Lantmäteri

Officer vid USA:s flotta använder avvägningsinstrument.

Lantmäteri kallas geometrisk uppmätning, kartläggning, och till exempel topografisk beskrivning av mark; skapande av kartor. Används för stadsplanering, utmärkning av ledningsnät, fastighetsbildning m.m. I Sverige styrs verksamheten centralt av Lantmäteriet sedan 1974, med regionala och kommunala myndigheter och kontor. Lantmäteriet uppstod i Främre Orienten för bland annat konstbevattning, och spred sig till Europa genom Romerska riket som var känt för sin stadsplanering, sina akvedukter, vägbyggnader, och fälttåg.

Utbildning i Sverige

Ingenjörsutbildningar

Program

Teknolog | Teknisk högskola | Sveriges Ingenjörer

Den Kungliga Lantmäteriutbildningen inrättades 1628, då generalmatematicus Anders Bure fick i uppdrag av Gustav II Adolf att utbilda nya lantmätare. Anders Bure blev då underställd kammarkollegiet. Egendomligt nog är ingenting känt om Bures egna studier. Men hans senare verksamhet och insatser röjer en gedigen utbildning, och han måste sålunda otvivelaktigt ha studerat vid något universitet, antingen i Sverige eller mer troligt i utlandet.

Numer är lantmäteri ett av de ämnesområden inom vilka man i Sverige kan ta civilingenjörsexamen. Utbildning till civilingenjör i lantmäteri sker på KTH, och LTH. Högskoleingenjörs- och kandidatutbildningar i lantmäteri finns på Högskolan i Gävle och Högskolan Väst. Civilingenjörsutbildning inom lantmäteriteknik finns på Högskolan i Gävle.

Se även

Externa länkar


Media som används på denna webbplats

Us land survey officer.jpg
Petty Officer 3rd Class Alexander Sanchezaguirre, an engineering aide with Naval Mobile Construction Battalion 5, takes a land survey of an AH1 and CH-53 helicopter staging area for future operations in the Central Command area of operations. NMCB 5 is constructing a 500-person tent camp for future operations within the Central Command area. NMCB 5 based out of Port Hueneme, California, is currently forward deployed in support of Operation Enduring Freedom. U.S. Navy photo by Photographers Mate 1st Class Brien Aho, January 2003