Kvarteret Europa

Kvarteret Europa och Europa mindre från väster (2014) och på Alfred Rudolf Lundgrens karta (1885).Kvarteret Europa och Europa mindre från väster (2014) och på Alfred Rudolf Lundgrens karta (1885).
Kvarteret Europa och Europa mindre från väster (2014) och på Alfred Rudolf Lundgrens karta (1885).

Kvarteret Europa och Europa mindre är två intilliggande kvarter i Gamla stan, Stockholm. Kvarteren omges av Slottsbacken i norr, Källargränd i väster, Trädgårdsgatan, och Köpmangatan i söder och Bollhusgränd samt Köpmantorget i öster. Kvarteret Europa mindre ligger i väster och består idag av en enda fastighet, medan kvarteret Europa består av fyra fastigheter: Europa 1, 10, 11 och 13.

Inom kvarteret återfinns en rad historiska byggnader som Tessinska palatset, Finska kyrkan och Hovförvaltningens hus. Tidigare låg här Stora Bollhuset, Indebetouska huset och på 1790-talet fanns planer på att uppföra Stockholms panteon i kvarteret.

Namnet

Europa var enligt grekisk mytologi en fenicisk prinsessa. Kvartersnamnet kan även avse världsdelen Europa eftersom det på 1700-talet även avsattes tre kvarter på sydvästra Stadsholmen som skulle heta America, Africa respektive Asia, men som aldrig kom till stånd. Där de var tänkta anlades Mälartorget istället.

Kvarteret

Förslag till Stockholms panteon i kvarteret Europa, ritning av Eric Palmstedt 1791.

Innan uppdelningen i Europa mindre och Europa var båda ett enda stort kvarter som sträckte sig i vinkel runt kvarteren Phaeton och Pygmalion. På Petrus Tillaeus karta från 1733 har kvarteret nummer 45 Europa och på Alfred Rudolf Lundgrens karta från 1885 redovisas tolv fastigheter. Inom kvarteret finns även tre gränder: Finska kyrkogränd, Peder Fredags gränd och Staffan Sasses gränd.

Under 1400-talet användes den nordvästra delen huvudsakligen som kunglig trädgård. På en tomtkarta från 1647 är området i stort sett fortfarande obebyggt, med undantag för Stora Bollhuset som uppfördes 1627. Sedan Bakgatan eller Gränden på södra Sidan (nuvarande Trädgårdsgatan) dragits fram uppfördes ett antal borgarhus i den södra delen av kvarteret.

Tomten väster om Stora Bollhuset donerades 1647 till hovpredikant Erik Gabrielsson Emporagrius, sedermera biskop i Strängnäs stift. Året därpå fick riksskattmästaren Gabriel Bengtsson Oxenstierna den motsvarande södra delen. Tomtkartan från år 1700 redovisar mot Slottsbacken handelsmannens Isac Breants hus, som upptar hela västra hörnet samt Kongl. Bohlhuset / Commödianthuset (Stora Bollhuset). Mot söder märks kammarherren Schnoskes hus och kammarherren Andres Hööks hus. Ännu finns inte Tessinska palatset inritat på 1700 års karta, den byggdes ungefär samtidigt med tomtkartans upprättande. Palatset uppfördes mellan 1694 och 1701 efter ritningar av Nicodemus Tessin d.y. och är numera residens för landshövdingen i Stockholms län.

I början av 1790-talet framlade arkitekt Erik Palmstedt på begäran av Gustav III flera förslag till omdaning av Slottsbacken. Ett av dem visade en ny stor teaterbyggnad, som skulle placeras i kvarteret Europa väster om de båda bollhusen. I ett annat skulle en ny stadskyrka förläggas dit istället. Samtliga byggnader väster om Tessinska palatset inklusive Storkyrkan skulle rivas och en öppen plats skulle skapas mellan slottet och Börshuset. Planera och idéerna växlade hela tiden. I ett av förslagen skulle Stockholms panteon, stadens nya begravningskyrka, placeras här. På sin dödsbädd försökte Gustav III förmå sin bror hertig Karl att fullfölja planerna. Det enda han genomförde var att besluta om rivningen av Stora Bollhuset.

