Länsväg 271

271

Länsväg 271 är en 11 km lång länsväg i Stockholms län.

Korsning Magelungsvägen / Fagersjövägen, Farsta

Den går mellan trafikplats VästertorpE4/E20 och trafikplats TrångsundRiksväg 73. Den följer Älvsjövägen mellan trafikplats Västertorp och Johan Skyttes väg, sedan Magelungsvägen resten av sträckan. Vägen går nästan hela sträckan i Stockholms kommun, dock är trafikplats Trångsund i Huddinge kommun. Vägen utgör en viktig tvärlänk i södra Stockholms kommun då den binder ihop östra och västra Söderort.

Vägstandard

Vägstandarden längsmed länsväg 271 är varierande. Vid dess början utgör länsväg 271 genom Älvsjövägen en bred lokalgata och huvudled. Vid Älvsjö centrum övergår vägen i Magelungsvägen. Här korsar Västra stambanan och Nynäsbanan länsväg 271 på en bred viadukt. Sedan fortsätter länsväg 271, Magelungsvägen som en bred fyrfältsväg på en lång viadukt i utkanten av Stockholmsmässans område, över bland annat länsväg 226 (Huddingevägen). Skyltad hastighet är där 70 km/h. Fyrfältsvägen fortsätter parallellt med Nynäsbanan i Magelungsåns dalgång mellan Hagsätra, Örby och Högdalen. Vid Rågsved korsar tunnelbanans Gröna Linje tillsammans med Rågsvedsvägen, Magelungsvägen på en viadukt. Direkt öster om tunnelbanan ligger Högdalens skatepark.

Vid Högdalens industriområde övergår länsväg 271 återigen till landsväg med lokalgatsprägel och den skyltade hastigheten är återigen 50 km/h. Nynäsbanan korsas på en viadukt i närheten av Högdalstoppen och vägen fortsätter sedan in i Fagersjös norra utkanter, nu åter med 70 km/h som skyltad hastighet. Mellan Fagersjö och Farsta utgörs länsväg 271 av en vanlig landsväg, fortfarande parallellt med Nynäsbanan. Vid Farsta IP är hastigheten återigen 50 km/h och vägen är lokalgata. Länsväg 271 fortsätter rakt österut igenom "Farstarondellen" ned mot Farsta strand. Ågesta Broväg och Larsbodavägen korsas och Farsta strand tar vid. Tunnelbanans Gröna linje mot Farsta strand korsas på en viadukt. Vägen blir nu återigen en bred fyrfältsväg med separerade körbanor och 70 km/h som skyltad hastighet. Kommungränsen till Huddinge kommun korsas och strax därefter korsas Riksväg 73 (Nynäsvägen) vid trafikplats Trångsund. Länsväg 271 upphör sedan i Trångsund, fortfarande parallellt med Nynäsbanan. Vägen fortsätter sedan mot Haninge som en del av gamla Nynäsvägen.

Trafikplatser och anslutningar

Magelungsvägen, länsväg 271 vid Högdalen april 2007.
NrNamnSkyltning
AB-AS-grün.svg153Trafikplats Västertorp AB-Kreuz-blau.svgE4/E20, Fruängen, Västertorp
Sweden road sign A22.svg KontrollvägenVästberga
Sweden road sign A22.svg JuvelerarvägenHökmossen, Telefonplan
Sweden road sign A30.svgGötalandsvägenÄlvsjö, Långsjö
Sweden road sign A22.svg Gamla ÄlvsjörondellenÄlvsjö station
AB-AZ-blau.svg Trafikplats MässkoppletStockholmsmässan
AB-AZ-blau.svg Trafikplats ÄlvsjöLänsväg 226 (Huddingevägen), Örby
Sweden road sign A22.svg RågsvedsvägenRågsved, Högdalen
Sweden road sign A22.svg TrollesundsvägenHögdalens industriområde
Sweden road sign A22.svg HavsörnsvägenFagersjö
Sweden road sign A22.svg NykroppagatanFarsta
Sweden road sign A30.svgFarstarondellenFarsta Centrum
Sweden road sign A22.svg Ågesta BrovägHuddinge, Larsboda
Sweden road sign A22.svg UllerudsbackenFarsta strand
Sweden road sign A22.svg MårbackagatanLarsboda industriområde
Sweden road sign A22.svg PerstorpsvägenSköndal
Sweden road sign A30.svgTrångsundsrondellen. Länsväg 271 upphör.Gamla Nynäsvägen

Media som används på denna webbplats

Sweden road sign A22.svg
Varning för flerfärgssignal. (Märket anger en plats där trafiken regleras med flerfärgssignal med tre ljusöppningar. Inom tättbebyggt område är märket uppsatt endast om det finns särskilda skäl för det.)
Vänster - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Stockholm sydväst 1898.jpg
Stockholm från sydvöst. Den vita linjen är Södertäljevägen. Det ljusa område i föregrunden är utdikningen av Västertorp. Ballongfoto av Oscar Halldin 1898.
AB-Kreuz-blau.svg
Motorway Junction Icon (blue).
7 - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Höger - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Nynäsbanan Fagersjö 2011.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Nynäsbanan vid Fagersjövägen/Magelungsvägen
2 - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Sweden road sign A30.svg
Svensk vägskylt för: Varningsmärken - Cirkulationsplats
1 - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Magelungsvagen.jpg
Författare/Upphovsman: Puggen, Licens: CC BY-SA 3.0
Road 271 in Stockholm, Magelungsroad april 2007