Lappland

Lappland kan avse

  • Lappland, Sverige – ett landskap i Sverige bildat 1766 (delades i en svensk och en finsk del 1809)
  • Lappland, Finland – ett landskap i Finland bildat i samband med en ny kommunalrättslig indelning i 2010 års länsreform
  • Lappland (historiskt landskap) – ett historiskt landskap i Finland (den finska delen vid ovannämnda delning 1809)
  • Lapplands län – ett historiskt län i Finland från 1938 till utgången av år 2009
  • Lappmarken – en sedan medeltiden förekommande benämning på delar av norra Skandinavien och Finland
  • Lappland – ett område som omfattar samernas historiska bosättningsområden, se Sameland
  • Lapplands naturreservat – ett naturreservat i Västmanlands län
  • Lappland (bok) – en bok av Johannes Schefferus

Se även


Media som används på denna webbplats

Disambig grey.svg
Logo for disambiguation pages.