Bilder, kvarterts utveckling

Indebetouska fastigheten

Handelsmannen Isac Breant (död 1701) hade kommit över den attraktiva hörntomten på Slottsbacken 2. Breant var en förmögen man och ägnade sig bland annat åt brukshanteringen och lät anlägga Iggesunds bruk i Hälsingland. I fastigheten Europa 3 (nuvarande Europa mindre 1) fick han konungens tillstånd att få uppföra ett stenhus som syns på Jonas Brolins karta från 1771. År 1761 blev rådmannen, sedermera borgmästaren Johan Indebetou av släkten Indebetou ägare av fastigheten. Under hans tid byggdes det efter honom uppkallade Indebetouska huset som revs omkring 1910. På platsen uppfördes istället det ännu bevarade Hovförvaltningens hus. Dess arkitekt, Erik Josephson, fick svidande kritik för sitt hus av bland andra Ragnar Östberg och Albert Lilienberg.

Stockholms äldsta elektricitetsverk

I fastigheten Europa 4 (Trädgårdsgatan 4, söder om Finska kyrkan och tidigare komministerbostad) inrymdes vid början av 1880-talet en ångpannecentral med generator, som levererade elektricitet till Stockholms slott för bland annat belysning. År 1888 byggdes där ett nytt hus som var Stockholms äldsta elektricitetsverk som anlades av Elektriska Aktiebolaget i Stockholm. Det hade fyra generatorer och försåg hela Gamla stan med elektriskt ljus. På äldre fotografier syns kraftverkets höga skorsten. Driften ställdes in på 1920-talet och byggnaden revs 1959. Området hör numera till Bollhustäppan.

Byggnader i kvarteret (urval)

Historiska bilder

Källor

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Stockholms panteon 1791.jpg
Förslag till Stockholms panteon
Kvarteret Europa 1771.jpg
Kvarteret Europa: Detalj av Jonas Brolins karta över Staden mellan broarna 1771. I kvarteret Europa: nr 1 Indebetouska fastigheten och trädgården; nr 2. Stora Bollhuset; nr 3. Finska kyrkan (Lilla Bollhuset); nr 5 Finska församlingens komministerboställe (tomt nr. 4); nr. 6 Tessinska palatset
Lilla bollhuset, Finska kyrkan 1867.jpg
Finska kyrkan (tidigare Lilla Bollhuset)
Tomtkarta för kvarteret Europa 1700.jpg
Tomtkarta för Phaeton, Pygmalion, Europa m.fl. omkring år 1700
Stora Bollhuset, Storkyrkan och Stockholms slott 1780.jpg
Stora Bollhuset vid Slottsbacken i Stockholm. Byggnader från höger till vänster: Stockholms slott, Storkyrkan Stora Bollhuset
Indebetouska huset 1890-1900.jpg
Indebetouska huset strax före rivning
Gatuskylt Svartmangatan.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
äldre gatuskylt i Stockholm
Gamla stan September 2014 01 Kvarteret Europa.jpg
Författare/Upphovsman: Arild Vågen, Licens: CC BY-SA 4.0
Flygfoto över kvarteret Europa i Gamla stan
Kvarteret Europa 1647.jpg
Kvarteret Europa med trädgårdar och Stora Bollhuset (norr är uppåt)
Hovförvaltningens hus 1910.jpg
Hovförvaltningens hus från Slottsbacken
Kvarteret Europa 1648a.jpg
Kvarteret Europa med Stora Bollhuset och planering för Lilla Bollhuset (norr och Slottsbacken är uppåt)
Kvarteren Europa, Phaeton, Pygmalion, Pegasus 1978.JPG
Del av gällande stadsplan över Gamla stan med kvarteren Europa, Phaeton, Pygmalion och Pegasus.
Kvarteret Europa 1885.jpg
Del av "Karta öfver Stockholm upprättad och utgifven av A.R. Lundgren år 1885" visande kvarteret Europa
Suecia 1-050 ; Tessinska palatset.jpg
Titel i svensk övers. : Den vittberömde herr baronen och hovmarskalken N. Tessins palats i Stockholm sett från slottet och torget