Länsväg 277

277
Länsväg 277 på Lidingöbron riktning mot Stockholm, 2021.

Länsväg 277 börjar vid Norrtull i Stockholm, passerar Norra länken och slutar vid Gåshaga i Lidingö kommun.

Beskrivning

Länsväg 277 vid Trafikplats Herserud.
Södra Kungsvägen, cirkulationsplatsen vid Lejonvägen.
Gåshagaleden sydväst om Käppala.
Gåshagaleden i Gåshaga.

Vägen delar sträckning med E20 genom Norra länken från trafikplats Norrtull till trafikplats Värtan.[1] Där fortsätter E20 till Frihamnen, varifrån färjor till Tallinn och Finland går.

Länsväg 277 passerar över Lidingöbron, och går på bron och vidare på Lidingön i stort sett parallellt med Lidingöbanan. Efter Lidingöbron heter vägen Södra Kungsvägen fram till Högberga och därefter Gåshagaleden fram till Gåshaga. Den är först motorväg för att sedan bli fyrfilig med mitträcke med en trafikplats vid korsningen Stockholmsvägen, sedan vanlig landsväg med korsningar och cirkulationsplatser i plan med eller utan trafikljus.

Historia

Innan Norra länken öppnades gick länsvägen gemensam med E20 Till Tegeluddsvägen. Via Valhallavägen från Roslagstull till Stadion, därefter på Lidingövägen. Sedan Lidingöbron.

Planer

För sträckan Aga-Högberga fanns det planer på att bygga en ny sträckning för att underlätta för trafiken som idag blir stående i köer på grund av korsningen med Lidingöbanan vid Skärsätra och en väg som slingrar sig fram genom villaområden. Kommunstyrelsen har föreslagit en tunnel, men efter kommunalvalet 2010 har planerna skrinlagts.

Det har funnits förslag på en tunnel till Nacka. Ett av alternativen för Österleden är en sådan, men det är inte huvudalternativet.

Trafikplatser

NrNamnSkyltning
Motorväg Motorväg Norrtull-Trafikplats Värtan(Går gemensam med E20)
Norra Länken3,6 km
Trafikplats NorrtullNorrtull
Trafikplats FrescatiE18 Norrtälje
Trafikplats VärtanHjorthagen
Trafikplats VärtanE20 Färja Frihamnen Tallinn
Huvudled Landsväg Från Trafikplats Värtan
Trafikplats RopstenFärja Värtahamnen
   Nya Lidingöbron997 m
Trafikplats TorsvikElfvik, Bosön
Trafikplats HerserudLidingö centrum, Hersby
Centrum
Gångsätra, Larsberg
 Lidingöbanan
 Lidingöbanan
Killinge, Käppala

Se även

Referenser

Noter

  1. ^ Länsstyrelsen i Stockholms läns sammanställning över vägar och vissa lokala trafikföreskrifter inom Stockholms län

Media som används på denna webbplats

Vänster - grön.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
E - grön.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
2 - grön.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
0 - grön.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Höger - grön.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Coat of arms of Sweden.svg
Författare/Upphovsman: Sodacan, Licens: CC BY-SA 4.0
Lilla riksvapnet

Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen (riksdagen.se)

1 § Sverige har två riksvapen, stora riksvapnet, som också är statschefens personliga vapen, och lilla riksvapnet. Riksvapnen används som symboler för den svenska staten.
Stora riksvapnet bör endast när det finns särskilda skäl användas av andra än statschefen, riksdagen, regeringen, departementen, utrikesrepresentationen och försvarsmakten.
Statschefen kan ge andra medlemmar av det kungliga huset tillåtelse att som personligt vapen bruka stora riksvapnet med de ändringar och tillägg som statschefen bestämmer.

2 § Stora riksvapnet utgörs av en blå huvudsköld, kvadrerad genom ett kors av guld med utböjda armar, samt en hjärtsköld som innehåller det kungliga husets dynastivapen.

Huvudsköldens första och fjärde fält innehåller tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Huvudsköldens andra och tredje fält innehåller tre ginbalksvis gående strömmar av silver, överlagda med ett upprest, med öppen krona krönt lejon av guld med röd tunga samt röda tänder och klor.
Hjärtskölden är kluven. Första fältet innehåller Vasaättens vapen: ett i blått, silver och rött styckat fält, belagt med en vase av guld. Andra fältet innehåller ätten Bernadottes vapen: i blått fält en ur vatten uppskjutande bro med tre valv och två krenelerade torn, allt av silver, däröver en örn av guld med vänstervänt huvud och sänkta vingar gripande om en åskvigg av guld samt överst Karlavagnens stjärnbild av guld.
Huvudskölden är krönt med en kunglig krona och omges av Serafimer ordens insignier.
Sköldhållare är två tillbakaseende, med kunglig krona krönta lejon med kluvna svansar samt röda tungor, tänder och klor. Lejonen står på ett postament av guld.
Det hela omges av en med kunglig krona krönt hermelinsfodrad vapenmantel av purpur med frans av guld och uppknuten med tofsprydda snören av guld.
Stora riksvapnet får brukas även utan ordensinsignier, sköldhållare, postament eller vapenmantel.

3 § Lilla riksvapnet består av en med kunglig krona krönt blå sköld med tre öppna kronor av guld, ordnade två över en.

Skölden får omges av Serafimerordens insignier.
Såsom lilla riksvapnet skall också anses tre öppna kronor av guld, ordnade två över en, utan sköld och kunglig krona.
Myndigheter som använder lilla riksvapnet får till vapnet foga emblem som symboliserar deras verksamhet. Innan ett vapen med sådant tillägg tas i bruk, bör yttrande inhämtas från statens heraldiska nämnd.
Stockholm sydväst 1898.jpg
Stockholm från sydvöst. Den vita linjen är Södertäljevägen. Det ljusa område i föregrunden är utdikningen av Västertorp. Ballongfoto av Oscar Halldin 1898.
Nya och gamla Lidingöbron maj 2021d.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
På Lidingöbron mot Stockholm
8 - grön.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Vänster - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Sweden road sign E1.svg
Svensk vägskylt för: Upplysningsmärken - Motorväg / Autostrada
Södra Kungsvägen, Lidingö 2021.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Södra Kungsvägen, Lidingö, cirkulationsplatsen vid Lejonvägen
Swedish road sign 1 5 2 55.svg
Svensk vägskylt för: Upplysningsmärken - Märken för vissa ändamål, färja
Sweden road sign A35.svg
Varning för järnvägskorsning med bommar. (Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg där det finns bommar.)
7 - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Höger - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Gåshagaleden, sept 2021b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Gåshagaleden i Lidingö, vid rondellen Värdhusvägen
2 - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
1 - grön.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
AB-Tunnel.svg
(Motorway) tunnel Icon. Drawing similar to Swiss road signs.
Lidingö infartsled 01.JPG
Författare/Upphovsman: Lidingo, Licens: CC BY-SA 3.0
In- och utfartsleden på Lidingö vid Torsvik i anslutning till nya Lidingöbron. Vy in mot Lidingö.
Gåshagaleden, sept 2021c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Gåshagaleden i Lidingö, sydväst om hållplats Käppala
Sweden road sign A30.svg
Svensk vägskylt för: Varningsmärken - Cirkulationsplats