Lista över borgarråd i Stockholms stad

Det här är en lista över borgarråd i Stockholms stad genom tiderna.[1] Titeln motsvarar i allmänhet namnet på den rotel som borgarrådet ledde (så att exempelvis arbetsmarknads- och utbildningsborgarrådets rotel hette arbetsmarknads- och utbildningsroteln); finansborgarrådets rotel (rotel I) hette dock drätselroteln fram till 2002. Oppositionsborgarråden har inget rotelansvar.

Från början var borgarråden utsedda på sex år i taget, men från 1940 sammanfaller deras uppdrag i stort sett med fullmäktiges mandatperiod. Tabellerna är dock redan från början sorterade efter fullmäktigeperioderna.

Enstaka datum i nedanstående lista kan vara något osäkra, av främst två skäl: efter ett val tillträder nya borgarråd i regel i mitten av oktober, oftast den 15 oktober, men vissa år har datumet förskjutits något för några eller alla borgarråd, vilket inte alltid framgår tydligt av de enklast åtkomliga källorna (främst Stockholms kommunalkalender). När ett borgarråd ersätts av ett annat under pågående mandatperiod, har det nya borgarrådet inte alltid tillträtt omedelbart då det gamla har slutat, något som inte heller alltid framgår tydligt i nämnda källor. Vid misstämning mellan denna lista och Stockholms kommuns tryckta protokoll, gäller alltid protokollen.
Diagram över Stockholms stads organisation 1965, efter borgarrådsberedningens införande som beslutande organ vid Stockholms författningsreform 1940.

1920–1923

6 borgarråd
3 s, 2 h, 1 ff

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 Carl Juhlin-DannfeltHögern[2]Finansborgarråd1 april 1920–(1926)
 Wictor KarlssonSocialdemokraternaSocialborgarråd1 april 1920–(1946)
 Oscar LarssonSocialdemokraternaKulturborgarråd1 april 1920–(1946)
 Carl MeurlingFrisinnade folkpartietFastighetsborgarråd1 april 1920–(1924)
 Harry SandbergSocialdemokraternaGatuborgarråd1 april 1920–(1924)
 Joachim ÅkermanHögernIndustriborgarråd1 april 1920–(1928)

1923–1927

6 borgarråd
3 s, 2 h, 1 ff/opol

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 Carl Juhlin-DannfeltHögernFinansborgarråd(1920)–21 juni 1926
 Gustaf SöderlundHögernFinansborgarråd21 juni 1926–(1931)
 Wictor KarlssonSocialdemokraternaSocialborgarråd(1920)–(1946)
 Oscar LarssonSocialdemokraternaKulturborgarråd(1920)–(1946)
 Yngve LarssonOpolitisk[3]Gatuborgarråd[4][5]26 maj 1924–(1940)
 Carl MeurlingFrisinnade folkpartietFastighetsborgarråd(1920)–7 april 1924
 Harry SandbergSocialdemokraternaGatuborgarråd(1920)– 26 maj 1924
Fastighetsborgarråd26 maj 1924–(1946)
 Joachim ÅkermanHögernIndustriborgarråd(1920)–(1928)

1927–1931

6 borgarråd
3 s (4 fr. 1928), 2 h (1 fr. 1928), 1 opol

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 Gustaf SöderlundHögernFinansborgarråd(1926)–1 april 1931
 Gottfrid BjörklundSocialdemokraternaIndustriborgarråd18 december 1928–(1940)
 Wictor KarlssonSocialdemokraternaSocialborgarråd(1920)–(1946)
 Oscar LarssonSocialdemokraternaKulturborgarråd(1920)–(1946)
 Yngve LarssonOpolitisk[3]Gatuborgarråd[4][5](1924)–(1940)
 Harry SandbergSocialdemokraternaFastighetsborgarråd(1924)–(1946)
 Joachim ÅkermanHögernIndustriborgarråd(1920)–18 december 1928

1931–1935

6 borgarråd
4 s, 1 h, 1 opol/ff

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 Knut G. EwerlöfHögernFinansborgarråd1 april 1931–(1936)
 Gottfrid BjörklundSocialdemokraternaIndustriborgarråd(1928)–(1940)
 Wictor KarlssonSocialdemokraternaSocialborgarråd(1920)–(1946)
 Oscar LarssonSocialdemokraternaKulturborgarråd(1920)–(1946)
 Yngve LarssonOpolitisk[3], senare Folkpartiet[6]Gatuborgarråd(1924)–(1940)
 Harry SandbergSocialdemokraternaFastighetsborgarråd(1924)–(1946)

1935–1938

6 borgarråd
4 s, 1 h, 1 fp

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 Knut G. EwerlöfHögernFinansborgarråd(1931)–15 juni 1936
 Halvar SundbergHögern15 juni 1936–(1940)
 Gottfrid BjörklundSocialdemokraternaIndustriborgarråd(1928)–(1940)
 Wictor KarlssonSocialdemokraternaSocialborgarråd(1920)–(1946)
 Oscar LarssonSocialdemokraternaKulturborgarråd(1920)–(1946)
 Yngve LarssonFolkpartietGatuborgarråd(1924)–(1940)
 Harry SandbergSocialdemokraternaFastighetsborgarråd(1924)–(1946)

1938–1942

6 borgarråd, 7 fr. 1940
4 s, 1 h (2 fr. 1940), 1 fp

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 Halvar SundbergHögernFinansborgarråd(1936)–30 september 1940
 Zeth HöglundSocialdemokraterna1 oktober 1940–(1950)
 Gottfrid BjörklundSocialdemokraternaIndustriborgarråd(1928)–30 september 1940
 Harald GöranssonHögern1 oktober 1940–(1950)
 Wictor KarlssonSocialdemokraternaSocialborgarråd(1920)–(1946)
 Oscar LarssonSocialdemokraternaKulturborgarråd(1920)–(1946)
 Yngve LarssonFolkpartietGatuborgarråd(1924)–30 september 1940
Stadsbyggnadsborgarråd1 oktober 1940–(1946)
 Harry SandbergSocialdemokraternaFastighetsborgarråd(1924)–(1946)
 Ivar ÖmanHögernPersonalborgarråd1 oktober 1940–(1946)

1942–1946

7 borgarråd
4 s, 2 h, 1 fp

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 Zeth HöglundSocialdemokraternaFinansborgarråd(1940)–(1950)
 Harald GöranssonHögernIndustriborgarråd(1940)–(1950)
 Wictor KarlssonSocialdemokraternaSocialborgarråd(1920)–15 oktober 1946
 Oscar LarssonSocialdemokraternaKulturborgarråd(1920)–15 oktober 1946
 Yngve LarssonFolkpartietStadsbyggnadsborgarråd(1940)–15 oktober 1946
 Harry SandbergSocialdemokraternaFastighetsborgarråd(1924)–15 oktober 1946
 Ivar ÖmanHögernPersonalborgarråd(1940)–15 oktober 1946

