Kyrkolärare

Denna artikel är en del i Wikipedias serie om


Peterskyrkan i Vatikanstaten, Rom.

 
Organisation
Påven: Franciskus
Heliga stolen  · Vatikanstaten
Kardinalskollegiet  · Biskopskollegiet
Ekumeniska koncilier  · Kanoniska rätten
Latinska kyrkan  · Katolska östkyrkor
Bakgrund
Tio budorden · Katolicism · Kyrkohistoria
Apostolisk succession · Kyrkofäderna
Kyrkolärare · Jesu: korsfästelse, uppståndelse, himmelsfärd; Maria
Teologi
Treenigheten: Fadern, sonen, helig ande
Frälsning · Dop · Bibeln · Sakramenten
Apologetik · Mariologi · Helgon
Liturgi
Trosbekännelsen  · Bön · Eukaristin
Bibelkanon · Kyrkoår

Riter: romersk, armenisk, alexandrinsk, bysantisk, antiokensk, västsyrisk, östsyrisk


Kyrkoläraren Thomas av Aquino

Kyrkolärare (doctor ecclesiæ), är inom den katolska kyrkan beteckning för de främsta auktoriteterna inom kyrkan, delvis sammanfallande med kyrkofäderna.

Doktorerna är teologer inom katolska kyrkan, vilkas verk varit av stor och grundläggande betydelse för hela katolska kyrkan. Benämningen är officiell, och det tillkommer endast påven eller ett ekumeniskt koncilium att ge någon värdigheten. Denna värdighet är mindre vanlig än helgonförklaring, och tillkommer endast personer postumt och efter kanonisering. Hittills har inget ekumeniskt koncilium utnämnt någon till doktor av kyrkan.

Ursprungligen innehade endast Gregorius I, Ambrosius av Milano, Augustinus och Hieronymus titeln som instiftades 1298. De östliga doktorerna Athanasios, Basileios den store, Johannes Chrysostomos, och Gregorios av Nazianzos erhöll värdigheten 1568 tillsammans med Thomas av Aquino. Bland de 5 senaste som erhållit titeln har 4 varit kvinnor.

Doktorernas arbeten varierar i innehåll och form. Somliga har främst skrivit epistlar, och andra varit mystiker, systematiska teologer, biografiförfattare, och försvarare av kristendomen mot kätterska läror. Romersk-katolska kyrkan har för närvarande trettiofem doktorer. Nedan anges jämte namnet året för utnämningen. Doktorer med asterisk blev även utnämnda av östliga kyrkan, men trots att de innehar en särställning i ortodoxa kyrkan i dag, saknar den kyrkan motsvarande benämning.

Litteratur

  • Rengers, Christopher, The 33 Doctors of the Church. Rockford, Illinois: Tan Books & Publishers 2000. ISBN 0-89555-440-2

Media som används på denna webbplats

Emblem of the Papacy SE.svg
Emblem of the Papacy: Triple Tiara and Keys
Vatican Tiber View 2003-06-08.jpg
Författare/Upphovsman: Nathan Wilkes, Licens: CC BY-SA 3.0
View of the Vatican from Bridge on the Tiber