Kyrkligt kulturminne

Lunds domkyrka från 1100-talet.
Markuskyrkan färdigställd 1960 tillhör de yngre kyrkliga kulturminnena.

Kyrkliga kulturminnen har skydd enligt 4 kapitlet i kulturmiljölagen. Alla Svenska kyrkans kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som är uppförda eller anlagda före 1940 har detta skydd. Det finns också ett antal yngre kyrkor som är skyddade enligt särskilt beslut av Riksantikvarieämbetet. De skyddade anläggningarna och byggnaderna är dokumenterade i Bebyggelseregistret (BBR) hos Riksantikvarieämbetet (RAÄ).

Föremål som är skyddade enligt lagen är till exempel fast inredning i kyrkan, gravvårdar, textilier såsom mässhakar och antependier, ljuskronor och måleri.

Kyrkliga kulturminnen får inte förändras, repareras eller flyttas från den plats där de sedan gammalt hör hemma utan ett tillstånd från Länsstyrelsen. Om byggnaden eller ett föremål behöver rengöras eller vårdas ska arbetet utföras av en konservator. Enklare, små lagningar får dock utföras utan tillstånd. Om man är osäker om tillstånd krävs är det alltid bäst att först kontakta Länsstyrelsen, stiftet, länsmuseum eller en byggnadsantikvarie.

Se även

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Markuskyrkan April 2013 01.jpg
Författare/Upphovsman: Arild Vågen, Licens: CC BY-SA 3.0
Markuskyrkan (St Mark`s church), Björkhagen, Stockholm. Built 1958-60. Architct: Sigurd Lewerentz.
Lunds domkyrka–flygbild 06 september 2014.jpg
Författare/Upphovsman:

This image was produced by me, David Castor (user:dcastor). The pictures I submit to the Wikipedia Project are released to the public domain. This gives you the right to use them in any way you like, without any kind of notification. This said, I would still appreciate to be mentioned as the originator whenever you think it complies well with your use of the picture. A message to me about how it has been used would also be welcome. You are obviously not required to respond to these wishes of mine, just in a friendly manner encouraged to. (All my photos are placed in Category:Images by David Castor or a subcategory thereof.)

, Licens: CC0
Lunds domkyrka.
Ancient (cultural) monument sign Sweden.JPG
Författare/Upphovsman: Ingen maskinläsbar skapare angavs. Riggwelter antaget (baserat på upphovsrättsanspråk)., Licens: CC BY-SA 3.0
Swedish sign for ancient monuments (cultural heritage). Photo by Riggwelter, May 20, 2006.