1946–1950

8 borgarråd
4 s, 2 fp, 1 h, 1 k

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 Zeth HöglundSocialdemokraternaFinansborgarråd(1940)–15 oktober 1950
 Helge BerglundSocialdemokraternaTrafik- och stadsbyggnadsborgarråd11 oktober 1946–(1965)
 Bertil ErikssonSocialdemokraternaPersonalborgarråd15 oktober 194623 april 1948 († 23 april 1948)
 Harald GöranssonHögernIndustriborgarråd(1940)–15 oktober 1950
 Hjalmar MehrSocialdemokraternaPersonalborgarråd28 maj 194830 oktober 1949
Socialborgarråd1 november 1949–(1958)
 Harald MårtensFolkpartietSjukvårdsborgarråd15 oktober 1946–(1954)
 Set PerssonKommunisternaFastighetsborgarråd15 oktober 194615 oktober 1950
 Ragnar TomsonFolkpartietKulturborgarråd15 oktober 1946–(1958)
 Jonatan WahlbärjSocialdemokraternaSocialborgarråd15 oktober 194615 oktober 1950 (tjl fr.o.m. 1 november 1949)
 Gösta WennströmSocialdemokraternaPersonalborgarråd23 november 194915 oktober 1950

1950–1954

8 borgarråd
4 fp, 3 s, 1 h

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 John BergvallFolkpartietFinansborgarråd16 oktober 195015 oktober 1954
 Gösta AgreniusHögern[7]Industriborgarråd21 november 1950–(1971)
 Helge BerglundSocialdemokraternaTrafik- och stadsbyggnadsborgarråd(1946)–(1965)
 Walfrid FrankFolkpartietPersonalborgarråd20 november 1950–(1958)
 Hjalmar MehrSocialdemokraternaSocialborgarråd(1949)–(1958)
 Harald MårtensFolkpartietSjukvårdsborgarråd(1946)–15 oktober 1954
 Ragnar TomsonFolkpartietKulturborgarråd(1946)–(1958)
 Gösta WennströmSocialdemokraternaFastighetsborgarråd15 oktober 1950–(1958)

1954–1958

9 borgarråd
4 s, 3 fp, 2 h

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 Erik HussFolkpartietFinansborgarråd15 oktober 195415 oktober 1958
 Helge BerglundSocialdemokraternaTrafik- och stadsbyggnadsborgarråd(1946)–(1965)
 Walfrid FrankFolkpartietPersonalborgarråd(1950)–15 oktober 1958
 Folke KylingHögerpartietSjukvårdsborgarråd15 oktober 1954–(1966)
 Gösta AgreniusHögerpartietIndustriborgarråd(1950)–(1971)
 Joakim GarpeSocialdemokraternaStor-Stockholmsborgarråd6 december 1954–(1964)
 Hjalmar MehrSocialdemokraternaSocialborgarråd(1949)–15 oktober 1958
 Ragnar TomsonFolkpartietKulturborgarråd(1946)–15 oktober 1958
 Gösta WennströmSocialdemokraternaFastighetsborgarråd(1950)–15 oktober 1958

1958–1962

9 borgarråd
5 s, 2 fp, 2 h

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 Hjalmar MehrSocialdemokraternaFinansborgarråd15 oktober 1958–(1966)
 Gösta AgreniusHögerpartietIndustriborgarråd(1950)–(1971)
 Helge BerglundSocialdemokraternaTrafik- och stadsbyggnadsborgarråd(1946)–(1965)
 Gunnar DalgrenFolkpartietKulturborgarråd24 augusti 1959–(1964)
 Walfrid FrankFolkpartietFastighetsborgarråd1958–(1966)
 Joakim GarpeSocialdemokraternaStor-Stockholmsborgarråd(1954)–(1964)
 Erik HussFolkpartietKulturborgarråd195823 augusti 1959
 Folke KylingHögerpartietSjukvårdsborgarråd(1954)–(1966)
 Thorsten SundströmSocialdemokraternaPersonalborgarråd15 oktober 1958–(1965)
 Inga ThorssonSocialdemokraternaSocialborgarråd15 oktober 195815 oktober 1962

1962–1966

9 borgarråd
5 s, 2 fp, 2 h

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 Hjalmar MehrSocialdemokraternaFinansborgarråd(1958)–15 oktober 1966
 Gösta AgreniusHögerpartietIndustriborgarråd(1950)–(1971)
 Helge BerglundSocialdemokraternaTrafik- och stadsbyggnadsborgarråd(1946)–30 juni 1965
 Sören CarlsonSocialdemokraternaSocialborgarråd13 november 1963–(1973)
 Gunnar DalgrenFolkpartietKulturborgarråd(1959)–12 december 1964
 Wilhelm ForsbergSocialdemokraternaPersonalborgarråd1 juli 196515 oktober 1966
 Walfrid FrankFolkpartietFastighetsborgarråd(1958)–18 mars 1964
 Joakim GarpeSocialdemokraternaStor-Stockholmsborgarråd(1954)–31 juli 1964
 Per-Olof HanssonFolkpartietFastighetsborgarråd20 april 196415 oktober 1966
 Hans KarlssonSocialdemokraternaSocialborgarråd15 oktober 196213 november 1963
 Folke KylingHögerpartietSjukvårdsborgarråd(1954)–15 oktober 1966
 Folke LundinSocialdemokraternaStor-Stockholmsborgarråd1 augusti 196415 oktober 1966
 Artur NordinFolkpartietKulturborgarråd1 januari 196515 oktober 1966
 Thorsten SundströmSocialdemokraternaPersonalborgarråd(1958)–30 juni 1965
Gatu- och trafikborgarråd1 juli 1965–(1970)

1966–1970

9 borgarråd
4 s, 3 fp, 2 h

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 Per-Olof HanssonFolkpartietFinansborgarråd15 oktober 196615 oktober 1970
 Gösta AgreniusHögerpartiet[8]Industriborgarråd(1950)–(1971)
 Sören CarlsonSocialdemokraternaSocialborgarråd(1963)–(1973)
 Wilhelm ForsbergSocialdemokraternaKulturborgarråd15 oktober 196615 oktober 1970
 Nils HallerbyFolkpartietStor-Stockholmsborgarråd15 oktober 196615 oktober 1970
 Sven JohanssonHögerpartiet[8]Sjukvårdsborgarråd15 oktober 196615 oktober 1970
 Hjalmar MehrSocialdemokraternaFastighetsborgarråd15 oktober 196615 oktober 1970
 Artur NordinFolkpartietPersonalborgarråd15 oktober 196615 oktober 1970
 Thorsten SundströmSocialdemokraternaGatu- och trafikborgarråd(1965)–15 oktober 1970

