Lista över konstutbildningar i Sverige

Konsthögskolor

Yrkeshögskolor

Förberedande konstskolor med statlig finansiering 2015[1]

Övriga förberedande konstskolor

Nedlagda konstskolor

Tidigare namn på existerande institutioner

  • Valands konstskola, nuvarande Konsthögskolan Valand
  • Tekniska skolan i Lund, nuvarande Polhemsskolan i Lund

Källor

Noter

  1. ^ Årsberättelser för Myndigheten för yrkeshögskolor för 2015, tabell 18, sidorna 28–30