Livskraftig

Rödlistning

Honungsbi (livskraftig)

Utdöd(EX)
Utdöd i vilt tillstånd(EW)
Nationellt utdöd(RE)
Akut hotad(CR)
Starkt hotad(EN)
Sårbar(VU)
Nära hotad(NT)
Livskraftig(LC)
Kunskapsbrist(DD)
Ej bedömd(NE)

Se även:
IUCN

Livskraftig (LC) (engelska: least concern) är en term som används vid bedömning av arters bevarandestatus, det vill säga av hur hotade de är. Till kategorin livskraftig förs arter vilka inte står inför större hot inom en nära framtid. Dessa arter tas inte upp i rödlistningar.

Se även

Media som används på denna webbplats

European honey bee extracts nectar.jpg
A European honey bee (Apis mellifera) extracts nectar from an Aster flower using its proboscis. Tiny hairs covering the bee's body maintain a slight electrostatic charge, causing pollen from the flower's anthers to stick to the bee, allowing for pollination when the bee moves on to another flower.