Magnus Gabriel De la Gardie

Magnus Gabriel De la Gardie
Magnus Gabriel de la Gardie (1622-1686) avporträtterad i kyrass troligen under 1640-talet av Henrik Münnichhofen
Titlar
Tidsperiod1649–1651 och 1655–1657
FöreträdareGabriel Bengtsson Oxenstierna
EfterträdareGustav Horn (år 1652)
Axel Lillie (år 1661)
Tidsperiod1651–1653
FöreträdareÅke Axelsson Natt och Dag
EfterträdareAdolf Johan av Pfalz-Zweibrücken
Tidsperiod1652–1660
FöreträdareGabriel Bengtsson Oxenstierna
EfterträdareGustaf Bonde
Tidsperiod1660–1680
FöreträdareErik Axelsson Oxenstierna
EfterträdareIngen – ämbetet avskaffat 1680–1792
Tidsperiod1680–1684
FöreträdarePer Brahe den yngre
EfterträdareIngen – ämbetet avskaffat 1684–1787
Tidsperiod1680–1682
FöreträdareKnut Kurck
EfterträdareGustaf Adolf De la Gardie
Andra titlarRiksråd, ambassadör, universitetskansler, häradshövding, överstekammarherre
Övrigt arbeteFörfattare, psalmförfattare, poet
Militärtjänst
I tjänst förSverige Sverige
Tjänstetid1645–1650, 1674–1677
GradGenerallöjtnant
EnhetSvea livgarde
Slag/krigTorstensonska kriget

Karl X Gustavs polska krig Karl X Gustavs ryska krig

  • Slaget vid Gdov

Skånska kriget

Personfakta
PersonnamnMagnus Gabriel De la Gardie
Född15 oktober 1622
Reval, Svenska Estland
NationalitetSverige Sverige
ResidensMakalös, Stockholm
Venngarns slott
Läckö slott
Alma materUppsala universitet
Död26 april 1686 (63 år)
Venngarns slott, Sigtuna, Sverige
BegravdVarnhems klosterkyrka, Varnhem, Sverige
Släkt
Frälse- eller adelsättDe la Gardie
FarJakob De la Gardie
MorEbba Brahe
SläktingarJakob Kasimir De la Gardie (bror)
Pontus Fredrik De la Gardie (bror)
Familj
Gift7 mars 1647
Slottet Tre Kronor, Stockholm
Make/makaMaria Eufrosyne av Pfalz
BarnGustaf Adolf De la Gardie
Catharina Charlotta De la Gardie
Hedvig Ebba De la Gardie

Magnus Gabriel De la Gardie, född 15 oktober 1622 i Reval (nuvarande Tallinn), Estland, död 26 april 1686 [1]Venngarns slott nära Sigtuna, Stockholms län (Uppland), var en svensk greve, riksmarskalk, riksdrots, rikskansler och diktare. Han var son till Jakob De la Gardie och Ebba Brahe. Han ligger begravd i Varnhems klosterkyrka i Varnhem, Västergötland.

Biografi

Magnus Gabriel De la Gardie studerade i Uppsala och Leiden, och vistades en tid i Frankrike. Vid sin återkomst till Sverige deltog han i Torstensons krig [2] och blev 1645 överste vid Livgardet. Han ansågs vacker, belevad, bildad och spirituell, och vann drottning Kristinas ynnest och begåvades med höga utmärkelser och stora förläningar. Enligt vissa rykten, dock med all sannolikhet falska, skall han ha varit drottningens älskare. År 1646 reste han som extraordinarie ambassadör till Frankrike, blev 1647 riksråd med säte i Krigskollegium. År 1653 förlorade De la Gardie sin gunst hos drottningen efter en omfattande förtalskampanj, och suspenderades från sina ämbeten och förvisades i december samma år från hovet. Med Karl X Gustavs tronbestigning återvann De la Gardie konungagunsten, bland annat därför att Karl X Gustav var bror till De la Gardies hustru Maria Eufrosyne av Pfalz.[3] Äktenskapet med Maria Eufrosyne av Pfalz ingicks år 1647. Med henne fick han barnen Gustaf Adolf De la Gardie (1647–1695), Catharina Charlotta De la Gardie (Magnusdotter) (1655–1697) och Hedvig Ebba De la Gardie (Magnusdotter) (1657–1700).

Magnus och Maria Eufrosyne av Pfalz-Zweibrücken, 1625–1687.

