Långholmens koloniträdgårdar

Koloniträdgården i marssnö 2010

Långholmens koloniträdgårdar är ett område med odlingslotter och koloniträdgårdar på ön Långholmen i Stockholms innerstad. Området ligger på västra delen av Långholmen, mellan Karlshälls gårds "Grindstugan" och det forna Långholmens centralfängelse.

Koloniträdgården och Sjötullen

Långholmens koloniträdgårdar har sin historiska början i ett odlingsland som anlades 1834 intill Knapersta av en kommendant Georgii[1] vid fängelset och året därpå fick fler anställda möjlighet att odla i egna täppor. Från 1876 arrenderade fångvårdstyrelsen ytterligare mark mellan Knapersta och vägen upp mot Karlshälls gård. Trädgårdslotterna uppläts till fängelses befattningshavare i turordning efter tjänsteår. Området söder om Karlshälls Grindstugan hyrdes av vaktpersonalens fackförening och uppläts till medlemmar, likaså integrerades Sjötullens trädgård i koloniområdet.

När fängelseverksamheten avvecklades 1975 fortsatte många fängelseanställda att bruka sina täppor. År 1983 bildades en formell koloniförening, Långholmens koloniträdgårdar. Idag (2009) förfogar Långholmens koloniträdgårdar över 66 lotter fördelade på fyra trädgårdar: Sjötullen, Gråbo, Grindstugan och Knapersta.

Källor

  1. ^ Kleberg (1990), sida 116

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Söderbrunn 2010c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Koloniföreningen Söderbrunn på Norra Djurgården, Stockholm
Langholmsbron 2010b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Långholmsbron i Stockholm
Långholmens Koloniträdgårdar 2010a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Långholmens koloniträdgårdar på Långholmen, Stockholm
Långholmen koloni 2010x.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Långholmens koloniträdgårdar