1970–1973

9 borgarråd
5 s, 2 fp, 1 m, 1 c

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 Hjalmar MehrSocialdemokraternaFinansborgarråd15 oktober 197030 september 1971
 Albert AronssonSocialdemokraternaFinansborgarråd1 oktober 197115 oktober 1973
 Gösta AgreniusModerata samlingspartietIndustriborgarråd(1950)–30 april 1971
 Lars AhlvarssonSocialdemokraternaPersonalborgarråd15 oktober 1970–(1976)
 Lennart BlomModerata samlingspartietIndustriborgarråd1 maj 1971–(1979)
 Sören CarlsonSocialdemokraternaSocialborgarråd(1963)–15 oktober 1973
 Paul GraböCenterpartietGatu- och trafikborgarråd15 oktober 197015 oktober 1973
 Nils HallerbyFolkpartietKulturborgarråd15 oktober 197015 oktober 1973
 Per-Olof HanssonFolkpartietFastighetsborgarråd15 oktober 1970–(1979)
 Inge HörlénSocialdemokraternaStadsbyggnadsborgarråd15 oktober 1970–(1976)
 Thorsten SundströmSocialdemokraternaMiljö- och fritidsborgarråd15 oktober 1970–(1976)

1973–1976

9 borgarråd
5 s, 2 m, 1 c, 1 fp

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 John-Olof PerssonSocialdemokraternaFinansborgarråd15 oktober 197315 oktober 1976
 Ulf AdelsohnModerata samlingspartietGatu- och trafikborgarråd15 oktober 1973–15 oktober 1976
 Lars AhlvarssonSocialdemokraternaPersonalborgarråd(1970)–15 oktober 1976
 Lennart BlomModerata samlingspartietIndustriborgarråd(1971)–(1979)
 Paul GraböCenterpartietSkolborgarråd15 oktober 1973–(1979)
 Per-Olof HanssonFolkpartietFastighetsborgarråd(1970)–(1979)
 Inge HörlénSocialdemokraternaStadsbyggnadsborgarråd(1970)–15 oktober 1976
 Ingrid SegerströmSocialdemokraternaSocialborgarråd15 oktober 197315 oktober 1976
 Thorsten SundströmSocialdemokraternaMiljö- och fritidsborgarråd(1970)–15 oktober 1976

1976–1979

9 borgarråd
4 s, 2 m, 2 fp, 1 c

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 Ulf AdelsohnModerata samlingspartietFinansborgarråd15 oktober 197615 oktober 1979
 Lennart BlomModerata samlingspartietIndustriborgarråd(1971)–15 oktober 1979
 Paul GraböCenterpartietSkolborgarråd(1973)–15 oktober 1979
 Per-Olof HanssonFolkpartietFastighetsborgarråd(1970)–15 oktober 1979
 Mats HulthSocialdemokraternaSocialborgarråd15 oktober 1976–(1982)
 Lennart LööfSocialdemokraternaStadsbyggnadsborgarråd15 oktober 1976–(1982)
 John-Olof PerssonSocialdemokraternaGatu- och trafikborgarråd15 oktober 197615 oktober 1979
 Lennart RydbergFolkpartietPersonalborgarråd15 oktober 197615 oktober 1979
 Ingrid SegerströmSocialdemokraternaMiljö- och fritidsborgarråd15 oktober 197615 oktober 1979

1979–1982

9 borgarråd
5 s, 3 m, 1 fp

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 John-Olof PerssonSocialdemokraternaFinansborgarråd15 oktober 1979–(1986)
 Inger BåvnerSocialdemokraternaPersonalborgarråd15 oktober 197915 oktober 1982
 Carl CederschiöldModerata samlingspartietIndustriborgarråd15 oktober 1979–(1991)
 Sune HaglundModerata samlingspartietFastighetsborgarråd15 oktober 197915 oktober 1982
 Mats HulthSocialdemokraternaSocialborgarråd(1976)–15 oktober 1982
 Ingemar JosefssonSocialdemokraternaMiljö- och fritidsborgarråd15 oktober 1979–(1988)
 Lennart LööfSocialdemokraternaStadsbyggnadsborgarråd(1976)–15 oktober 1982
 Sture PalmgrenModerata samlingspartietGatu- och trafikborgarråd15 oktober 1979–(1985)
 Lennart RydbergFolkpartietSkolborgarråd15 oktober 197915 oktober 1982

1982–1985

9 borgarråd
5 s, 4 m

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 John-Olof PerssonSocialdemokraternaFinansborgarråd(1979)–(1986)
 Inger BåvnerSocialdemokraternaSocialborgarråd15 oktober 1982–(1988)
 Carl CederschiöldModerata samlingspartietIndustriborgarråd(1979)–(1991)
 Sune HaglundModerata samlingspartietStadsbyggnadsborgarråd15 oktober 198214 oktober 1985
 Mats HulthSocialdemokraternaFastighetsborgarråd15 oktober 1982–(1988)
 Ingemar JosefssonSocialdemokraternaMiljö- och fritidsborgarråd(1979)–(1988)
 Lennart LööfSocialdemokraternaNäringslivs- och personalborgarråd15 oktober 198214 oktober 1985
 Sture PalmgrenModerata samlingspartietGatu- och trafikborgarråd(1979)–14 oktober 1985
 Margareta SchwartzModerata samlingspartietSkolborgarråd15 oktober 1982–(1988)

1985–1988

9 borgarråd
5 s (4 fr. 1986), 3 m, 1 fp (2 fr. 1986)

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 John-Olof PerssonSocialdemokraternaFinansborgarråd(1979)–30 november 1986
 Sture PalmgrenModerata samlingspartietStadsbyggnadsborgarråd15 oktober 19851 december 1986
Finansborgarråd1 december 198617 oktober 1988
 Inger BåvnerSocialdemokraternaSocialborgarråd(1982)–17 oktober 1988
 Carl CederschiöldModerata samlingspartietIndustriborgarråd(1979)–(1991)
 Ulrika FranckeFolkpartietStadsbyggnadsborgarråd15 december 198617 oktober 1988
 Mats HulthSocialdemokraternaFastighetsborgarråd(1982)–15 oktober 1988
 Karin JonssonSocialdemokraternaPersonalborgarråd15 oktober 198515 oktober 1988
 Ingemar JosefssonSocialdemokraternaMiljö- och fritidsborgarråd(1979)–15 oktober 1988
 Lennart RydbergFolkpartietGatu- och trafikborgarråd15 oktober 198515 oktober 1988
 Margareta SchwartzModerata samlingspartietSkolborgarråd(1982)–15 oktober 1988

1988–1991

10 borgarråd
4 s, 3 m, 1 fp, 1 vpk, 1 sp

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 Mats HulthSocialdemokraternaFinansborgarråd15 oktober 198811 april 1991
Industriborgarråd11 april 1991–(1994)
 Carl CederschiöldModerata samlingspartietIndustriborgarråd(1979)–11 april 1991
Finansborgarråd11 april 1991–(1994)
 Monica AnderssonSocialdemokraternaFastighetsborgarråd15 oktober 198821 oktober 1991
 Beatrice AskModerata samlingspartietSkolborgarråd17 oktober 198821 oktober 1991
 Agneta DreberStockholmspartietPersonal- och informationsborgarråd17 oktober 198821 oktober 1991
 Karin JonssonSocialdemokraternaSocialborgarråd15 oktober 198811 april 1991
Brand-, park- och fritidsborgarråd11 april 199121 oktober 1991
 Ingemar JosefssonSocialdemokraternaGatuborgarråd15 oktober 198821 oktober 1991
 Sture PalmgrenModerata samlingspartietStadsbyggnads- och näringslivsborgarråd15 oktober 19885 september 1989
 Lennart RydbergFolkpartiet[9]Brand-, park- och fritidsborgarråd15 oktober 197911 april 1991
Socialborgarråd11 april 199115 oktober 1991
 Carl-Erik SkårmanModerata samlingspartietStadsbyggnads- och näringslivsborgarråd5 september 198915 oktober 1991
 Per SundgrenVänsterpartiet kommunisterna[10]Kulturborgarråd21 oktober 198821 oktober 1991

