hela världen. De nya IORE-loken är starkare (effekten är 10 800 kW för ett par).

Loktyper

Lokomotiv
NamnTjänstgöringEffektAntal
SJ litt Ma/Mb (ånga)1902–?34
SJ litt R (ånga)1908–?18 ton dragkraft8
SJ O1914–195?
NSB El 31925–19672x 2 134 kW10
NSB El 41925–19632x 2 088 kW5
SJ Dm31953–20137 200 kW
95 ton dragkraft
19
NSB El 121954–19922x 2 398 kW8
NSB El 151967–20045 400 kW6
(c) Jan Oosterhuis, CC BY-SA 3.0
SJ Rm1977–19853 600 kW6
IORE2000–2x 5 400 kW
2x70 ton dragkraft
34

I persontrafik och containertåg används bl.a. Rc-lok och elmotorvagnar.

Galleri

Källor

 1. ^ [a b] Tio ton mer malm på varje vagn till Narvik
 2. ^ Trafikverket
 3. ^ [a b] Lars-Erik Edlund, red (1995). Norrländsk uppslagsbok: ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. [Lapp-Reens]. "Band 3". Tore Frängsmyr. Umeå: Norrlands universitetsförlag. sid. 112-113. Libris 1610873. ISBN 91-972484-1-X 
 4. ^ Sveriges vackraste järnvägssträcka kan göra en ateist religiös Arkiverad 2 augusti 2017 hämtat från the Wayback Machine. (enligt en omröstning bland Banverkets anställda 2006)
 5. ^ ”Banor i Norrland - Luleå-Boden-Gällivare-Kiruna-Narvik”. järnväg.net. https://www.jarnvag.net/banguide/lulea-narvik. Läst 25 februari 2024. 
 6. ^ ”Karven - Malmbanans Vänners medlemstidning”. Malmbanans Vänner. Arkiverad från originalet den 22 juni 2021. https://web.archive.org/web/20210622144501/http://malmvagn.se/mbv/sho.php?id=0213. Läst 25 februari 2024. 
 7. ^ ”Bantrafik 2012” (PDF). Sveriges officiella statistik. Trafikanalys. sid. 50. Arkiverad från originalet den 26 november 2013. https://web.archive.org/web/20131126161915/http://www.trafa.se/PageDocuments/Bantrafik_2012.pdf. Läst 30 juni 2014. 
 8. ^ Jernbanestatistikk 2015 Arkiverad 2 augusti 2017 hämtat från the Wayback Machine. (Jernbaneverket)
 9. ^ Malmbanan klarar Europas tyngsta tåg
 10. ^ ”Sverige & Norge Järnväg”. Historiskt om Svenska Järnvägar. http://historiskt.nu/normalsp/staten/malmbanan/s%26nj/malmb_snj.html. Läst 9 juli 2018. 
 11. ^ ”Riksgränsbanan”. Nordisk Familjebok. https://runeberg.org/nfcc/0199.html. Läst 9 juli 2018. 
 12. ^ Järnvägen 150 år, Informationsförlaget, 2006 ISBN 91-7736-540-2
 13. ^ Trafikverket, Kirunaprojektet Arkiverad 14 augusti 2012 hämtat från the Wayback Machine.
 14. ^ SVT Nordnytt: Kirunas nya järnväg invigd Arkiverad 5 september 2012 hämtat från the Wayback Machine. 31 augusti 2013 Läst 13 september 2014
 15. ^ Kristina Benson (18 december 2023). ”Ännu en stor urspårning på Malmbanan”. LKAB. https://lkab.com/nyheter/annu-en-stor-ursparning-pa-malmbanan/. Läst 28 januari 2024. 
 16. ^ ”Efter 65 dagars stopp på Malmbanan – nu rullar malmtågen norrut igen”. SVT Nyheter. 20 februari 2024. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/efter-65-dagars-stopp-nu-rullar-malmtagen-norrut-igen. Läst 25 februari 2024. 
 17. ^ Trafikverket (28 september 2021). ”Ny urspårning på Malmbanan – uppdaterad”. Trafikverket. https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/nationella-nyheter/2024/februari/ny-ursparning-pa-malmbanan/. Läst 26 februari 2024. 
 18. ^ Malmbanan - Förlängning av mötesstationer Arkiverad 5 december 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 19. ^ Abisko bangårdsförlängning
 20. ^ http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Norrbotten/Malmbanan/Bangardsforlangning-Rensjon-Kaisepakte-och-Kopparasen/ Förlängning av mötesstationerna i Rensjön, Kaisepakte och Kopparåsen]
 21. ^ Gammelstad - Förlängning av mötesspår Arkiverad 3 december 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 22. ^ Notviken - Ny station
 23. ^ Dokument om spåranslutning till Aitik Arkiverad 14 september 2014 hämtat från the Wayback Machine.
 24. ^ Trafikverket Dubbelspår Kiruna-Riksgränsen Läst 10 mars 2017
 25. ^ SVT Nordnytt: Sista tåget har gått Arkiverad 4 november 2013 hämtat från the Wayback Machine. 30 augusti 2013 Läst 13 september 2014

