Lorens von der Linde

Lorens von der Linde
YrkeMilitär
Militärtjänst
I tjänst förSverige Sverige
Slag/krigTrettioåriga kriget

Karl X Gustavs polska krig

Personfakta
Född20 juli 1610
Stockholm, Sverige
Död25 juni 1670
Stockholm, Sverige
Släkt
Frälse- eller adelsättvon der Linde
FarErik Larsson von der Linde
MorVendela Jakobsdotter Lohrman

Lorens von der Linde, född 20 juli 1610 i Stockholm, död där 25 juni 1670, friherre (1653), militär; generalmajor 1647, riksråd 1653, general 1655, fältmarskalklöjtnant 1658, fältmarskalk 1665. Son till Erik Larsson von der Linde.

Lorens von der Linde med sina officerare. Oljemålning på koppar från 1650-talets senare hälft av okänd konstnär.

Biografi

von der Linde avancerade under trettioåriga kriget upp till överste för ett regemente tyskar och generalmajor av infanteriet 1647. Samma år erhöll han fullmakt som kommendant i Stade efter den förestående Westfaliska freden. Senare var han "capitainemajor" vid livgardet. 14 maj 1653 upphöjdes han tillsammans med sina bröder Jakob och Erik till friherre, och 3 oktober samma år intogs han av drottning Kristina i riksrådet. På krigarbanan steg Linde 1655 till general av infanteriet, 1658 till fältmarskalklöjtnant och 1665 till fältmarskalk.

Under polska kriget var han 1655 guvernör i Elbing och överkommendant över garnisonerna i Preussen och Pommerellen, sedan blev han hertig Adolf Johans närmaste man och från augusti 1659 hans efterträdare i styrelsen över Västpreussen och befälhavare över den svenska hären där.

På grund av riksmarskens frånvaro presiderade i regel Linde som äldsta närvarande riksråd i Krigskollegiet 1667–69.

Linde ansågs vara en levnadsglad och vänsäll person. Han tillhörde Bengt Horns krets, stod i gunst hos drottning Kristina och var nära förtrogen med Karl X Gustav före hans tronbestigning. Brev från Linde till Karl Gustav 1647 med enträgna maningar till tålamod och lugn avvaktan har tryckts i "Handl. rör. Skandinaviens historia", band XXVII (1845). I augusti 1654 framförde Linde Karl Gustavs frieri hos hertig Fredrik III av Holstein-Gottorp. I september 1660 sändes han av rådsregeringen att möta den abdikerade drottning Kristina vid hennes besök i Sverige. Hans uppdrag var att förhindra hennes ankomst till riksdagen, men han kunde eller ville inte utföra sitt uppdrag. I rådets senare strider räknades Linde till rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardies vänner.

Som tecknare och konstnär är han representerad vid bland annat Kalmar läns museum[1].

Se även

Källor

Noter

Vidare läsning

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Lorens-von-der-Linde.jpg
Lorens von der Linde
Lorens von der Linde med sina officerare..png
Lorens von der Linde med sina officerare av okänd konstnär.