1991–1994

7 borgarråd
3 s, 3 m, 1 fp

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 Carl CederschiöldModerata samlingspartietFinansborgarråd(1991)–15 oktober 1994
 Monica AnderssonSocialdemokraternaStadsbyggnadsborgarråd21 oktober 1991–(1995)
 Mats HulthSocialdemokraternaNäringslivsborgarråd(1991)–15 oktober 1994
 Anna LindhSocialdemokraternaKultur- och fritidsborgarråd21 oktober 199115 oktober 1994 (tjl 1 januari–1 oktober 1994)
 Agneta RehnvallModerata samlingspartietSkolborgarråd15 oktober 199115 oktober 1994
 Lennart RydbergFolkpartiet liberalernaSocialborgarråd(1991)–15 oktober 1994
 Carl-Erik SkårmanModerata samlingspartietFastighets- och trafikborgarråd15 oktober 199115 oktober 1994
 Tjia TorpeSocialdemokraternaKultur- och fritidsborgarråd (vik. för A. Lindh)1 januari 19941 oktober 1994

1994–1998

12 borgarråd
8 med föredragningsskyldighet: 6 s, 1 v, 1 mp
4 utan föredragningsskyldiget: 3 m, 1 fp

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 Mats HulthSocialdemokraternaFinansborgarråd15 oktober 199415 oktober 1998
 Monica AnderssonSocialdemokraternaStadsbyggnadsborgarråd(1991)–18 december 1995
 Bertil KarlbergSocialdemokraternaArbetsmarknads- och utbildningsborgarråd15 oktober 199418 december 1995
Stadsbyggnadsborgarråd18 december 19952 februari 1998
Stadsbyggnads- och miljöborgarråd2 februari 199815 oktober 1998
 Annika BillströmSocialdemokraternaGatu- och fastighetsborgarråd15 oktober 199415 oktober 1998
 Tjia TorpeSocialdemokraternaSkol- och kulturborgarråd15 oktober 199431 december 1996
 Lars RådhSocialdemokraternaArbetsmarknads- och utbildningsborgarråd18 december 199515 oktober 1998
 Lena NybergSocialdemokraternaSocialborgarråd15 oktober 199415 oktober 1998
 Maria-Paz AcchiardoSocialdemokraternaKultur- och idrottsborgarråd1 januari 199715 oktober 1998
 Margareta OlofssonVänsterpartietMiljö- och fritidsborgarråd15 oktober 199415 oktober 1998
 Krister SkånbergMiljöpartiet de GrönaKretsloppsborgarråd15 oktober 199415 oktober 1998
 Carl CederschiöldModerata samlingspartietOppositionsborgarråd15 oktober 199415 oktober 1998
 Sten NordinModerata samlingspartietOppositionsborgarråd15 oktober 199415 oktober 1998
 Agneta RehnvallModerata samlingspartietOppositionsborgarråd15 oktober 199415 oktober 1998
 Jan BjörklundFolkpartiet liberalernaOppositionsborgarråd15 oktober 199415 oktober 1998

1998–2002

12 borgarråd
8 med föredragningsskyldighet: 4 m, 2 fp, 1 kd, 1 sp
4 utan föredragningsskyldiget: 3 s, 1 v

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 Carl CederschiöldModerata samlingspartietFinansborgarråd19 oktober 199820 oktober 2002
 Mikael SöderlundModerata samlingspartietStadsbyggnadsborgarråd19 oktober 199820 oktober 2002
 Sten NordinModerata samlingspartietGatu- och fastighetsborgarråd19 oktober 199820 oktober 2002
 Jan BjörklundFolkpartiet liberalernaSkolborgarråd19 oktober 199820 oktober 2002
 Kristina Axén OlinModerata samlingspartietSocialborgarråd19 oktober 199820 oktober 2002
 Birgitta RydellFolkpartiet liberalernaÄldreomsorgs- och kulturborgarråd19 oktober 199820 oktober 2002
 Alf T. SamuelssonKristdemokraternaIntegrations-, miljö- och idrottsborgarråd19 oktober 199830 juni 2002
 Ewa SamuelssonKristdemokraternaIntegrations-, miljö- och idrottsborgarråd1 juli 200220 oktober 2002
 Stella FareStockholmspartietStadsmiljöborgarråd19 oktober 19985 juni 2002
 Annika BillströmSocialdemokraternaOppositionsborgarråd19 oktober 199820 oktober 2002
 Lars RådhSocialdemokraternaOppositionsborgarråd19 oktober 199819 september 2000
 Erik NilssonSocialdemokraternaOppositionsborgarråd10 oktober 200020 oktober 2002
 Olivia WigzellSocialdemokraternaOppositionsborgarråd19 oktober 199831 december 2000
 Leif RönngrenSocialdemokraternaOppositionsborgarråd1 januari 200120 oktober 2002
 Margareta OlofssonVänsterpartietOppositionsborgarråd19 oktober 199820 oktober 2002

2002–2006

12 borgarråd
8 med föredragningsskyldighet: 6 s, 1 v, 1 mp
4 utan föredragningsskyldiget: 3 m, 1 fp

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 Annika BillströmSocialdemokraternaFinansborgarråd21 oktober 200216 oktober 2006
 Py BörjesonSocialdemokraternaStadsbyggnads- och idrottsborgarråd21 oktober 200216 oktober 2006
 Roger MogertSocialdemokraternaGatu- och fastighetsborgarråd21 oktober 200218 januari 2005 (tjl 15 april 2004–16 juli 2004)
Kultur-, arbetsmarknads- och personalborgarråd19 januari 200516 oktober 2006
 Jan ValeskogSocialdemokraternaGatu- och fastighetsborgarråd (vik. för R. Mogert)[11]15 april 200416 juli 2004
 Erik NilssonSocialdemokraternaSkol- och kulturborgarråd21 oktober 200218 januari 2005 (tjl fr.o.m. 1 december 2004)
Skolborgarråd19 januari 2005 (tjl t.o.m. 30 juni 2005)–31 juli 2006
 Leif RönngrenSocialdemokraternaPersonal- och demokratiborgarråd21 oktober 200218 januari 2005
Gatu- och fastighetsborgarråd19 januari 200516 oktober 2006
 Mirja SärkiniemiSocialdemokraternaSkol- och kulturborgarråd (vik. för E. Nilsson)[12]1 december 200418 januari 2005
Skolborgarråd (vik. för E. Nilsson)[12]19 januari 200530 juni 2005
 Teres LindbergSocialdemokraternaArbetsmarknads- och integrationsborgarråd21 oktober 200218 januari 2005
Integrations- och demokratiborgarråd19 januari 200516 oktober 2006
 Margareta OlofssonVänsterpartietSocialborgarråd21 oktober 200216 oktober 2006
 Viviann GunnarssonMiljöpartiet de GrönaMiljö- och konsumentborgarråd21 oktober 200216 oktober 2006
 Kristina Axén OlinModerata samlingspartietOppositionsborgarråd21 oktober 200216 oktober 2006
 Jan BjörklundFolkpartiet liberalernaOppositionsborgarråd21 oktober 200222 januari 2006
 Lotta EdholmFolkpartiet liberalernaOppositionsborgarråd23 januari 200616 oktober 2006
 Sten NordinModerata samlingspartietOppositionsborgarråd21 oktober 200216 oktober 2006
 Mikael SöderlundModerata samlingspartietOppositionsborgarråd21 oktober 200216 oktober 2006