Vidare läsning

 • Barck, Åke (1996). 104 år på Malmbanan : en historisk sammanfattning. Kiruna: Mediafolket. Libris 7797805. ISBN 91-972651-0-1 
 • Bergman, Erik (1996). "De som gjorde det"- byggde Malmbanan. Skellefteå: Artemis. Libris 7766725. ISBN 91-87763-30-3 
 • Engström, Curt W; Bergsten, Jan (2007). Järnvägsminnen. 4. [Minnen från Malmbanan]. TNF bok ; 48. Stockholm: Trafik-nostalgiska förlaget. Libris 10414778. ISBN 978-91-85305-42-1 
 • Handlingar rörande statsbanorna Gellivare-Riksgränsen och Gellivare-Koskulls Kulle. Stockholm. 1900. Libris 1716694. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:eod-1716694 
 • Johansson, Jan-Erik (1997). Rallarkockan Svarta Björn : legend och verklighet : Rallarkyrkogården. Kiruna: Rallarfesten. Libris 7452439. ISBN 91-630-6073-6 
 • Karlsson, Mikael (1993). Riksgränsen - Narvik : en sammanställning av de dramatiska händelserna utmed malmbanan krigsvåren 1940. [Stockholm]. Libris 10005122 
 • Lindqvist, Karl; Lundgren, Lars; Windoff, Bo-Göran (2010). Livet längs Linjen : minnen och människoöden längs Malmbanan 1930-1970. [Umeå]: Linjen förlaget. Libris 11901515. ISBN 978-91-633-6483-9 
 • Malmbanan: Sveriges vackraste järnvägssträcka : en resa i tiden. Stockholm: Banverket. 2007. Libris 10896907 
 • Malmbanan 100 år. Norrbotten, 0546-3467 ; 1988. Luleå: Norrbottens hembygdsförb. 1988. Libris 7748077. ISBN 91-85336-56-4 
 • Malmborg, Boo von (1927). Bidrag till Luleå-Ofotenbanans historia. Gävle. Libris 376894 
 • Nordström, Th (1898). Jernvägsanläggningen Gellivare-Riksgränsen : Föredrag. Stockholm. Libris 2939802 
 • Rosén, Gustav (1976[1902]). Ofotenbanan. Tornedalica, 0495-890X ; 21. Luleå: Tornedalica. Libris 124131 
 • ”Statsbanan Luleå—Riksgränsen”. Statens järnvägar : 1856-1906. Del 2, Bana och byggnader. 1906. sid. 104-117. Libris 614583. https://runeberg.org/sj50/2/0132.html 
 • Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen af statsbanan Gellivare-Riksgränsen. Stockholm. 1903. Libris 8208431 
 • Theander, Agge (1993). I rallarnas spår. Narvik: Ofoten museum. Libris 7696768. ISBN 82-91340-00-5 
 • Tobiasson, Tore; Karlsson, Roger; Jönsson, Martin (1990). Längs malmbanan. Libris 2888103 
 • Tornehamn : ett minne från Malmbanans byggnadstid. Stockholm: SJ. 1981. Libris 898582 
 • Årbok : fra Ofotbanens historie 1998. Narvik: Ofoten museum. 1998. Libris 9392295. ISBN 82-91340-05-6 

Dramatiserade skildringar

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

IORE beim Torneträsk.jpg
Författare/Upphovsman: Kabelleger / David Gubler (http://www.bahnbilder.ch), Licens: CC BY 3.0
MTAB IORE med ett tomt malmtåg nära Torneträsk (sjön i bakgrunden), mellan Abisko och Kiruna
BSicon .svg
This is the "empty element" of the Icons for railway descriptions (see there for further informations). The original syntax of Wikipedia:Route diagram templates filled all empty spaces in a diagram with this file (all BSicons were 20x20px). For those cells where an icon ID was provided, some "File:BSicon_ID.svg" were used, and where there was no ID, "File:BSicon_.svg" was substituted. Many major Wikipedias has since upgraded the syntax so that just an empty table cell is used (incl. En.WP).
BSicon BHF.svg
station straight track
BSicon PSL.svg
Passing loop icon, for route diagram templates, such as Abt switches of funiculars.
BSicon STRc2.svg
Track change, corner 2nd quadrant
BSicon ABZg3.svg
flying junction, straight and to the lower right (3rd quadrant)
BSicon STRc4.svg
track change, corner 4th quadrant
BSicon DST.svg
non-passenger station track straight in use
BSicon ABZgl+l.svg
junction straight to the left from the left (with exact circles)
BSicon CONTfq.svg
Image for BSicon diagrams
Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
BSicon BS2c3.svg
BS2 track corner 3rd quadrant
BSicon exCONTfq.svg
Unused continuation forward, rotated across
Abisko Ostra.jpg
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
Map of Malmbanan (section).png
Karta över Malmbanan.
BSicon WBRÜCKE1.svg
bridge over water straight (medium)
BSicon lDAMPF.svg
Railway description icon (lineside) for museum railway connection.
NSB El 4 in Narvik 2.jpeg
Norges Statsbaner El 4.2033 at Narvik railway station on Ofotbanen, Norway.
Dm3 electric locomotive.jpg
Ett kraftigt ellok, en Dm3:a, fotograferat på Malmbanan vid station Abisko Östra
BSicon KRWgl.svg
spoorsjabloon
Malmbanan vor 1950.jpg
Elektriskt malmtåg på linjen Luleå - Narvik före 1950
017 SJ Ma 703.jpg
Författare/Upphovsman: OkändUnknown author, Licens: Attribution
SJ Ma 703. Tillverkat av Vagn- & Maskinfabriksaktiebolaget i Falun 1902 med Tillverkningsnummer 17
Byggandet av Riksgränsbanan.jpg
Författare/Upphovsman: Tekniska museet, Licens: CC BY 2.0

