Lista över Medelpads runinskrifter

Följande är en lista över Medelpads runinskrifter:

NamnTypTillkomsttidPlatsSockenKommunLägeRAÄ-nummerBild
M 1 Nolbystenen/BurestenenRunstenvikingatidNolbyNjurundaSundsvall62.291944, 17.360943 Njurunda 116:1
Burestenen.jpg
M 2RunstensfragmentvikingatidNjurunda kyrkaNjurundaSundsvall62.257153, 17.373571 Njurunda 807
M 3 BergastenenRunstenvikingatidBergaNjurundaSundsvall62.270799, 17.410775 Njurunda 173:1
M3 Berga, Bergastenen - kmb.16000300027119.jpg
(c) Riksantikvarieämbetet / Bengt A Lundberg, CC-BY
M 4RunstensfragmentvikingatidAttmarby, vid Attmars kyrkaAttmarSundsvall62.312478, 17.055022 Attmar 4:2
M4 Attmar lilla - kmb.16000300027201.jpg
(c) Riksantikvarieämbetet / Bengt A Lundberg, CC-BY
M 5RunstenvikingatidAttmarby, vid Attmars kyrkaAttmarSundsvall62.312480, 17.054833 Attmar 4:1
M5 Attmar stora - kmb.16000300027190.jpg
(c) Riksantikvarieämbetet / Bengt A Lundberg, CC-BY
M 6 MålastenenRunstenvikingatidMålstaTunaSundsvall62.314037, 17.103359 Tuna 14:1
M 7RunstensfragmentvikingatidTuna kyrkaTunaSundsvall62.327486, 17.065603 Tuna 4:1
M 8 SkölestenenRunstenvikingatidSköle, Tuna hembygdsgårdTunaSundsvall62.359714, 17.036205 Tuna 2:1
Runristning Tuna 2 Runinskrifter 8 in Medelpad 01.JPG
M 9Runsten försvunnenvikingatidSelångers kyrkogårdSelångerSundsvall62.4054, 17.2087-
M 10 SelångerstenenRunstenvikingatidSelångers kyrkoruinSelångerSundsvall62.405458, 17.208640 Selånger 86:2
Medelpads runinskrifter 10.jpg
M 11RunstenvikingatidHögomSelångerSundsvall62.400702, 17.257731 Selånger 1:2
Högomstenen 2.jpg
M 12Runsten försvunnenvikingatidSiljeSelångerSundsvall62.4225, 17.184-
M 13 OxstastenenRunstensfragmentvikingatidOxstaSelångerSundsvall62.435589, 17.161695 Selånger 17:1
M 14RunstenvikingatidBynSättnaSundsvall62.455092, 17.132695 Sättna 7:1
M 15RunstenvikingatidSköns kyrkaSkönSundsvall62.447912, 17.352459 Skön 70:1
M 16RunstensfragmentvikingatidSköns kyrkaSkönSundsvall62.447912, 17.352459 Skön 70:2
M 17Runstensfragment försvunnetvikingatidSköns kyrkaSkönSundsvall62.448, 17.3527-
M 18Runsten försvunnenvikingatidTimrå kyrkaTimråTimrå62.4761, 17.3158-

Se även

Källor

Media som används på denna webbplats

M5 Attmar stora - kmb.16000300027190.jpg
(c) Riksantikvarieämbetet / Bengt A Lundberg, CC-BY
Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.
Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.
RAÄ-nummer Attmar 4:1. Attmars kyrka i bakgrunden. Inskriften lyder: Håkan lät resa denna sten efter Skygne, sin broder, och efter Altrud, sin moder. Gud och Guds moder hjälpe deras själ.
M3 Berga, Bergastenen - kmb.16000300027119.jpg
(c) Riksantikvarieämbetet / Bengt A Lundberg, CC-BY
Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.
Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.
RAÄ-nummer Njurunda 173:1. Inskriften lyder: Altrud och Sigrev reste denna sten efter Gisking (?), sin fader, och efter Dis sin moder.
Burestenen.jpg
Författare/Upphovsman: sv:Användare:Kabam, Licens: CC BY-SA 3.0
Burestenen i riksintresset Kvissle-Nolby-Prästbolet. Fotografi av Kabam med en Konica Pop.
M 16 Runsten vid Sköns kyrka.jpg
(c) Henrik Sendelbach, CC BY-SA 3.0
Runsten vid Sköns kyrka (M 16), Sundsvall, Sverige
Runristning Tuna 2 Runinskrifter 8 in Medelpad 01.JPG
Författare/Upphovsman: Hans Lindqvist, Licens: CC BY-SA 4.0
Runestone 8 of Medelpad or "Skölestenen" at Torkarlsvägen in Matfors, Sundsvall Municipality
M 2 Runstensfragment vid Njurunda kyrka.jpg
(c) Henrik Sendelbach, CC BY-SA 3.0
Fragment av runsten vid kyrkogårdsmuren ett par meter till vänster om ingången till Njurunda kyrkas kyrkogård (M 2), Sundsvall, Sverige
M 15 Runsten vid Sköns kyrka.jpg
(c) Henrik Sendelbach, CC BY-SA 3.0
Runsten vid Sköns kyrka (M 15), Sundsvall, Sverige
Högomstenen 2.jpg
Författare/Upphovsman: Freddan183, Licens: CC BY-SA 3.0
Högomstenen (M 11) i mulet ljus
Medelpads runinskrifter 10.jpg
Författare/Upphovsman: Skarpskalle, Licens: CC BY-SA 3.0
Runstenen vid Selångers kyrkoruin i Medelpad
M4 Attmar lilla - kmb.16000300027201.jpg
(c) Riksantikvarieämbetet / Bengt A Lundberg, CC-BY
Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.
Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.
RAÄ-nummer Attmar 4:2. Attmars kyrka i bakgrunden. Den skadade runstenens inskrift omtalar en man som dött österut.