Kvarteret Juno

A.R. Lundgrens karta med kvarteret Juno, 1885.

Kvarteret Juno är ett kvarter i Gamla stan i Stockholm. Kvarteret omges av Tyska brinken i norr, Svartmangatan och Tyska brunnsplan i öster, Prästgatan i väster och Tyska stallplan i söder. Kvarteret består av fem fastigheter: Juno 2, 9, 16, 17 och 18. I Juno 18 ligger Tyska kyrkan.

Namnet

Svartmangatan 20 med Fuhrmanns monogram.
Fuhrmanns minnestavla.

Nästan samtliga kvartersnamn i Gamla stan tillkom under 1600-talets senare del och är uppkallade efter begrepp (främst gudar) ur den grekiska och romerska mytologin. ”Juno” var den högsta gudinnan i den romerska mytologin. Hon var även äktenskapets och moderskapets beskyddare.

Kvarteret

Kvarterets största byggnad är Tyska kyrkan vars tomt (Juno 18) upptar en stor del av kvarterets norra del. På kyrkans tomt låg under tidigt 1600-tal det första svenska Riddarhuset och här inrättade 1636 Svenska postverket sina allra första ämbetslokaler.

I kvarterets södra del (Juno 16) märks Storkyrkoskolan, Estniska skolan och Storkyrkobadet. Byggnaden i fastigheten Juno 16 (Svartmangatan 20–22) kallas även Ehrenstrahlska huset efter David Klöcker Ehrenstrahl som lät bebygga tomten på 1660-talet och bodde även här.

På 1760-talet byggdes huset om på initiativ av den tyskfödde hovkällarmästaren Peter Heinrich Fuhrmann (1714-1773). Hans och hustruns hopflätade initialer (P H F M G) i smide finns över portalen. Fuhrmann öppnade här en vinstuga, Fuhrmannska källaren, som han tidigare drev i Stockholms rådstuga. Stället besöktes av bland andra Carl Michael Bellman, Tobias Sergel och Erik Palmstedt. Han testamenterade fastigheten och hela sin förmögenhet till Tyska S:ta Gertruds församling. En minnestavla på fasaden påminner om detta.

Över ett av fönstren på Svartmangatan 18 (Juno 9) sitter en svart stentavla med texten ”Apoteket Svan”. Här låg Apoteket Svanen under slutet av 1700-talet. Längs Prästgatan, i kvarterets sydvästra del, ligger en trädgård och en lekplats som kallas Junotäppan. I huset Tyska stallplan nr 2 öppnades 1937 Gamla stans bibliotek som stängdes 2013. Enligt Stockholms kulturnämnd var lokalerna svåra att hitta för allmänheten och inte heller anpassade för personer med funktionshinder.

Utgrävningar

I samband med schaktningsarbeten för fjärrvärme utfördes 2016 utgrävningar på Junotäppan. Arkeologerna hittade fundamentrester från 1300-talet som kan härröra från kyrkan till Svartbrödraklostret eller från själva klostret. Man upptäckte drygt två meter tjocka grundmurar av gråsten som går i en annan riktning än 1600-talets bebyggelse.[1]

Bilder

Källor

Referenser

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Storkyrkoskolan 2012.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Storkyrkoskolan / Estniska skolan i Gamla stan
Tyska kyrkan torn 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Tyska kyrkan, Stockholm, tornet
Storkyrkoskolan utgrävning 2016x.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Storkyrkoskolans skolgård, arkeologisk utgrävning, rester efter Svartbrödraklostret
Ehrenstrahlska huset 2016a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Ehrenstrahlska huset även kallar Fuhrmannska huset
Gatuskylt Svartmangatan.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
äldre gatuskylt i Stockholm
Ehrenstrahlska huset 2016b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Portöverstycke i smide (Svartmangatan 20-22) med Peter Heinrich Fuhrmanns och Margarete Götze initialer (P H F M G)
Kvarteret Juno 1885.JPG
Författare/Upphovsman: Lundgrens karta över Stockholm år 1885, Licens: CC0
Kvarteren Juno, Venus, Cupido m.fl. på Lundgrens karta över Stockholm år 1885
Fuhrmann minnestavla Svartmangatan 2016.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Fuhrmanns minnestavla