2006–2010

12 borgarråd
8 med föredragningsskyldighet: 5 m, 2 fp, 1 kd
4 utan föredragningsskyldiget: 2 s, 1 v, 1 mp

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 Kristina Axén OlinModerata samlingspartietFinansborgarråd17 oktober 200616 april 2008[13]
 Sten NordinModerata samlingspartietFinansborgarråd28 april 2008–(2014)
 Mikael SöderlundModerata samlingspartietFinans-, stadsbyggnads- och trafikborgarråd[14]18 april 200828 april 2008
Stadsbyggnads- och trafikborgarråd17 oktober 200618 april 2008
28 april 200815 september 2008[15]
 Kristina AlvendalModerata samlingspartietBostads- och integrationsborgarråd17 oktober 200615 september 2008 (tjl 15 mars–15 september 2008)
Stadsbyggnadsborgarråd15 september 200817 oktober 2010
 Lotta EdholmFolkpartiet liberalernaSkolborgarråd17 oktober 2006–(2014)
 Ulla HamiltonModerata samlingspartietMiljö- och fastighetsborgarråd17 oktober 200615 september 2008
Miljö- och trafikborgarråd15 september 200817 oktober 2010
 Ulf KristerssonModerata samlingspartietSocialborgarråd17 oktober 200611 oktober 2010
 Joakim LarssonModerata samlingspartietBostads- och integrationsborgarråd (vik. för K. Alvendal)[16]15 mars 200815 september 2008
Bostadsbolags- och ytterstadsborgarråd15 september 200817 oktober 2010
 Ewa SamuelssonKristdemokraternaÄldreborgarråd17 oktober 200617 oktober 2010
 Madeleine SjöstedtFolkpartiet liberalernaKultur- och idrottsborgarråd17 oktober 200617 oktober 2010
 Carin JämtinSocialdemokraternaOppositionsborgarråd17 oktober 2006–(2011)
 Ann-Margarethe LivhVänsterpartietOppositionsborgarråd17 oktober 200617 oktober 2010
 Roger MogertSocialdemokraternaOppositionsborgarråd17 oktober 2006–(2014)
 Yvonne RuwaidaMiljöpartiet de GrönaOppositionsborgarråd17 oktober 200617 oktober 2010

2010–2014

12 borgarråd
8 med föredragningsskyldighet: 5 m, 2 fp, 1 c
4 utan föredragningsskyldighet: 3 s, 1 mp
1 biträdande socialborgarråd (kd) med ansvar för tillgänglighetsfrågor och funktionshinderfrågor [anm. 1]

NamnPolitisk tillhörighetTitel[17][18]Ämbetsperiod
 Sten NordinModerata samlingspartietFinansborgarråd(2008)–20 oktober 2014
 Per AnkersjöCenterpartietStadsmiljöborgarråd18 oktober 201020 oktober 2014
 Lotta EdholmFolkpartiet liberalernaSkolborgarråd(2006)–20 oktober 2014
 Ulla HamiltonModerata samlingspartietTrafik- och arbetsmarknadsborgarråd18 oktober 201020 oktober 2014
 Regina KeviusModerata samlingspartietStadsbyggnads- och idrottsborgarråd18 oktober 201020 oktober 2014
 Anna König JerlmyrModerata samlingspartietSocialborgarråd18 oktober 201020 oktober 2014
 Joakim LarssonModerata samlingspartietÄldre- och ytterstadsborgarråd18 oktober 201020 oktober 2014
 Madeleine SjöstedtFolkpartiet liberalernaKultur- och fastighetsborgarråd18 oktober 201020 oktober 2014
 Emilia BjuggrenSocialdemokraternaOppositionsborgarråd2 maj 201420 oktober 2014
 Per BolundMiljöpartiet de GrönaOppositionsborgarråd18 oktober 201017 oktober 2011
 Daniel HelldénMiljöpartiet de GrönaOppositionsborgarråd16 november 2011[19]20 oktober 2014
 Carin JämtinSocialdemokraternaOppositionsborgarråd(2006)–3 april 2011
 Roger MogertSocialdemokraternaOppositionsborgarråd(2006)–20 oktober 2014
 Tomas RudinSocialdemokraternaOppositionsborgarråd18 oktober 20102 maj 2014
 Karin WanngårdSocialdemokraternaOppositionsborgarråd3 april 201120 oktober 2014

2014–2018

13 borgarråd
9 med föredragningsskyldighet: 4 s, 3 mp, 2 v
4 utan föredragningsskyldighet: 3 m, 1 fp
1 extra arvoderad politiker (fi)[anm. 2]

Borgarråd för mandatperioden 2014–2018 valdes på kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014. Karin Wanngård (s) utsågs till finansborgarråd i en koalition bestående av socialdemokrater, vänsterpartister, miljöpartister och feministiskt initiativare.[20]

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 Karin WanngårdSocialdemokraternaFinansborgarråd20 oktober 201415 oktober 2018
 Emilia BjuggrenSocialdemokraternaArbetsmarknads- och idrottsborgarråd20 oktober 201415 oktober 2018

(tjänstledig 21 augusti 2017–mars 2018)[21]

 Olle BurellSocialdemokraternaSkolborgarråd20 oktober 201415 oktober 2018
 Daniel HelldénMiljöpartietTrafikborgarråd20 oktober 2014
 Katarina LuhrMiljöpartietMiljöborgarråd20 oktober 2014
 Clara LindblomVänsterpartietÄldre- och personalborgarråd20 oktober 201415 oktober 2018
 Åsa LindhagenMiljöpartietSocialborgarråd20 oktober 201415 oktober 2018
 Ann-Margarethe LivhVänsterpartietBostads- och demokratiborgarråd20 oktober 201415 oktober 2018
 Roger MogertSocialdemokraternaStadsbyggnads- och kulturborgarråd20 oktober 201423 november 2017
 Mirja RäihäSocialdemokraternaArbetsmarknads- och idrottsborgarråd21 augusti 2017[22]27 november 2017
Arbetsmarknads-, kultur- och idrottsborgarrådTillförordnad 27 november 2017–mars 2018[23][21]
 Jan ValeskogSocialdemokraternaStadsbyggnadsborgarråd27 november 2017[23][22]
 Cecilia BrinckModerata samlingspartietOppositionsborgarråd20 oktober 201415 oktober 2018
 Lotta EdholmLiberalernaOppositionsborgarråd20 oktober 201415 oktober 2018
 Anna König JerlmyrModerata samlingspartietOppositionsborgarråd20 oktober 201415 oktober 2018
 Joakim LarssonModerata samlingspartietOppositionsborgarråd20 oktober 201415 oktober 2018

