Latrin

Latrin kan antingen avse blandningen av urin och exkrementer (fekalier) från människor, det vill säga mänsklig avföring, eller fungera som samlingsnamn på tekniska system för att ta hand om mänsklig avföring. Ordet härstammar från latinets lavatrina, som betyder badrum och som i sin tur härleds från lavare som betyder att "tvätta".[1]

Typer av latrin

Noter

Media som används på denna webbplats

Latrinman Stockholm 1900.jpg
En latrinman i Stockholm på 1900-talets början.
DKoehl latrinkarl ljustero 2014.JPG
Författare/Upphovsman: Dan Koehl, Licens: CC BY 3.0
Latrinkärl, Ljusterö
Latrine 17thCentury.jpg
Women collecting latrine. Stockholm. 17th Century