Laurentia (kontinent)

Laurussia fr.svg

Laurentia var en paleokontinent och utgör en stor del av den kontinent som idag kallas för Nordamerika.

Se även

Media som används på denna webbplats

Laurussia fr.svg
Författare/Upphovsman: Ingen maskinläsbar skapare angavs. Teper~commonswiki antaget (baserat på upphovsrättsanspråk)., Licens: CC BY-SA 3.0
Carte du paléocontinent Laurussia (Dévonien).