Länsrätt

En länsrätt var tidigare en allmän förvaltningsdomstol i lägsta instans i Sverige och Finland. I Sverige ersattes länsrätterna 15 februari 2010 av förvaltningsrätter. I Finland ersattes de på liknande sätt av domstolar med beteckningen förvaltningsdomstol.

Sverige

Historisk utveckling

Länsrätterna instiftades 1979. De ersatte då bland annat de länsskatterätter som tidigare fanns vid länsstyrelserna och tog också över andra ärenden från länsstyrelserna.

I början av 1990-talet avskaffades de särskilda försäkringsdomstolarna, som prövade mål som överklagades från socialförsäkringsnämnd och försäkringskassor. De målen överfördes i stället till de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Vid skapandet av Skåne län 1997 slogs de dåvarande länsrätterna i Malmöhus län och Kristianstads län samman till länsrätten i Skåne län och antalet länsrätter minskade från 24 till 23. Vid skapandet av Västra Götalands län 1998 å andra sidan, behölls de tre existerande länsrätterna men fick nya namn, efter sin ort snarare än efter sitt tidigare län.

Landets då 23 länsrätter slogs den 15 februari 2010 samman till tolv domstolar med benämningen förvaltningsrätt.

Administrativ indelning

Det fanns en länsrätt i varje län, förutom Västra Götalands län där det fanns tre länsrätter i Göteborg, Vänersborg och Mariestad vilka följde de gamla länsindelningarna.

Många av landets länsrätter var små, i och med att det fanns en för varje län och att varje län demografiskt hade ett litet upptagningsområde bortsett från storstadslänen.

Lista över länsrätter

Länsrätten i Göteborg var den näst största i Sverige.

De länsrätter som existerade var följande, och deras domkrets togs 15 februari över av följande förvaltningsrätter.[1] I några fall delades en tidigare länsrätts domsaga mellan två förvaltningsrätter.

Länsrätt till 14 februari 2010Ersatte tidigare länsrätt(er)Förvaltningsrätt från 15 februari 2010
Länsrätten i Blekinge länFörvaltningsrätten i Växjö
Länsrätten i Dalarnas länLänsrätten i Kopparbergs länFörvaltningsrätten i Falun
Länsrätten i Gotlands länFörvaltningsrätten i Stockholm
Länsrätten i Gävleborgs länFörvaltningsrätten i Falun
Länsrätten i GöteborgLänsrätten i Göteborgs och Bohus länFörvaltningsrätten i Göteborg
Länsrätten i Hallands länFörvaltningsrätten i Göteborg
Länsrätten i Jämtlands länFörvaltningsrätten i Härnösand
Länsrätten i Jönköpings länFörvaltningsrätten i Jönköping
Länsrätten i Kalmar läntill del Förvaltningsrätten i Linköping och till del Förvaltningsrätten i Växjö
Länsrätten i Kronobergs länFörvaltningsrätten i Växjö
Länsrätten i MariestadLänsrätten i Skaraborgs länFörvaltningsrätten i Jönköping
Länsrätten i Norrbottens länFörvaltningsrätten i Luleå
Länsrätten i Skåne länLänsrätten i Kristianstads län, Länsrätten i Malmöhus länFörvaltningsrätten i Malmö
Länsrätten i Stockholms läntill del Förvaltningsrätten i Stockholm och till del Förvaltningsrätten i Uppsala
Länsrätten i Södermanlands länFörvaltningsrätten i Linköping
Länsrätten i Uppsala länFörvaltningsrätten i Uppsala
Länsrätten i VänersborgLänsrätten i Älvsborgs läntill del Förvaltningsrätten i Göteborg och till del Förvaltningsrätten i Jönköping
Länsrätten i Värmlands länFörvaltningsrätten i Karlstad
Länsrätten i Västerbottens länFörvaltningsrätten i Umeå
Länsrätten i Västernorrlands länFörvaltningsrätten i Härnösand
Länsrätten i Västmanlands länFörvaltningsrätten i Uppsala
Länsrätten i Örebro länFörvaltningsrätten i Karlstad
Länsrätten i Östergötlands länFörvaltningsrätten i Linköping

Se även

Källor

Författningar

  • Lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
  • Lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål
  • Förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Noter

Media som används på denna webbplats

Lansrattenigoteborg-fasad.jpg
Författare/Upphovsman: Fluff, Licens: CC BY 3.0
Fasad och huvudingång till Länsrätten i Göteborg, Sten Sturegatan 14, stadsdelen Heden.