Lokal arbetsmarknadsregion

Sveriges indelning i LA-regioner sedan 2010.[1]

Lokal arbetsmarknadsregion, LA-region, är en indelning av Sverige i lokala arbetsmarknadsregioner som funnits som statistiskt begrepp sedan 1990. Revidering görs vart femte år.

Regionförstoring innebär att LA-regioner växer samman när arbetspendlingen mellan kommuner som tidigare ingått i olika LA-regioner överstiger en viss nivå. Till följd av regionförstoringen har antalet LA-regioner minskat från 187 år 1970 till 82 år 2005.

Enligt SCB:s statistiska kriterier ställs två krav för att en kommun ska bilda centrum i en LA-region:

  • Andelen av de förvärvsarbetande som arbetspendlar till andra kommuner får inte överstiga 20 procent.
  • Andelen utpendlare till någon annan enskild kommun får inte överstiga 7,5 procent.

Om dessa två villkor är uppfyllda anses kommunen vara självförsörjande med arbetstillfällen och får utgöra centrum i en LA-region.

Övriga kommuner förs till den kommun mot vilken den största utpendlingen är riktad. För att inte LA-regionerna ska bli orimligt stora tillåts maximalt två länkar mellan den enskilda kommunen och den kommun som bildar centrum i LA-regionen.

Detta är grundprincipen bakom indelningen. Därutöver finns det ytterligare regler som utnyttjas mer sällan.

Se även

Källor

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Sweden LA-Region, coloured.svg
(c) Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5
En färglagd karta över Sveriges "LA-region/Lokal arbetsmarknadsregion". Använd originalet (se källa) för derivat/härledda verk.