DIG92883

Från Riksgränsbanans bygge. Rälsläggarlag på vid Luossavaara, som samhället Kiruna då kallades. Dit hade banan hunnit i juni 1900. I bakgrunden fjället Kirunavaara med ännu av sprängskotten oförändrad kontur. Högsta toppen, "Statsrådet", sprängdes bort fem år senare.

Building of the railway at Riksgränsen in the northern of Sweden. Railroading near Kiruna.

Photo: Borg Mesch, 1928.
SJ R 977 1909.jpg
SJ R 977 - Fabrikfoto 1909
BSicon BST.svg
non-passenger stop track straight in use
BSicon vSTR+1-.svg
STRaight from corner 1 to right line
IORE 110+109 Gällivare 11.08.04.jpg
Författare/Upphovsman: wassen, Licens: CC BY-SA 3.0
El-Lok IORE 110+109 Gällivare 11.08.04
BSicon xABZgr+xr.svg
Junction straight to the right from the right (with exact circles)
BSicon KBSTaq.svg
non-passenger head stop, track to the left
Swedish type Uad ore wagon.jpg
Författare/Upphovsman: Teemu Vehkaoja, Licens: CC BY-SA 2.5
Littera Uad malmvagn på Malmbanan
BSicon KRWr.svg
spoorsjabloon
BSicon vSTR2-.svg
Parallel lines: track to 2nd corner + nothing
BSicon exBHF.svg
ex station straight track
SJ Rm-1258.JPG
(c) Jan Oosterhuis, CC BY-SA 3.0
Statens Järnvägar (SJ) lok typ Rm 1258 den 26 juli 2007 i Uddevalla.
Ambox outdated serious.svg
An outdated clock with a serious icon
BSicon KBHFa.svg
head station, track starting
BSicon STR1h4h.svg
Track between half-width position at 1st corner and half-width position at 4th corner
BSicon BS2c2.svg
BS2 track corner 2nd quadrant
BSicon xABZg+4.svg
ex flying junction, straight and from the upper right (4st quadrant)
BSicon BS2c1.svg
BS2 track corner 1st quadrant
BSicon exPSL.svg
Passing loop icon, for route diagram templates.
BSicon STRc1.svg
track change, corner 1st quadrant
El 12.2113 Luleå 12.08.04 (2).jpg
Författare/Upphovsman: wassen, Licens: CC BY-SA 3.0
El-Lok El 12.2113 Luleå 12.08.04
BSicon BS2lr.svg
BS2 track to the left and right
BSicon eHST.svg
Ex flag stop, track straight in use
Krokvik järnvägstation.jpg
Författare/Upphovsman: Teemu Vehkaoja, Licens: CC BY-SA 2.5
Krokvik järnvägsstation vid Malmbanan
BSicon ZOLL.svg
itinerikono
BSicon KRW+r.svg
spoorsjabloon
BSicon lvBST-.svg
Overlay icon for freight stop on right parallel line
BSicon exBST.svg
ex non-passenger stop track straight off use
BSicon HST.svg
flag stop track straight in use
BSicon CONTgq.svg
Image for BSicon diagrams
BSicon xSTR+c3.svg
Unused track through with 3rd corner
BSicon KRWgr.svg
spoorsjabloon
BSicon KRW+l.svg
spoorsjabloon
BSicon exSTRr.svg
ex-track to right forward driving direction (with exact circles)
161-106-0 Hallsberg 2006 SRS.jpg
Författare/Upphovsman: SRS scandiline, Licens: CC BY-SA 2.5
Hr 161.106.0 at Hallsberg, Sweden
Dm3 Kiruna.jpg
Författare/Upphovsman: David Gubler, Licens: CC BY-SA 3.0
MTAB Dm3 with an empty ore train approaching Kiruna
BSicon BS2c4.svg
BS2 track corner 4th quadrant
BSicon KRWg+l.svg
Two quarters shift from left
Polcirkeln Murjek.jpg
Författare/Upphovsman: Saippuakauppias, Licens: CC BY-SA 3.0
Polarcircle by Murjek (Sweden)