Lokalgata

En lokalgata är en stadsplaneringsterm för en gata som, till skillnad från huvudgatan, är avsedd för trafik inom området. En lokalgata är smal och saknar i allmänhet trafikljus.

En lokalgata kan vara märkt som gårdsgata. Ordet förekommer i svenskan från 1980.[1]

Källor

  1. ^ Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal, [Tredje upplagan, första tryckningen], red. Lillemor Swedenborg, Svenska språknämnden, Norstedts Ordbok, Stockholm 2001 ISBN 91-7227-283-X, s. 151

Media som används på denna webbplats

Road park Zagreb.jpg
Författare/Upphovsman: Bogdan Giuşcă, Licens: CC BY-SA 3.0
A road near Bundek Lake, Zagreb, Croatia.