Landskap i Sverige

Sveriges 25 landskap. Blå toner: landskap i Götaland, gula toner: landskap i Svealand, beige toner: landskap i Norrland.
En grovindelning av Sveriges landskap år 1560.

Landskap i Sverige är, i likhet med landskap i många andra länder, avgränsade landsregioner, en kvarleva av en äldre indelning av landet. Det finns 25 landskap i Sverige grupperade i tre landsdelar: Götaland, Svealand och Norrland.

Landskapen ersattes som grundläggande förvaltningsenheter av Sveriges län genom regeringsformen 1634, men har fortsatt vara en använd indelning, vilket uttrycks i officiella landskapsvapen och i kungahusets hertigtitlar. Landskapen innebär ofta också olika kulturella identifikationer och särarter på historisk grund.

Historik

Sveriges indelning baserades under tidig medeltid i Sverige främst på lagsagor för rättskipning. Lagsagorna hade också före 1350-talet olika (landskaps)lagar och lagmannen, ledaren för lagsagan, hade ofta en roll som talesman för landet (landskapet). Lagsagorna levde relativt oförändrade under medeltiden och oberoende av vem som regerade riket. Under 1500-talet fick landskapen en fastare form utifrån lagsagornas områden, även om situationen i norr och i nuvarande Finland fortfarande var oklar. Efter införlivande av land från Danmark och Norge i mitten av 1600-talet fick dagens landskap sin nuvarande utformning, bortsett från allra nordligaste Sverige, där Norrbottens län bildades först 1810, och där motsvarande landskap som då fick sin omfattning fått en svag förankring.

Parallellt med lagsagor/landskap fanns från 1300-talet slottslän och fögderier för skatteuppbörd. Dessa fögderier och slottslän hade länge varierande omfattning, men fick med regeringsformen 1634 fastare former och övertog flera uppgifter som tidigare hanterats i varje lagsaga/landskap.

Nutid

Landskapen saknar sedan länsreformen 1634 administrativ betydelse. De har dock fortfarande officiell ställning. Landskapen har officiellt fastställda vapen. Deras nuvarande utformning fastställdes av Kungl. Maj:t från 1884 (Västergötland) till 1972 (Östergötland) och registrerades hos Patent- och registreringsverket 1974.[1] Norrbottens fastställdes av länsstyrelsen i Norrbottens län 1995.[2]

Den officiella ställningen kommer också till uttryck i att många medlemmar av kungahuset har titeln hertig eller hertiginna av olika landskap.[3] Denna tradition går tillbaka till vasatiden, då Sveriges landskap tilldelades vapen och gavs rang som antingen hertigdömen eller grevskap. Denna indelning bestod fram till den 18 januari 1884, då samtliga Sveriges landskap fick tillåtelse att använda hertigkrona över sina vapensköldar.

Landskapen används också fortfarande flitigt i kulturella och historiska sammanhang. Många människor känner en betydligt större samhörighet med landskapet än med länet de bor i. Det är landskap snarare än län som svenskar brukar ange som sin hembygd, med undantag för Västerbottens län och Norrbottens län samt Stockholm och Göteborg, där landskapsidentifikationen är svag.

Det finns även många exempel på att invånarna i ett landskap använder sig av just landskapet för att stärka sin egen kulturella identitet. Inom turistnäringen används ofta landskapen i marknadsföringssyfte. De flesta idrottsförbund och regionala hembygdsförbund i Sverige är indelade efter landskap, även om länsindelning också förekommer. Svenska runstenar och föremål i Statens historiska museums samlingar grupperas efter landskap.

Stockholm, Göteborg och norra Norrland

I vissa delar av landet, bland annat området runt Stockholm och i norra Norrland är länen viktigare än landskapen som identitetsmarkörer. Likaså karaktäriseras regionen runt Göteborg tydligare av närheten till den stora centralorten än av de tre landskap (Bohuslän, Västergötland och Halland) som möts där. En kirunabo definierar sig oftare som norrbottning än som lapplänning. År 1810 delades Västerbottens län och Norrbottens län bildades. Landskapsindelningen var då sedan länge föråldrad och landskapsgränserna betraktas sedan 1634 av Lantmäteriet som i princip oföränderliga. Därför ingår Lapplands och Västerbottens landskapsvapen fortfarande i Norrbottens läns vapen.

