Lille jätten

Lille jätten är en uppslagsbok från 1940-talet med den fullständiga titeln Lille Jätten. Uppslagsbok för skolungdom. Repetitionskurs för vuxna. Vägledning för studiecirklar. Boken kom ut i två upplagor, den första 1944 och den andra 1947, båda på Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm, under Karl-Erik Näsmarks ledning.

Boken är en nästan 1 600 sidor tjock uppslagsbok systematiskt sorterad efter olika ämnesområden. Allt från astronomi, fysik, matematik och filosofi till historia, nationalekonomi, samhällslära, sport och friluftsliv täcks in. Syftet med boken var att i koncentrerad form samla hela den kunskapsmängd som lärdes ut i den dåtida skolan, samt även fylla ut med sådant som ansågs borde höra till allmänbildningen.

Uppslagsboken hämtade i sitt upplägg inspiration från den finska motsvarigheten Pikku Jättiläinen.

Nya tidens sju underverk

I upplagan från 1947[1] presenterades följande lista på "Nya tidens sju underverk":

  1. Radion
  2. Panamakanalen
  3. Luftskeppet
  4. Flygmaskinen
  5. Radium
  6. Kinematografen
  7. Jättefartygen

Se även

Referenser

  1. ^ Lille jätten, red. K.-E. Näsmark, Bokförlaget Natur & Kultur, 2:a upplagan, Stockholm 1947, s. 199

Media som används på denna webbplats

Bokrygg för uggleupplagan.jpg
Bilden kommer förmodligen från Projekt Runeberg, [1]