Lista över Sveriges växtregioner

Sveriges växtregioner är:

  • kalfjäll, alpina regionen,
  • fjällbjörkskog, subalpina regionen,
  • fjällbarrskog, prealpina regionen
  • norra barrskogsregionen (ingår i det globala boreala barrskogsbältet, tajgan)
  • södra barrskogsregionen (boreonemorala zonen, övergångsregion mellan nemorala lövskogar och boreala barrskogar)
  • södra lövskogsregionen

Se även

Media som används på denna webbplats