År 1648 blev De la Gardie general i Tyskland och deltog som sådan i Prags belägring, 1649 generalguvernör i Livland, 1651 riksmarskalk och överstemarskalk och riksskattmästare 1652. Han var även från 1654 generalguvernör i Västergötland och kansler för Uppsala universitet. I januari 1655 återinsattes han som riksskattmästare, men som såväl olämplig och själv mer intresserad av den militära banan blev han i juni samma år istället på nytt generalguvernör i Livland med uppdrag att som kungens löjtnant sörja för hela krigsväsendet i Östersjöprovinserna. Han fick även i uppdrag att med den livländska armén rycka in i Polen och där förena sig med de från Pommern utgående svenska styrkorna. Vid löningen av denna uppgift visade han mer diplomatisk än militär skicklighet. De med Polen missnöjda och av ett ryskt anfall hotade litauerna förmåddes att frivilligt ansluta sig till Sverige, men på grund av De la Gardies underlåtenhet att med väpnad påtryckning påskynda förhandlingarna fördröjdes uppgörelsen så länge, att ryssarna hann besätta Vilna och Kovno och därigenom hota den svenska marschlinjen. Hären, som redan i mitten av juni brutit upp från Riga, kunde först i december förenas med kungens armé i Elbing. Tydligare visade han sin brist på militär förmåga vid Östersjöprovinsernas försvar mot ryssarna 1656–1657. Genom huvudlösa dispositioner blottställdes Livland, och endast genom fiendens oföretagsamhet undgicks en erövring.[källa behövs] Han ådrog sig härigenom kungens häftiga missnöje och skildes i december 1657 från befälet. 1659–1660 var han förste legat vid Olivakongressen.

Vid Karl X Gustavs död blev Magnus Gabriel i enlighet med en utnämning dagen före kungens död 1660 rikskansler, men först efter ständernas bekräftade val erkändes han som sådant i oktober 1660. I enlighet med kungens testamente blev han medlem av Karl XI:s förmyndarregering, och var ledare av förmyndarregeringen åren 1660–1672.

Magnus Gabriel blev år 1680 riksdrots, vilket innebar en reträtt från rikspolitiken. Förmyndarräfsten och reduktionen drabbade honom hårt och han fick bara behålla två slott: Venngarn och Höjentorp – en motgång som bland annat kom till uttryck i dikterna O Jesu! när jagh hädan skal och Kom, Jesus, du min Frälserman. Sin största insats gjorde De la Gardie som frikostig mecenat och främjare av konst och vetenskap. På hans initiativ inrättades år 1666 Antikvitetskollegium.

Såsom en av rikets största jordägare uppmuntrade han förläningssystemet och stimulerade knappast till någon större sparsamhet. Hans franskvänliga utrikespolitik och olyckorna under 1675–1679 års krig medförde att han förlorade sitt inflytande. Han byggde och underhöll flera slott: Makalös, Karlbergs slott (om- och tillbyggnad), Venngarns slott, Läckö slott, Mariedals slott, Jacobsdal (senare Ulriksdals slott), Kägleholm i Väringen och Höjentorp. Han hade som förläning en tid även slotten Magnushov och ArensburgÖsel, vilka han dock 1653 fick återlämna och sedan lämnade med övriga Ösel till exildrottningens underhåll. Uppgifterna om hans rikedom, frikostighet och relativa fattigdom mot slutet av livet, skall ses mot bakgrund att han fullständigt lär ha saknat sinne för hushållning. Den tidens fordringsägare hade inte några effektiva legala medel för att hävda sin rätt mot människor i hans samhällsställning.

Den italienske diplomaten Lorenzo Magalotti beskrev Magnus Gabriel De la Gardie på följande sätt: "Han är säkerligen den vackraste man i världen, med ett livligt snille och en naturlig vältalighet. Han talar latin, italienska, franska, tyska och holländska, han har mer än medelmåttiga kunskaper i historia, saknar icke studier i filosofi, förstår utmärkt väl politiska frågor och är synnerligen välunderrättad om Europas politiska förhållanden."[4] "Men han är", skriver Magalotti, "den sämste hushållare och den störste slösare i världen, håller en talrik betjäning, ett stort bord och ger ut stora summor för sitt bohag, sina trädgårdsanläggningar och byggnadsföretag – det sägs, att han samtidigt håller på att bygga på fyrtio eller femtio olika ställen." Karl Bonde, som i sina Anekdoter till svenska historien prisar rikskanslern för vältalighet och "ett härligt utvärtes anseende", talar också om De la Gardies bristande fasthet i viljan och hans slösaktighet, som gjorde honom i stånd att "förtära hela konungariken, där de hade varit i hans välde".[5]

Bibliografi

Psalmer

  • O Jesu! när jagh hädan skal eller med titeln Kom, Jesus, du min Frälserman, nummer 621 i 1986 års psalmbok, som kan ses som ett exempel av de för tiden så vanliga 'dödsberedelsepsalmerna' för människor som kände att deras tid snart var tillända. Diktad 1686 och togs med i 1695 års psalmbok som nr 387.