2018–2022

15 borgarråd
10 med föredragningsskyldighet: 3 m, 2 mp, 2 l, 2 c, 1 kd
5 utan föredragningsskyldighet: 4 s, 1 v

Borgarråd för mandatperioden 2018–2022 valdes på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2018. Anna König Jerlmyr (m) utsågs till finansborgarråd i en koalition bestående av moderaterna, liberalerna, miljöpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna.[20]

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 

Anna König JerlmyrModeraternaFinansborgarråd15 oktober 2018
 

Lotta EdholmLiberalernaSkolborgarråd15 oktober 20182 mars 2020
 

Karin ErnlundCenterpartietArbetsmarknads– och integrationsborgarråd15 oktober 2018
 

Daniel HelldénMiljöpartietTrafikborgarråd(2014)–
 Jan JönssonLiberalernaSocialborgarråd15 oktober 2018
 

Joakim LarssonModeraternaStadsbyggnadsborgarråd15 oktober 2018
 

Katarina LuhrMiljöpartietMiljö– och klimatborgarråd(2014)–
 

Jonas NaddeboCenterpartietKultur– och stadsmiljöborgarråd15 oktober 2018
 

Isabel Smedberg-PalmqvistLiberalernaSkolborgarråd2 mars 2020
 Erik SlottnerKristdemokraternaÄldre– och trygghetsborgarråd15 oktober 2018
 Dennis WedinModeraternaBostads– och fastighetsborgarråd15 oktober 2018
 

Emilia BjuggrenSocialdemokraternaOppositionsborgarråd15 oktober 2018
 

Olle BurellSocialdemokraternaOppositionsborgarråd15 oktober 2018–oktober 2019
 

Kadir KasirgaSocialdemokraternaOppositionsborgarrådoktober 2019
 

Clara LindblomVänsterpartietOppositionsborgarråd15 oktober 2018
 

Jan ValeskogSocialdemokraternaOppositionsborgarråd15 oktober 2018
 

Karin WanngårdSocialdemokraternaOppositionsborgarråd15 oktober 2018

2022–2026

De regerande borgarråden (med föredragningsskyldighet) i Stockholms stad efter valet 2022.

13 borgarråd
9 med föredragningsskyldighet: 4 s, 3 v, 2 mp
4 utan föredragningsskyldighet: 3 m, 1 l

Borgarråd för mandatperioden 2022–2026 valdes på kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2022. Karin Wanngård (s) utsågs till finansborgarråd i en koalition bestående av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.[20]

NamnPolitisk tillhörighetTitelÄmbetsperiod
 Karin WanngårdSocialdemokraternaFinansborgarråd17 oktober 2022
 Jan ValeskogSocialdemokraternaStadsbyggnads- och idrottsborgarråd17 oktober 2022
 Emilia BjuggrenSocialdemokraternaUtbildnings, arbetsmarknads- och personalborgarråd17 oktober 2022
 Alexander OjanneSocialdemokraternaSocial- och trygghetsborgarråd17 oktober 2022
 Clara LindblomVänsterpartietBostads- och fastighetsborgarråd17 oktober 2022
 Torun BoucherVänsterpartietÄldre- och kulturborgarråd17 oktober 2022
 Alexandra MattssonVänsterpartietFörskole, barn- och fritidsborgarråd17 oktober 2022
 Lars StrömgrenMiljöpartietTrafikborgarråd17 oktober 2022
 Åsa LindhagenMiljöpartietMiljö- och klimatborgarråd17 oktober 2022
 Christofer FjellnerModeraternaOppositionsborgarråd17 oktober 2022
 Dennis WedinModeraternaOppositionsborgarråd17 oktober 2022
 Andréa HedinModeraternaOppositionsborgarråd17 oktober 2022
 Jan JönssonLiberalernaOppositionsborgarråd17 oktober 2022

Se även

Anmärkningar

1 Ewa Samuelsson (kd) var från 18 oktober 2010 ej ledamot i borgarrådsberedningen, då hon trots sin titel ej formellt var borgarråd.
2 Sissela Nordling Blanco (fi) är "majoritetens ansvarige för MR-frågor" men har inte ställning som borgarråd.

Referenser

 1. ^ Uppgifterna i artikeln är, så vitt annat inte anges, hämtade från Stockholms kommunalkalender 2007, Edita, Stockholm 2007, ISSN 0349-4527, s. 22f, eller från äldre årgångar av kommunalkalendern
 2. ^ Högern kallade sig i Stockholms stad för "de borgerliga" fram till 1939
 3. ^ [a b c] SBL
 4. ^ [a b] ”Stadsarkivets Beståndsregister - Yngve Larsson”. sok.stadsarkivet.stockholm.se. https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Databas/bestandsregister/Visa/yngve-larsson/1817?sidindex=168. Läst 8 januari 2024. 
 5. ^ [a b] Enligt artikeln i SBL om Yngve Larsson, så var Larsson först chef för en "administrativ rotel under vilken även gatuärenden sorterade", och först från 1931 benämndes den "gatu- och trafik-roteln". Vad gäller? Andra källor?
 6. ^ Frisinnade folkpartiet och Sveriges liberala parti gick egentligen samman till Folkpartiet först 1934
 7. ^ Högerns riksorganisation antog parallellt beteckningen Högerpartiet 1952
 8. ^ [a b] Högerpartiet bytte namn till Moderata samlingspartiet 1969
 9. ^ Folkpartiet bytte namn till Folkpartiet liberalerna 1990
 10. ^ Vänsterpartiet kommunisterna bytte namn till Vänsterpartiet 1990
 11. ^ ”Stockholms stad 2004-03-15: Jan Valeskog vikarierande gatu- och fastighetsborgarråd”. Arkiverad från originalet den 22 augusti 2019. https://web.archive.org/web/20190822164749/http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/jan-valeskog-vikarierande-gatu-och-fastighetsborgarraad-46682. Läst 22 augusti 2019. 
 12. ^ [a b] Bilaga 21:23 till kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2004, § 42 (pdf-fil)
 13. ^ Axén Olin avgår, Dagens Nyheter, 16 april 2008.
 14. ^ http://insyn.stockholm.se/ks/insyn.aspx?id=5&page=record&nodeid=279336
 15. ^ ”moderaterna.net”. Arkiverad från originalet den 25 maj 2012. https://archive.is/20120525151608/http://www.moderaterna.net/hasselby/nyhetC_visa.asp?id=4168. Läst 12 juli 2008. 
 16. ^ moderaterna.net
 17. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 9 maj 2011. https://web.archive.org/web/20110509033327/http://www.stockholm.se/OmStockholm/Politik-och-demokrati/Borgarrad-/Rotlar-och-partikanslier-/. Läst 20 mars 2011. 
 18. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 6 november 2014. https://web.archive.org/web/20141106031400/http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Om-Stockholm/Majoritetens-borgarrad-utsedda/. Läst 15 oktober 2010. 
 19. ^ Daniel Helldén nytt borgarråd Miljöpartiet 16 november 2011
 20. ^ [a b c] Stockholms stad: Borgarråd 2014-10-20
 21. ^ [a b] ”Nytt arbetsmarknad- och idrottsborgarråd”. Cision. http://news.cision.com/se/socialdemokraterna-i-stockholms-stadshus/r/nytt-arbetsmarknad--och-idrottsborgarrad,c2336295. Läst 11 september 2018. 
 22. ^ [a b] https://evald.stockholm.se/Extern/Organ/1029
 23. ^ [a b] ”De ersätter Roger Mogert (S)”. Mitt i Stockholm. Arkiverad från originalet den 5 oktober 2018. https://web.archive.org/web/20181005230800/https://mitti.se/nyheter/valeskog-ersatter-mogert/. Läst 11 september 2018. 

