Länsväg 267

267
Länsväg
Länsväg 267

Länsväg 267 där den slutar i Rotebro.
Basfakta
LandSverige
KlassificeringLänsväg
Längd7 km
BeläggningAsfalt
Antal filer2+2
Geografiska fakta
Börjar iRotebro
Slutar iStäket
Sträckning

Länsväg 267 går i Stockholms län mellan Stäket i Järfälla kommun och Rotebro i Sollentuna kommun och är 7 kilometer lång. Vägen är en viktig förbindelse mellan E4 och E18 (till exempel som förbindelse mellan Enköping och Arlanda), vilket innebär att det kan vara mycket trafik i rusningstid. Länsväg 267 går under två benämningar. Rotebroleden samt Stäketleden. De två olika namnen beror på vilken riktning som åsyftas. I riktning mot E18 kallas den för Stäketleden. I riktning mot E4 för Rotebroleden.

Vägen är mötesseparerad och har två körfält i varje riktning. Trafikverket genomförde en breddning av vägen under åren 2016–2019 från tidigare ett körfält i vardera riktning till två körfält i vardera riktning i form av en fyrfältsväg med planskilda korsningar. Breddningen och utbyggnaden till fyrfältsväg blev färdig hösten 2019.[1] Skyltad hastighet är 80 km/h.

Trafikplatser och anslutningar

NrNamnSkyltning
152Trafikplats Stäket Stäket, Enköping, Oslo Kallhäll, Stockholm E18
AllmänningenJoahannesfred, Adolfsberg
KlubbackenUpplands Väsby, Kappetorp industriområde
ÖverbyÖverby, Boda
174Trafikplats Rotebro Rotebro, Sundsvall, Arlanda, Stockholm E4
Trafikplats Klubbacken

Källor

Media som används på denna webbplats

Coat of arms of Sweden.svg
Författare/Upphovsman: Sodacan, Licens: CC BY-SA 4.0
Lilla riksvapnet

Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen (riksdagen.se)

1 § Sverige har två riksvapen, stora riksvapnet, som också är statschefens personliga vapen, och lilla riksvapnet. Riksvapnen används som symboler för den svenska staten.
Stora riksvapnet bör endast när det finns särskilda skäl användas av andra än statschefen, riksdagen, regeringen, departementen, utrikesrepresentationen och försvarsmakten.
Statschefen kan ge andra medlemmar av det kungliga huset tillåtelse att som personligt vapen bruka stora riksvapnet med de ändringar och tillägg som statschefen bestämmer.

2 § Stora riksvapnet utgörs av en blå huvudsköld, kvadrerad genom ett kors av guld med utböjda armar, samt en hjärtsköld som innehåller det kungliga husets dynastivapen.

Huvudsköldens första och fjärde fält innehåller tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Huvudsköldens andra och tredje fält innehåller tre ginbalksvis gående strömmar av silver, överlagda med ett upprest, med öppen krona krönt lejon av guld med röd tunga samt röda tänder och klor.
Hjärtskölden är kluven. Första fältet innehåller Vasaättens vapen: ett i blått, silver och rött styckat fält, belagt med en vase av guld. Andra fältet innehåller ätten Bernadottes vapen: i blått fält en ur vatten uppskjutande bro med tre valv och två krenelerade torn, allt av silver, däröver en örn av guld med vänstervänt huvud och sänkta vingar gripande om en åskvigg av guld samt överst Karlavagnens stjärnbild av guld.
Huvudskölden är krönt med en kunglig krona och omges av Serafimer ordens insignier.
Sköldhållare är två tillbakaseende, med kunglig krona krönta lejon med kluvna svansar samt röda tungor, tänder och klor. Lejonen står på ett postament av guld.
Det hela omges av en med kunglig krona krönt hermelinsfodrad vapenmantel av purpur med frans av guld och uppknuten med tofsprydda snören av guld.
Stora riksvapnet får brukas även utan ordensinsignier, sköldhållare, postament eller vapenmantel.

3 § Lilla riksvapnet består av en med kunglig krona krönt blå sköld med tre öppna kronor av guld, ordnade två över en.

Skölden får omges av Serafimerordens insignier.
Såsom lilla riksvapnet skall också anses tre öppna kronor av guld, ordnade två över en, utan sköld och kunglig krona.
Myndigheter som använder lilla riksvapnet får till vapnet foga emblem som symboliserar deras verksamhet. Innan ett vapen med sådant tillägg tas i bruk, bör yttrande inhämtas från statens heraldiska nämnd.
Stockholm sydväst 1898.jpg
Stockholm från sydvöst. Den vita linjen är Södertäljevägen. Det ljusa område i föregrunden är utdikningen av Västertorp. Ballongfoto av Oscar Halldin 1898.
6 - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Vänster - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
AB-Kreuz-blau.svg
Motorway Junction Icon (blue).
7 - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Höger - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Nya trafikplats Klubbacken.jpg
Författare/Upphovsman: Puggen, Licens: CC BY-SA 4.0
Riktning mot Järfälla och E18. Fotad Juli 2020.
1901Väg267.jpg
Länsväg 267 där den slutar i Rotebro.
2 - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.