Övrigt

De la Gardie skänkte en orgel till Ödeby kyrka. Orgeln reparerades av Olof Hedlund, Stockholm på bekostnad av baron Casten Feif.[7]

I populärkultur

1785 uppfördes på Gripsholm ett skådespel skrivet av Gustav III och tonsatt av Vogler där De la Gardie framställdes som utomäktenskaplig son till kung Gustav II Adolf och Ebba Brahe.[8]

I M. R. James skräckromantiska spökhistoria Count Magnus framställs greven som ondskefull och i pakt med djävulen i sin livstid, och som om möjligt ännu värre som odöd.

Läckö slott uruppfördes operan "Magnus Gabriel" sommaren 2008. Verket, komponerat av Daniel Börtz till Iwar Bergkvists libretto, skildrade Magnus Gabriels liv vid såväl medgång som motgång.

Bilder

Porträtten på Skoklosters porträttsamling omfattar 600 verk. De flesta porträtten är osignerade och är målade i olja på duk, men ett hundratal är avbildade med andra tekniker såsom till exempel gravyrer och pasteller. Oljemålningen av Magnus Gabriel De la Gardie är kontursågad furupannå från omkring år 1700 och har formatet 28,5 × 23 cm.

Se även

Referenser

Noter

  1. ^ ”Stockholm den 26 April”. Ordinarie Stockholmiske Posttijdender: s. 8. 26 april 1686. 
  2. ^ ”Utur Hans Excell. Herr Gustaff Horns Hufwud-Quarteer Fielckingen den 30. Julij”. Ordinari Post Tijdender: s. 1. 13 augusti 1645. 
  3. ^ Svensk uppslagsbok, Malmö 1931
  4. ^ Grimberg, Carl. ”121 (Svenska folkets underbara öden / IV. Karl XI:s och Karl XII:s tid)”. runeberg.org. https://runeberg.org/sfubon/4/0123.html. Läst 4 februari 2021. 
  5. ^ Grimberg, Carl. ”122 (Svenska folkets underbara öden / IV. Karl XI:s och Karl XII:s tid)”. runeberg.org. https://runeberg.org/sfubon/4/0124.html. Läst 4 februari 2021. 
  6. ^ 1. Beredelse Psalmar emot döden i Projekt Runeberg
  7. ^ Abrahamsson Hülpers, Abraham (1773) (på svenska). Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter särdeles om Orgwerks Inrättningen i Allmänhet jemte Kort Beskrifning öfwer Orgwerken i Swerige. Västerås: Johan Laurentius Horrn. sid. 277. Libris 2413220 
  8. ^ Sjöberg, Ragnar (1925). Drottning Christina och hennes samtid. Stockholm: Lars Hökerbergs förlag. sid. 101–102 

Tryckta källor

Vidare läsning

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Varnhems klosterkyrka - KMB - 16000200170834.jpg
Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.
Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.
Gravkor, Magnus Gabriel De la Gardie. Vykort.
Kategori: (02) Interiörer, detaljer
Magnus Gabriel De la Gardie greve och riksråd 1622-86 - Skoklosters slott - 95182.tif
Notera: Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.
Magnus Gabriel De la Gardie greve och riksråd 1622-86. Oljemålning på kontursågad furupannå från cirka 1700.
Nyckelord: Porträtt
John Lundqvist de la Gardiebrunnen 01.JPG
Författare/Upphovsman: Bengt Oberger, Licens: CC BY-SA 3.0
Statue of Magnus Gabriel de la Gardie, part of John Lundqvist' s de la Gardiebrunnen at Nya Torget i Lidköping, 1939
Naval Ensign of Sweden.svg
Författare/Upphovsman: User: David Newton, Licens: CC BY-SA 3.0
Swedish war flag and naval ensign ↑

Adoption: Dates back to the mid-1600s. Described in law on November 6, 1663. Current design: June 22, 1906

Design: Blue with a yellow Scandinavian cross that extends to the edges of the flag. Overall ratio, including the tails, is 1:2
Mary Euphrosyne of Sweden grave 2009.jpg
Grave of Princess Maria Euphrosyne of Sweden at Varnhem Church
Place: Axvall, Sweden
Arte et marte.JPG
Foto av skylt vid Riddarhuset i Stockholm
COA family sv De la Gardie.svg
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0