Vidare läsning

Media som används på denna webbplats

Daniel helldén mp.jpg
Författare/Upphovsman: Pawel Flato, Licens: CC0
Daniel Helldén (MP). oppositionsborgarråd i Stockholms stadshus
Oscar larsson.jpg
Kristinebergs Idrottsplats invigs. Invigningstal av borgarrådet Oscar Larsson, 25 maj 1933
Clara Lindblom in 2022.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Stockholms stads nya borgarråd mandatperioden 2022-2026 presenterar sig på en pressträff på Stadshusets borgargård den 17 oktober 2022.
Yvonne Ruwaida.jpg
Författare/Upphovsman: Miljöpartiet de Gröna, Licens: CC BY-SA 3.0
Yvonne Ruwaida, partistyrelseledamot för Miljöpartiet.
Carin Jämtin partisekreterare i (S).JPG
Författare/Upphovsman: Eget, Licens: CC BY-SA 3.0
Efter två dagars VU-möte inom socialdemokraterna om bl.a. Håkan Juholts framtid håller en pressad Carin Jämtin den 20 januari 2012 en kort presskonferens där journalisterna inte tillåts ställa frågor. "Vi har fortsatt förtroende för vår partiledare", säger hon.
Gottfrid Björklund.JPG
Foto av Gittfrid Björklund, svensk journalist och politiker
Nordin sten.jpg
Författare/Upphovsman: foto:, Licens: CC BY-SA 3.0
en:Sten Nordin, Mayor of Stockholm (Moderate Party)
STADSFULLMAKTIGE1965.svg
Författare/Upphovsman: Eget arbete, Creator of STADSFULLMAKTIGE.jpg is User:Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Conversion of STADSFULLMAKTIGE.jpg to svg. Correction of spelling errors.
Per Bolund.jpg
Författare/Upphovsman: Miljöpartiet de Gröna, Licens: CC BY-SA 3.0
Per Bolund, riksdagsledamot för Miljöpartiet.
Katarina Luhr.jpg
Författare/Upphovsman: Lieselotte van der Meijs, Licens: CC BY 3.0
Katarina Luhr 2014.
Alexandra Mattsson in 2022.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Stockholms stads nya borgarråd mandatperioden 2022-2026 presenterar sig på en pressträff på Stadshusets borgargård den 17 oktober 2022.
Jan Valeskog in 2022.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Stockholms stads nya borgarråd mandatperioden 2022-2026 presenterar sig på en pressträff på Stadshusets borgargård den 17 oktober 2022.
Harry sandberg.JPG

Medborgarplatsen. Borgarrådet Harry Sandberg tittar ut över torget från Medborgarhusets trappa

Plats: Kvarteret PELARBACKEN STÖRRE. Björns Trädgård (Medborgarplatsen). Medborgarplatsen. Södermalm.
Jan Björklund 2010 100x113px.jpg
Författare/Upphovsman: , Licens: CC BY 2.0
Foto: Niklas Carlsson
All You Need is Love - Stockholm Pride 2014 - 16.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Lotta Edholm i den avslutande Prideparaden under Stockholm Pride 2014.
Karin Wanngård-3.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Karin Wanngård i Vasaparksduellen den 9 september 2014.
G.R.J. Åkerman. Hågkomster.JPG
Foto av G.R.J. Åkerman, svensk general
Joakim Larsson 2014.jpg
Författare/Upphovsman: Lieselotte van der Meijs, Licens: CC BY 3.0
Joakim Larsson 2014.
Åsa Lindhagen in 2022.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Stockholms stads nya borgarråd mandatperioden 2022-2026 presenterar sig på en pressträff på Stadshusets borgargård den 17 oktober 2022.
Kadir Kasirga.jpg
Författare/Upphovsman: Andreas Ericsson / Socialdemokratiska arbetarepartiet, Licens: CC BY-SA 4.0
Medlem i Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) och aktiv i det svenska valet till Riksdagen 2022
Åsa Lindhagen.jpg
Författare/Upphovsman: Lieselotte van der Meijs, Licens: CC BY 3.0
Åsa Lindhagen 2014.
Alexander Ojanne (cropped).jpg
Författare/Upphovsman: Andreas Ericsson / Socialdemokratiska arbetarepartiet, Licens: CC BY-SA 4.0
Medlem i Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) och aktiv i det svenska valet till Riksdagen 2022
Nya borgarråden i Stockholms stad 2022.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Stockholm bildar ett rödgrönt styre efter 2022 års val.

Finansroteln: Karin Wanngård (S), finansborgarråd Stadsbyggnads- och idrottsroteln: Jan Valeskog (S), stadsbyggnads- och idrottsborgarråd Utbildnings-, arbetsmarknads- och personalroteln: Emilia Bjuggren (S), skol-, arbetsmarknads- och personalborgarråd Social- och trygghetsroteln: Alexander Ojanne (S), social- och trygghetsborgarråd Bostads- och fastighetsroteln: Clara Lindblom (V), bostads- och fastighetsborgarråd Äldre- och kulturroteln: Torun Boucher (V), äldre- och kulturborgarråd Förskole-, barn- och fritidsroteln: Alexandra Mattsson (V), förskole- barn- och fritidsborgarråd Trafikroteln: Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Miljö- och klimatroteln:

