Lovö kyrkallé

Lovö kyrkallé, vy mot Lovö kyrka, 2007.

Lovö kyrkallé är en landsväg och alléLovön, Ekerö kommun. Allén sträcker sig i en rak linje från GrindstuganDrottningholms slottsområde i öst till Lovö kyrka i väst, en sträcka på cirka 1800 meter. Ungefär halva vägsträckan fram till Lovö skogskyrkogård ingår i världsarvet Drottningholm.[1]

Historik

Del av karta över slottsområdet med nuvarande Lovö kyrkallé. Kartan orienterad med norr uppåt.

Lovö kyrkallé fick sin nuvarande utformning på 1750-talet i samband med att Kina slott byggdes och Cantongatan med sina byggnader anlades. Den utformades som en med lindar planterad spikrak allé och siktlinje. Innan nuvarande Ekerövägen drogs genom slottsparken slutade dagens Lovö kyrkallé vid nordvästra hörnet av barockparkens lindallé.[2]

På ett förslag till ny parkgestaltning utfört av Carl Fredrik Adelcrantz år 1777 ser man allén som en centralaxel i en tänkt parkanläggning där ett flertal parkvägar stjärnformig och symmetriskt strålar ut i alla väderstreck.[3] Adelcrantz förslag genomfördes aldrig, lika gick det med Fredrik Magnus Pipers generalplan från 1797, där han ritade en engelsk trädgårdsanläggning med kanaler, sjöar, öar och slingrande parkvägar strax norr om allén, ungefär där nuvarande Ekerövägen korsar Lovö kyrkallé. På Pipers plan syns Cantongatans byggnader längs alléns västra sida.[4]

Fram till 1900-talets början kunde Drottningholms slottsområde nås även via en västra infart från nuvarande Ekerövägen och kyrkallén. Västra entrén var spärrad av en bom, därför kallades den även Cantonbommen. Här uppfördes 1846–1847 ett litet boningshus för bomvakten; Grindstugan, Drottningholm.[5]

Referenser

  1. ^ Karta med gränsen för världsarvsområdet Drottningholm.
  2. ^ Karta över slottsområdet från slutet av 1700-talet: File:Drottningholm karta 1700-talet.jpg
  3. ^ Adelcrantz karta från 1777: File:Drottningholms park generalplan Adelcrantz 1777.jpg
  4. ^ Pipers generalplan för Drottningholm 1797: File:Drottningholms park generalplan Piper 1797.jpg
  5. ^ ”Statens fastighetsverk om Grindstugan”. Arkiverad från originalet den 19 april 2017. https://web.archive.org/web/20170419002858/http://www.sfv.se/sv/fastigheter/sverige/stockholms-lan-ab/slott/drottningholm/byggnader_drottningholms_slottsomrade/drottningholm-grindstugan/. Läst 20 juli 2014. 

Media som används på denna webbplats

Drottningholm vakt 2009.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Drottningholms slott, vaktsoldat
Lovö kyrkallé 2007.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Lovö kyrkväg, vy mot väst med Lovö kyrka i bakgrunden.
Drottningholm karta 1700-talet DEL.jpg
Karta över Drottningholms slottsområde, slutet av 1700-talet. Del av karta med nuvarande Lovö kyrkallé. Kartan uträttad med norr uppåt.