Den del av Norrbottens län som inte ligger i Lappland har dock kommit att uppfattas som ett eget landskap och 1995 godkände statsheraldikern Norrbottens landskapsvapen.[2] Eftersom landavträdelserna till Ryssland enligt freden i Fredrikshamn år 1809 inte följde landskapsgränserna har en del av det tidigare större landskapet Västerbotten kommit att hamna i dagens Finland öster om nuvarande Norrbotten (se Västerbotten, Finland).

Sveriges landskap

LandskapHertig/hertiginnaLandsdelLänTitulär (före 1884)Area
(km²)
Folk-
mängd[4]
Befolknings-
täthet
Blekinge BlekingePrinsessan AdrienneGötalandBlekinge länGrevskap2 941158 93753,9
Bohuslän BohuslänGötalandVästra Götalands länHertigdöme4 473312 05766,9
Dalarna DalarnaPrins GabrielSvealandDalarnas, Gävleborgs,
Jämtlands och Värmlands län
Hertigdöme29 086288 0179,7
Dalsland DalslandGötalandVästra Götalands och Värmlands länGrevskap3 70849 65513,5
Gotland GotlandPrinsessan LeonoreGötalandGotlands länGrevskap3 14061 00118,5
Gästrikland GästriklandPrinsessan MadeleineNorrland (före 1634 Svealand)Gävleborgs och Uppsala länGrevskap4 181157 37636,8
Halland HallandPrins JulianGötalandHallands, Västra Götalands och
Skåne län
Hertigdöme4 786347 67568,3
Hälsingland HälsinglandPrinsessan MadeleineNorrlandGävleborgs och Jämtlands länHertigdöme14 264131 8219,2
Härjedalen HärjedalenNorrlandJämtlands och Dalarnas länGrevskap11 9549 6800,8
Jämtland JämtlandKung Carl XVI GustafNorrlandJämtlands, Västernorrlands och
Västerbottens län
Grevskap34 009118 9643,4
Lappland, Sverige LapplandNorrlandVästerbottens, Norrbottens och
Jämtlands län
Grevskap109 70288 9510,8
Medelpad MedelpadNorrlandVästernorrlands länGrevskap7 058126 53917,8
Norrbotten NorrbottenNorrlandNorrbottens län-26 671196 0597,3
Närke NärkeSvealandÖrebro, Östergötlands och
Västmanlands län
Grevskap4 126221 13150,5
Skåne SkånePrins OscarGötalandSkåne länHertigdöme11 0271 399 454119,9
Småland SmålandGötalandJönköpings, Kalmar, Kronobergs,
Hallands och Östergötlands län
Hertigdöme29 330779 98025,7
Södermanland SödermanlandPrins AlexanderSvealandSödermanlands, Stockholms,
Östergötlands och Västmanlands län
Hertigdöme8 3881 393 772157,4
Uppland UpplandSvealandUppsala, Stockholms och
Västmanlands län
Hertigdöme12 6761 723 765126,4
Värmland VärmlandPrins Carl Philip, Prinsessan SofiaSvealand (före 1815 Götaland)Värmlands, Örebro och
Västra Götalands län
Grevskap18 204322 01017,5
Västerbotten VästerbottenNorrlandVästerbottens länGrevskap15 093229 75114,6
Västergötland VästergötlandKronprinsessan Victoria, Prins DanielGötalandVästra Götalands, Jönköpings,
Hallands och Örebro län
Hertigdöme16 6761 390 80279,6
Västmanland VästmanlandSvealandVästmanlands, Dalarnas och
Örebro län
Hertigdöme8 363319 47337,0
Ångermanland ÅngermanlandPrins NicolasNorrlandVästernorrlands, Jämtlands och
Västerbottens län
Grevskap19 800129 8606,7
Öland ÖlandGötalandKalmar länGrevskap1 34226 61719,3
Östergötland ÖstergötlandPrinsessan EstelleGötalandÖstergötlands länHertigdöme9 979467 71645,1
Hela landet410 97710 545 31024,7

Vatten är ej medräknat i arean.

Se även

Källor

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Upplands vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Great coat of arms of Sweden.svg
Stora riksvapnet

Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen (riksdagen.se)

1 § Sverige har två riksvapen, stora riksvapnet, som också är statschefens personliga vapen, och lilla riksvapnet. Riksvapnen används som symboler för den svenska staten.
Stora riksvapnet bör endast när det finns särskilda skäl användas av andra än statschefen, riksdagen, regeringen, departementen, utrikesrepresentationen och försvarsmakten.
Statschefen kan ge andra medlemmar av det kungliga huset tillåtelse att som personligt vapen bruka stora riksvapnet med de ändringar och tillägg som statschefen bestämmer.

2 § Stora riksvapnet utgörs av en blå huvudsköld, kvadrerad genom ett kors av guld med utböjda armar, samt en hjärtsköld som innehåller det kungliga husets dynastivapen.

Huvudsköldens första och fjärde fält innehåller tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Huvudsköldens andra och tredje fält innehåller tre ginbalksvis gående strömmar av silver, överlagda med ett upprest, med öppen krona krönt lejon av guld med röd tunga samt röda tänder och klor.
Hjärtskölden är kluven. Första fältet innehåller Vasaättens vapen: ett i blått, silver och rött styckat fält, belagt med en vase av guld. Andra fältet innehåller ätten Bernadottes vapen: i blått fält en ur vatten uppskjutande bro med tre valv och två krenelerade torn, allt av silver, däröver en örn av guld med vänstervänt huvud och sänkta vingar gripande om en åskvigg av guld samt överst Karlavagnens stjärnbild av guld.
Huvudskölden är krönt med en kunglig krona och omges av Serafimer ordens insignier.
Sköldhållare är två tillbakaseende, med kunglig krona krönta lejon med kluvna svansar samt röda tungor, tänder och klor. Lejonen står på ett postament av guld.
Det hela omges av en med kunglig krona krönt hermelinsfodrad vapenmantel av purpur med frans av guld och uppknuten med tofsprydda snören av guld.
Stora riksvapnet får brukas även utan ordensinsignier, sköldhållare, postament eller vapenmantel.

3 § Lilla riksvapnet består av en med kunglig krona krönt blå sköld med tre öppna kronor av guld, ordnade två över en.

Skölden får omges av Serafimerordens insignier.
Såsom lilla riksvapnet skall också anses tre öppna kronor av guld, ordnade två över en, utan sköld och kunglig krona.
Myndigheter som använder lilla riksvapnet får till vapnet foga emblem som symboliserar deras verksamhet. Innan ett vapen med sådant tillägg tas i bruk, bör yttrande inhämtas från statens heraldiska nämnd.
Skåne landskapsvapen.svg
Författare/Upphovsman: Havsjö, based on image by Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Västerbottens vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Sverigekarta-Landskap Text.svg
Författare/Upphovsman: Koyos, Licens: CC BY-SA 3.0
Sveriges landskap med landsnamnen
Östergötland vapen .svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Jämtlands vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Västmanlands vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Hallands vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Lapplands vapen .svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Närkes vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Ölands vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Norrbottens vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Värmlands vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Dalarnas vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Bohusläns vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Gotlands vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Hälsinglands vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Södermanlands vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Ångermanlands vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Blekinges vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Härjedalens vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Västergötlands vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Gästrikland vapen .svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Dalslands vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Smålands vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Medelpads vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Sveriges landskap 1560.png
Författare/Upphovsman: Mrkommun, Licens: CC BY-SA 3.0
sveriges landskap 1560