Åsa Lindhagen (MP), miljö- och klimatborgarråd
Jan Jönsson (L) 2020 01.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Politisk debatt mellan stockholmspolitiker 2020. Medverkande: Clara Lindblom, oppositionsborgarråd (V), Lisa Palm, gruppledare (FI), Karin Wanngård, oppositionsborgarråd och gruppledare (S), Peter Wallmark, distriktsordförande (SD), Karin Ernlund, arbetsmarknads- och integrationsborgarråd (C), Jan Jönsson, socialborgarråd (L), Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd (M), Erik Slottner,äldre- och trygghetsborgarråd (KD), Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP)
Halvar Sundberg.jpg
Borgarrådet Halvar Sundberg, bild från Svenskt Biografiskt Lexikon, fotograf Wilma Björling.
Jan Valeskog in 2017.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog i en poltisk debatt i Stockholms kommunfullmäktige den 27 november 2017.
Cecilia Brinck (M), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.jpg
Författare/Upphovsman: Stockholms stad, Stockholms stad, Licens: CC BY 3.0
Cecilia Brinck (M), oppositionsborgarråd i Stockholms stad
Madeleine Sjöstedt.jpg
Författare/Upphovsman: User:Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Borgarrådet Madeleine Sjöstedt
Karin Ernlund (C).jpg
Författare/Upphovsman: Vendrund, Licens: CC BY-SA 4.0
Gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stad
Roger Mogert nov 2014.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Roger Mogert i samband med att Kulturhuset i Stockholm firar 40 år den 29 november 2014.
Isabel Smedberg-Palmqvist 2020 (cropped).jpg
Författare/Upphovsman: Linn Friman, Licens: CC BY-SA 4.0
Isabel Smedberg-Palmqvist (L)
Emilia Bjuggren.jpg
Författare/Upphovsman: Lieselotte van der Meijs, Licens: CC BY 3.0
Emilia Bjuggren (S), arbetsmarknads- och idrottsborgarråd
Meurling.jpg
Carl Meurling
Ann-Margarethe Livh i valrörelsen 2014.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Ann-Margarethe Livh i en radiodebatt under valrörelsen 2014.
Silver - replace this image female.svg
Placeholder image female (silver).
Lars Strömgren in 2022.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Stockholms stads nya borgarråd mandatperioden 2022-2026 presenterar sig på en pressträff på Stadshusets borgargård den 17 oktober 2022.
Christofer Fjellner.EU-dagen2011 1c379 6230.jpg
Författare/Upphovsman: Janwikifoto, Licens: CC BY-SA 3.0
eu-dagen på centralstationen
Karin Wanngård in 2022.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Stockholms stads nya borgarråd mandatperioden 2022-2026 presenterar sig på en pressträff på Stadshusets borgargård den 17 oktober 2022.
Kristersson 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY 3.0
Ulf Kristenson 2010
Wictor Karlsson.jpg
Socialborgarrådet Wictor Karlsson
Anna Konig Jerlmyr 1c561 7024.jpg
(c) http://politik.in2pic.com, CC BY-SA 3.0
Från Barnrättsgalan 2011-08-23 i Kungsträdgården
Tomas Rudin i Almedalen 3 juli 2013.jpg
Författare/Upphovsman: Janders, Licens: CC BY-SA 3.0
Tomas Rudin, s, oppositionsborgarråd i Stockholm
Clara Lindblom.jpg
Författare/Upphovsman: Lieselotte van der Meijs, Licens: CC BY 3.0
Clara Lindblom 2014
Zethh1953.jpg
Zeth ("Zäta") Höglund, stridbar socialist, här fotograferad 1953.
Gustaf Söderlund (1890).JPG
Foto av Gustaf Söderlund, svensk politiker
Regina Kevius.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 3.0
Regina Kevius på Royal Palace Sprint 2013.
Jonas Naddebo in 2018.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Jonas Naddebo under första Kommunfullmäktige i Stockholm efter valet 2018.
Per Ankersjö.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Per Ankersjö i partiledardebatt för stockholmspolitikerna i P4 Stockholm den 11 september 2014.
Erik Slottner 2014.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Erik Slottner (KD) i valstugan på Sergels torg i Stockholm den 6 september 2014.
Olle Burell 2.jpg
Författare/Upphovsman: Jan Ainali, Licens: CC BY-SA 4.0
Olle Burell på "För högre kunskapsresultat behövs likvärdighet, digitalisering och läromedel" i Almedalen 2016.
Torun Boucher in 2022.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Torun Boucher (V), in a red-green government after the 2022 election in Stockholm.
C. Juhlin-Dannfelt.jpg
Carl Juhlin-Dannfelt
Ewa Samuelsson.jpg
Författare/Upphovsman: Magnus Fröderberg/Collage bildbyrå, Licens: CC BY-SA 3.0
Ewa Samuelsson (KD), äldreborgarråd och gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ordförande i Micasa Fastigheter AB och Personal- och jämställdhetsutskottet i Stockholms stad
Ewerlöf.jpg
Knut G. Ewerlöf
Dennis Wedin in 2019.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
För sjätte året i rad bjuder Forum/Debatt och Parkteatern in till stockholmarnas egen debatt: Politik på Plattan!

Debatten samlar de främsta politikerna i både Stadshuset och Region Stockholm och lyfter flera av de mest brännande ämnena i lokalpolitiken. Viktor Barth-Kron, politisk kommentator på tidskriften Kvartal, håller i taktpinnen och fördelar ordet.

Här är några av ämnena som kommer att lyftas i årets debatt:

Sparkcyklar och kollektivtrafik Givetvis måste vi ta oss an årets snackis i Stockholmsdebatten: Sparkcyklarna. Är sparkcyklarna bra och nyttiga? Eller första steget mot undergången? Hjälper de eller stjälper de framkomligheten i stan?

Gängkriminalitet och skjutningar Konflikter mellan kriminella grupperingar pågår i flera av Stockholms utsatta förorter. Trots att vi bara nått slutet av sommaren, har redan fler personer skjutits ihjäl i regionen än hela förra året. Det är svårt att få människor att vittna, samtidigt som polisröster menar att överdrivna beviskrav gör att gärningsmän går fria. Hur stoppar vi våldsspiralen? Och hur ska rättsstaten återta kontrollen över de områden där många idag menar att gängen styr?

Kultur eller inte i staden Här fångar vi upp några kultursnackisar: Är den så kallade klubbdöden nära förestående? Hur mycket får det egentligen låta i en stadsmiljö? Och har biblioteken för dåliga öppettider under sommaren?

Det går även fortfarande att skicka in förslag på specifika lokala frågor som just du vill lyfta till debatt. Våra frågelådor finns på alla ställen där Parkteatern gör sina nedslag i sommar. Det går också bra att maila till forumdebatt@stadsteatern.stockholm.se eller skriva i sociala medier under hashtagen #politikpåplattan.

Deltagare: Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad Peter Wallmark (SD), gruppledare i Stockholms stad. Gabriel Kroon (SD), gruppledare i Region Stockholm. Talla Alkurdi (S), oppositionslandstingsråd hälso- och sjukvårdsfrågor. Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms Stad. Irene Svenonius (M), finansregionråd med övergripande ansvar för regionstyrelsen och dess bolag. Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd Stockholms stad Clara Lindblom (V) oppositionsborgarråd Stockholms stad Anna Sehlin (V), oppositionsregionsråd Sissela Nordling Blanco (Fi), gruppledare i Stockholms stad. Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad. Tomas Eriksson (MP), miljö- och kollektivtrafiklandstingsråd i Region Stockholm. Jan Jönsson (L), Socialborgarråd i Stockholm stad. Anna Horn (L), ledamot i regionfullmäktige Jonas Naddebo (C), kulturborgarråd i Stockholms stad

Gustav Hemming (C), tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd